DA arbejdsmiljøuddannelse: Arbejdspladskulturen som motor for god trivsel

Kulturen på virksomheden kan ikke ses med det blotte øje – men vi kan se, hvordan kulturerne påvirker livets gang på virksomhederne. Og vi kan se, hvordan kulturen påvirker det enkelte menneske i organisationen.

En række kulturbaserede faktorer påvirker trivslen i betydelig grad. Dermed påvirkes arbejdsglæden og derigennem både produktivitet og kvalitet.

Det er heldigvis muligt at påvirke kulturen – hvis man vil og er bevidst om det! En række virksomheder har erfaret gevinsterne ved at arbejde målbevidst med trivselsfremmende virksomhedskulturer.

På workshoppen får I mere viden om virksomhedskulturer, hvordan de skabes, værktøjer til at ændre dem og indsigt i de fordele dette kan have for såvel virksomheden som dens ledere og øvrige ansatte. 

På workshoppen lægger vi i fællesskab grunden til virksomhedens fortsatte dialog om:

  • Hvordan I kan identificere og analysere eksisterende kultur(er)
  • Hvilke processer I kan anvende kulturudviklingen på virksomheden
  • Hvordan I kan anvende kommunikation til at fremme trivselselementet i kulturen.

Målgruppe: Offentlige og private virksomheden, både ledere og medarbejdere.

Varighed: 2,5 time.

Dato: 7, 8, 10 og 11. oktober 2019 - formiddag og eftermiddag - Sjælland.

Pris: 10.000,- kr. ekskl. moms for en workshop hos jer med max. 25 deltagere.

Oplægsholder: Karl Christian Kjær, BA, MSc. Arbejdsmiljøkonsulent og -underviser.

Reservation: Kontakt DA arbejdsmiljøuddannelse, Camille Valsgaard, tlf. 33 38 94 70, mail@dakurser.dk

DA arbejdsmiljøuddannelse www.dakurser.dk