DA arbejdsmiljøuddannelse: Kommunikation, sprog og omgangstone – den vigtige trivselsfaktor

Sprog og omgangstone er nøgleværktøjet til virksomhedens kommunikation – såvel den formelle og udadvendte som den mere interne, uformelle og daglige. Både den verbale og den nonverbale, den mailbaserede, SMS, m.m.

Sprog og omgangstone er endvidere stærkt smitsomt og kan være både inkluderende og ekskluderende.

Sprog og omgangstone er derfor også den mest betydelige trivselsfaktor i virksomheden, - men heldigvis en faktor, der kan påvirkes.

Workshoppen giver mere viden om kommunikationens rolle for trivslen - både den generelle trivsel og den enkelte persons trivsel. Vi berører signalerne fra hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig kommunikation, ligesom deltagerne får viden til at genkende og afkode forskellige typer kommunikation.

Alle i virksomheden bør have et ejerskab til det ønskede sprog og den ønskede omgangstone, og på workshoppen inspireres til den fortsatte dialog om:

  • Hvordan I identificerer og analyserer kommunikationskulturen i virksomheden
  • Hvordan I kan opstille principper og mål for den trivselsfremmende kommunikation
  • Hvilke aktiviteter I kan anvende til fastholdelse af den fortsatte positive udvikling

Målgruppe: Offentlige og private virksomheden, både ledere og medarbejdere.

Varighed: 2,5 time

Dato: 7, 8, 10 og 11. oktober 2019 - formiddag og eftermiddag - Sjælland.

Pris: 10.000,- kr. ekskl. moms for en workshop hos jer med max. 25 deltagere.

Oplægsholder: Karl Christian Kjær, BA, MSc. Arbejdsmiljøkonsulent og -underviser.

Reservation: Kontakt DA arbejdsmiljøuddannelse, Camille Valsgaard, tlf. 33 38 94 70, mail@dakurser.dk

DA arbejdsmiljøuddannelse www.dakurser.dk