Workshop

En workshop kan aktivere og engagere, så man ikke alene sidder og lytter, men også gør noget.

ex1.jpg

En workshop er god til at aktivere og engagere deltagerne. Hver deltager vil blive mere direkte udfordret end ved f.eks. et foredrag, men ofte er læringen også større på den måde. Workshops er ofte gode til at få folk til at tale sammen – også bagefter. Workshops kan bl.a. arrangeres af en arbejdsmiljøkonsulent, en erhvervspsykolog eller en stresscoach. Det kan også være en ekspert fra et fagforbund eller en arbejdsgiverorganisation.

Temaet er meget frit, men indhold i en workshop kan f.eks. være: 

  • Samarbejde – hvordan kan vi blive endnu bedre?
  • Funktionel hjernetræning? Hvad er det og kan vi træne vores hjerner til at præstere bedre?
  • Meditation eller mindfulness hvordan gør vi det på arbejdspladsen?
  • Social kapital – hvordan opbygger vi gode relationer, der gør os og arbejdspladsen stærkere? 

Hvad skal I gøre

Kontakt en, der kan arrangere workshops om mental sundhed i arbejdslivet. Forklar, hvad I gerne vil blive klogere på. Det kan være helt grundlæggende eller noget mere avanceret. De fleste arrangører af denne type workshops kan tilpasse deres workshop, så det passer til jeres ønsker.

Hvem er det egnet til

En workshop er god til jer, der gerne vil være deltagende og aktive, men samtidig gerne vil have en dygtig person til at styre forløbet. Workshops kræver mere lyst til at tale sammen om tingene og tænke over idéer og løsninger.

Økonomi

Der kan bl.a. søges støtte til udgifter til arrangører af workshops, ekstra kontorartikler og redskaber, teknisk udstyr, transport, forplejning og andre omkostninger ved at arrangere workshoppen.

Kontakt

Der er mange, der kan arrangere en workshop om mental sundhed i arbejdslivet. Vi har samlet en række muligheder her. Der kan sagtens søges støtte til en workshop med nogen, der ikke står på listen.