Hvad har andre arbejdspladser gjort

Herunder kan du læse to beskrivelser fra anonymiserede arbejdspladser, der fik støtte til en workshop i 2019.

Mental sundhed i en virtuel organisation

Når man som kollegaer ikke sidder på samme lokalitet, kan det være svært at skabe et sammenhold internt. En virtuel IT-virksomhed, der primært arbejder hjemmefra, ville derfor sætte fokus på mental sundhed og arbejdsfællesskab. Gennem en workshop på Danmarks Mentale Sundhedsdag udarbejdede medarbejderne i fællesskab en hvidbog til fremtidig brug på virksomheden, så der var fokus på mental sundhed og fællesskab i tiden fremover. Processen blev ledet af en ekstern konsulent. 

Workshop om kommunikation

Der er særlige udfordringer relateret til arbejdsmiljø på de arbejdspladser, hvor kollegaer også er konkurrenter. Dette gør sig blandt andet gældende på nogle vidensinstitutioner. En universitetsafdeling afholdte derfor en workshop, hvor medarbejderne i fællesskab klargjorde, hvilke stressorer, der var på arbejdspladsen, og hvad der skulle til, for at rammerne på arbejdspladsen blev forbedret. Gennem workshoppen udviklede medarbejderne et fælles sprog for, hvad godt arbejdsmiljø er hos dem, samt seks værdier der er vigtige hos dem.