DA arbejdsmiljøuddannelse: Trivsel og indførelse af ny teknologi – med fuld effekt

I disse år er der i mange virksomheder stort fokus på mulighederne ved indførelse af ny teknologi i form af såvel fysiske som administrative robotter, automatisering af arbejdsopgaver samt øvrige teknologiassisterede optimering af såvel processer som opgaver. Sådanne initiativer kan ofte skabe usikkerhed og dermed påvirke trivslen for såvel ledere som medarbejdere og dermed medvirke til, at virksomheden ikke opnår den fulde effekt af ændringerne.

Få mere viden om, hvordan indførelse af ny teknologi bredt set påvirker os som mennesker, om fremtidens kompetencekrav og om hvilke muligheder virksomheder, ledere og medarbejdere har i dette forandringsscenario.

På workshoppen lægger vi i fællesskab grunden til arbejdet med:

  • Hvordan I planlægger og gennemfører indførelse af ny teknologi – i et trivselsperspektiv
  • Hvordan I identificerer og håndterer usikkerhedselementer
  • Hvordan I bedst tackler situationen, hvis de alligevel opstår.

Målgruppe: Offentlige og private virksomheden, både ledere og medarbejdere.

Varighed: 2,5 time.

Dato: 7, 8, 10 og 11. oktober 2019 - formiddag og eftermiddag - Sjælland.

Pris: 10.000,- kr. ekskl. moms for en workshop hos jer med max. 25 deltagere.

Oplægsholder: Karl Christian Kjær, BA, MSc. Arbejdsmiljøkonsulent og -underviser.

Reservation: Kontakt DA arbejdsmiljøuddannelse, Camille Valsgaard, tlf. 33 38 94 70, mail@dakurser.dk

DA arbejdsmiljøuddannelse www.dakurser.dk