DA arbejdsmiljøuddannelse: Risikovurdering af psykisk arbejdsmiljø

Workshoppen introducerer et effektivt redskab til at risikovurdere på det psykiske arbejdsmiljø.

Grundstenen i et godt psykisk arbejdsmiljø er vores evne til at komme udfordringer i forkøbet. Skal dette lykkes kræver det, at vi som såvel ledelse og medarbejdere er i stand til at komme hurtigt og effektivt fra relevant observation til konkret handling.

Redskabet hjælper med dette. Det er udviklet med brugervenlighed for øje – det kan bruges med det samme. Al erfaring viser, at hvis redskaber ikke er umiddelbart anvendelige, så får vi dem ikke i brug.

Indhold på workshoppen:

  • Introduktion til risikovurderingsredskab
  • Træning i brug af redskabet
  • Hvordan kan man overhovedet risikovurdere på psykisk arbejdsmiljø?
    • Hvad skal vi vurdere på?
    • Hvordan bliver vi enige?
    • Hvornår skal vi gøre det?

Workshoppen består af en blanding af oplæg, træning og fælles drøftelser.

Målgruppe: Offentlige og private virksomheden, både ledere og medarbejdere.

Varighed: 2,5 time.

Dato:  8. og 10. oktober 2019 - formiddag og eftermiddag - Jylland/Fyn.

Pris: 10.000,- kr. ekskl. moms for en workshop hos jer med max. 25 deltagere.

Oplægsholder: Bo Frederiksen, Erhvervspsykolog. Har været ansat hos en række autoriserede arbejdsmiljørådgivere og arbejdet med psykisk arbejdsmiljø i snart 20 år. Har været med til at udvikle det redskab som introduceres på workshoppen.

Reservation: Kontakt DA arbejdsmiljøuddannelse, Camille Valsgaard, tlf. 33 38 94 70, mail@dakurser.dk

DA arbejdsmiljøuddannelse www.dakurser.dk