Center for vitaliserende samtaler

Vitaliseringspsykologi

Vores arrangement er en blanding af foredrag og workshops og har en varighed af 3,1/2 time. Der vil være oplæg omkring de forskellige modeller og deres anvendelsesmuligheder, hvorefter I vil arbejde med modellerne med udgangspunkt i jeres praksis.

VI vil med afsæt i Vitaliseringspsykologien give redskaber til at arbejde med og forstå trivsel på et kvalificeret og systematisk grundlag.

Vi kender det mange af os – årets trivsel undersøgelse skal udfyldes og der skal iværksættes nye handleplaner i forhold til det næste års arbejde med arbejdsmiljøet. Samme proces hver år og mange gange med samme outcome som året før! Så hvordan griber vi det an, så de indsatser vi iværksætter bliver til bæredygtige forandringer som skaber den forandring og værdi vi ønsker?

Et nyt perspektiv på trivsel. Vi mener, at vi med kvadrantmodellen og Kvas-vital modellerne kan give jer en ny forståelsesramme i arbejdet med medarbejder trivsel og udvikling. I vil få redskaber til at analysere og perspektivere jeres forståelse af trivsel, om det er temaer som social kapital, psykisk arbejdsmiljø m.m, vil denne teoretiske og metodiske tilgang styrke og kvalificere jeres AMR-arbejde i jeres praksis.

Vores arrangement er en blanding af foredrag og workshops og har en varighed af 3,1/2 time. Der vil være oplæg omkring de forskellige modeller og deres anvendelsesmuligheder, hvorefter I vil arbejde med modellerne med udgangspunkt i jeres praksis.

Formidling af Vitaliseringspsykologi med udgangspunkt i kvadrant og kvas-vital modellerne som kan bruges som fællesfagligt afsæt i AMR arbejde.
• Nye perspektiver på trivsel.
• Værktøjer til at analysere trivsel
• Redskaber til at arbejde med trivsel