Teambuilding

Det fremmer teampræstationen og evnen til at innovere, hvis teammedlemmerne føler sig trygge ved at fejle og give udtryk for deres mening - det kaldes psykologisk tryghed. Det kan tage tid at opbygge psykologisk tryghed, og den normale interaktion på arbejdspladsen tilskynder måske ikke til en naturlig udvikling af tillid. Teambuilding kan hjælpe det på vej.

Lego1.png

Teambuilding kan være med til at styrke den psykologiske tryghed. De fleste mennesker har en naturlig tilbøjelighed til at søge mod dem, vi kender i forvejen. På denne måde forstærker vi allerede stærke forhold. Her føler vi, vi kan være os selv. Det kan være godt at udbygge relationerne på arbejdspladsen, så der er flere, vi kender, og er trygge ved. Det kan gøre det nemmere at tage svære emner op.

Teambuilding kan også mere konkret have til formål at øge forståelsen for egen og andres måde at gribe en opgave an på, så I dermed bliver klogere på samarbejdet, teamet og gruppedynamikkerne og styrke holdånden. 

Hvem er det egnet til

Teambuilding og andre lignende aktiviteter er for jer, der gerne vil op af stolen og bruge hovedet eller kroppen på nye måder. Alle på en arbejdsplads kan have godt af at være sammen i nye rammer og få nye oplevelser i fællesskab.

Sørg for at vælge aktiviteter, hvor alle kan være med, og hvor faren for skader er lille. Det bør ikke være grænseoverskridende aktiviteter, eller den administrerende direktørs favoritaktivitet, så deltagelse ikke føles tvungen. Sørg for at følge op på det, I oplevede undervejs, så I kan lære af det.

Økonomi

Der kan søges støtte til udgifter til medarbejdere, der skal arbejde med at arrangere en udflugt, til foredragsholdere eller arrangører af workshops, aktiviteter, busleje eller anden transport, forplejning og andre omkostninger ved at arrangere aktiviteterne.

Kontakt

Der er mange forskellige former for aktiviteter, der kan styrke jeres relationer eller give nye input til jeres kommunikation. Vi har samlet en række muligheder her. Der kan sagtens søges støtte til en workshop med nogen, der ikke står på listen.

Event er ikke det samme som teambuilding

Vi skelner mellem events/aktiviteter ‘for sjov’ og teambuilding ‘for alvor’. Events er for os ikke det samme som teambuilding. Paintball, lerdueskydning eller bowling efterfulgt af en god middag sammen kan styrke fællesskabet, men den slags aktiviteter forstår vi ikke som "teambuilding" eller "teamudvikling". Der skal lidt mere til. En tommelfingerregel er, at kunne aktiviteten lige så godt være arrangeret af personaleforeningen med hele familien, kan ideen ikke modtage støtte. 

Besøg i Escape Room bør ikke stå alene, følges op med en samtale eller proces om, hvad deltagerne oplevede, og hvordan det kan overføres til det daglige samarbejde.