Hammer & Hollænder ApS

VÆRDIER PÅ VÆRKSTED

En faciliteret workshop, hvor I tager jeres værdier med på værksted til et serviceeftersyn på den vigtige rolle de spiller på jeres arbejdsplads. Alle mennesker har værdier, der kendetegner dem, og som kommer til udtryk i deres arbejde.

Ligeledes har virksomheder og organisationer værdier de styrer efter, og som kommer til udtryk i nedskrevne personalepolitikker, værdigrundlag og andre dokumenter, men de kommer også til udtryk i det, I gør og siger, når I arbejder sammen.

Så hvilken rolle spiller jeres værdier i jeres fælles hverdag? Dét skal vi arbejde med på denne workshop, hvor vi afdækker, hvad værdierne betyder for jer, hvad de har med det daglige samarbejde at gøre, og hvordan I aktivt kan bruge værdierne til at understøtte jeres fælles styrker, ambitioner og mål – og dermed til at holde jer selv i ørerne i mødet med hinanden, jeres samarbejdspartnere og kunder.

Med workshoppen får I:
- Revitaliseret og aktiveret jeres værdier som en del af jeres fælles fundament for at lykkes.

- Fokus på dét, der er jeres særlige styrker, og som gør jer glade og stolte.

- Talt om, hvad værdierne mere konkret betyder, og hvordan de hænger sammen med hverdagens rutiner, redskaber og relationer.