GLIFBERG PROCESSER

Vi tager forebyggelse og stress alvorligt

GLIFBERG PROCESSER faciliterer udviklingsworkshop for ledere, medarbejdere og tillidsvalgte, hvor den primære forebyggelsesindsats og stress er i fokus.

Indholdet kan fx være:

• Tema: Ledelse, kerneopgave, arbejdsfællesskaber, primære forebyggelsesindsatser og stress. Vi ser på forebyggelsesværktøjer og nye måder at arbejde sammen om stressforebyggelse. Målgruppe: MED-udvalget og TRIO (leder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant). Ledelsen og medarbejdere

Varighed 3 - 6 timer alt efter jeres behov. Der lægges vægt på dialogskabende, forskningsbaseret og kreative læringsmetoder. Der veksles mellem mindre faglige oplæg og dialog. Indholdet tones, så det rammer jeres aktuelle behov.

 

Med GLIFBERG PROCESSER får I en erfaren facilitator, ledelsesrådgiver og arbejdsmiljøkonsulent med stort kendskab og praksiserfaring både ift. den offentlige- og private sektor og organisationer.

I bliver ført sikkert og trygt gennem udviklingsworkshoppen. I vil få en inspirerende udviklingsworkshop, hvor der både præsenteres forskning og også metoder, som I efterfølgende selv kan anvende på jeres egen arbejdsplads.

I får en øget opmærksomhed på, hvordan jeres egen adfærd og rolle som ledere og medarbejdere kan være medskabende af en sund eller mindre sund arbejdsmiljøkultur i arbejdsfællesskabet. I får præsenteret forskningsviden på området, som bygger bro mellem forskning og jeres praksis.

Med workshoppen styrker I samarbejdet og trygheden i arbejdsfællesskabet, lærer hinanden bedre at kende og får mulighed for at være proaktive mod et sundere og bedre arbejdsmiljø for både ledere, medarbejdere og tillidsvalgte.