Inspiration til forebyggelse af krænkende adfærd

Krænkende adfærd, herunder uhensigtsmæssigt og hårdt sprog og omgangstone, uønsket seksuel opmærksomhed og systematisk mobning kan være udtryk for en ikke-understøttende (måske ubevidst) virksomhedskultur og en betydelig skaber af mistrivsel. Dette medfører negativ påvirkning af arbejdsglæden som igen har de velkendte negative konsekvenser for virksomhedens produktivitet og produkt- og/eller servicekvalitet.

På workshoppen får I viden om og mulighed for at understøtte dialogen om, hvordan I sammen bedst forebygger krænkende adfærd på jeres arbejdsplads og hvad man gør, hvis man udsættes for eller er vidne til krænkende adfærd. Deltagerne i workshoppen vil få:

  • Viden om at genkende og afkode krænkende adfærd, herunder uønsket seksuel opmærksomhed
  • Inspiration til metoder til forebyggelse
  • Kendskab til håndtering af situationer, hvor en person udsættes for eller er vidne til krænkende adfærd

Målgruppe: Offentlige og private virksomheden, både ledere og medarbejdere.

Varighed: 2,5 time.

Dato: 7, 8, 10 og 11. oktober 2019 - formiddag og eftermiddag - Sjælland.

Pris: 10.000,- kr. ekskl. moms for en workshop hos jer med max. 25 deltagere.

Oplægsholder: Karl Christian Kjær, BA, MSc. Arbejdsmiljøkonsulent og -underviser.

Reservation: Kontakt DA arbejdsmiljøuddannelse, Camille Valsgaard, tlf. 33 38 94 70, mail@dakurser.dk

DA arbejdsmiljøuddannelse www.dakurser.dk