Foredrag

Foredrag er en nem måde at lære om mental sundhed på.

WEB_FOREDRAG.png

En foredragsholder kan være god til at fortælle jer om mental sundhed i arbejdslivet. Foredragsholderen kan bl.a. være en arbejdsmiljøkonsulent, en erhvervspsykolog, en stresscoach eller en erfaringsperson. Det kan også være en ekspert fra et fagforbund eller en arbejdsgiverorganisation.

Temaet er meget frit, men indhold kan f.eks. være: 

 • Hvordan kan vi sætte fokus på arbejdsglæden?
 • Hvad betyder et godt samarbejde for den mentale sundhed - og hvordan skaber vi det?
 • Hvad gør jeg som kollega, hvis jeg er bekymret for min kollegas trivsel?

Hvad skal I gøre:

Kontakt en foredragsholder og forklar, hvad I gerne vil blive klogere på. Det kan være helt grundlæggende eller noget mere avanceret. De fleste foredragsholdere kan tilpasse deres foredrag, så det passer til jeres ønsker.

Hvem er det egnet til:

Et foredrag er godt til jer, der gerne vil vide mere om mental sundhed i arbejdslivet, men primært ved at lytte til nogen, der ved noget om det – og som man kan spørge lidt ind til.

Økonomi:

Der kan bl.a. søges støtte til udgifter til foredragsholdere, teknisk udstyr, transport, forplejning og andre omkostninger ved at arrangere foredraget.

Kontakt:

Der er mange foredragsholdere, der kan fortælle om mental sundhed i arbejdslivet. Vi har samlet en række muligheder herunder, og vi optager gerne nye forslag på listen.

Der kan sagtens søges støtte til et foredrag med nogen, der ikke står på listen herunder. 

 • Brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne (tilbud til alle arbejdspladser) 

  Vore medlemmer leverer arbejdsmiljørådgivning og konsulentbistand om bl.a. mental sundhed til både offentlige og private virksomheder. Vi formidler kontakt til professionel fagkundskab, som kender arbejdsmarkedet og som kan bidrage med nyttig viden, gode praksiserfaringer og inspiration til jeres egen indsats. Se mere på www.bamr.dk

  Kontakt

  Direktør Arne Helgesen 27 804 974, ah@bamr.dk

 • Cabi (tilbud til alle arbejdspladser)

  Cabi’s seniorkonsulenter indenfor sygefravær, trivsel og stress kan tilbyde foredrag for ledere, medarbejdere eller arbejdsmiljøorganisationen indenfor temaerne stress, trivsel, organisatorisk robusthed og mobning. Alle foredragene har fokus på at skabe viden og give konkrete værktøjer til hvordan man som individ, ledelse eller virksomhed kan arbejde med det konkrete tema.


  Kontakt

  Dorte Rosendahl Kirkegaard, dor@cabiweb.dk, tlf. 2080 5007, eller Birgitte Poulsen (bpo@cabiweb.dk, tlf. 2293 7666) for muligheder eller læs mere på www.cabiweb.dk/brug-cabi

 • EN AF OS (tilbud til alle arbejdspladser)

  Konsulenter fra EN AF OS kan tilbyde foredrag om at skabe rummelighed og åbenhed på arbejdsmarkedet med henblik på fastholdelse af nuværende medarbejdere og inklusion af personer på kanten af arbejdsmarkedet. Foredragene laves i samarbejde med PsykInfo i regionerne.


  Kontakt

  Lars Toft, lars.toft@regionh.dk, tlf. 2826 4655, eller læs mere på
  www.en-af-os.dk

 • Falck Healthcare (tilbud til alle arbejdspladser)

  Erhvervspsykologer fra Falck Healthcare kan afvikle målrettede foredrag, som giver inspiration og værktøjer til at styrke trivsel og mentalt overskud på arbejdspladsen – både på individ- og organisationsniveau. Under foredragene bliver teori omsat til enkel og let anvendelig dagligdagspraksis. Foredragene kan holdes for både medarbejdere og ledere på private og offentlige arbejdspladser.

  Kontakt
  Helle Nørlund eller Ninett Christensen, salg@falckhealthcare.dk, tlf. 7033 0404, eller læs mere på https://www.falckhealthcare.dk/erhverv/psykisk/danmarks-mentale-sundhedsdag/

 • FOA, Dansk Metal og 3F (for arbejdspladser, der har overenskomst med eller har medarbejdere, der er medlem af disse fagforbund)

  Kontakt fagforbundenes lokalafdelinger i virksomhedens geografiske område for at få inspiration til muligt indhold og opmærksomhedspunkter, når I skal afholde en workshop, fx om forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress, eller hvordan man kan samarbejde om at fremme trivsel på arbejdspladsen

  Kontakt

  FOA: www.foa.dk/afdelinger
  Dansk Metal: https://www.danskmetal.dk/Kontakt/Afdeling/Sider/default.aspx
  3F: https://www.3f.dk/afdelinger

   

 • Lederne (for arbejdspladser der har medarbejdere, der er medlem af Lederne, PRO eller Virksom)

  Konsulenter fra Lederne kan holde workshops om styrkebaseret ledelse, hvordan ledere kan forebygge egen stress eller hvordan ledere kan håndtere medarbejderes stress. På en workshop med en konsulent fra Lederne arbejder man bl.a. med hvordan man kan arbejde med ledere og medarbejderes styrker, så energi, motivation og mental sundhed styrkes, om forskellen på stress og travlhed samt håndtering af stress.

  Kontakt

  Signe Tønnesen, smt@lederne.dk, tlf. 2428 2476, eller læs mere på www.lederne.dk

 • Sammen om mental sundhed (tilbud til alle arbejdspladser)

  Sekretariatet bag partnerskabet ’Sammen om mental sundhed’ tilbyder at holde foredrag om mental sundhed på arbejdspladsen med udgangspunkt i gode råd til medarbejdere, kolleger, ledere og nøglepersoner samt værktøjskassen på www.mentalsundhed.dk I bliver introduceret til sitet og al den hjælp, der er at hente her og får mulighed for at stille spørgsmål om mental sundhed og få svar.

  Kontakt

  Mette Marie fra partnerskabets sekretariat
  mma@sundkom.dk, tlf. 2713 4789, og læs mere på www.mentalsundhed.dk

 • Arbejdsmiljøcentret (tilbud til hele landet)

  Som autoriserede arbejdsmiljørådgivere, har ArbejdsmiljøCentret et bredt kendskab til psykisk som fysisk arbejdsmiljø, med et stort fokus på at optimere den mentale sundhed. Derfor kan vi bidrage med flere indsatser på Danmarks Mentale Sundhedsdag, med foredrag og workshops omkring psykisk balance i arbejdslivet, stressforebyggelse på hele arbejdspladsen, søvnens betydning for dit overskud, hensigtsmæssig kommunikation mod fælles forståelse, hjernen på arbejde og meget mere. 

  Læs mere på: 

  https://www.amcentret.dk/ydelser/arbejdsmiljoorganisationen/puljer/danmarks-mentale-sundhedsdag/

  Eller kontakt os direkte for en dialog om hvad der passer til jeres Mentale Sundhedsdag:

  Kontakt SJÆLLAND
  Psykolog Tina Mulvad 93205757 · tmj@amcentret.dk 
  Sundhedsfaglig konsulent / Kommunikation & Stemmetræning Rikke Boisen 93402200 · ribo@amcentret.dk

  Kontakt FYN/JYLLAND
  Psykolog Gitte Berle Falsig 3110 2564 · gbf@amcentret.dk
  Sundhedsfaglig konsulent Stine Ege Qwist 9340 2203 · seqw@amcentret.dk

 • TeamArbejdsliv

  Konsulenterne i TeamArbejdsliv tilbyder fx foredrag inden for følgende områder, som kan styrke det mentale helbred og forebygge belastninger på  arbejdspladsen:

  • Hvad er social kapital, og hvordan styrker vi den sociale kapital?
  • Hvad er relationel koordinering, hvordan styrker vi samarbejde og kommunikation?
  • Hvordan forholder arbejdspladsen sig bedst til sygemeldte kolleger, og hvordan modtager vi kolleger efter en sygemelding?
  • Hvordan forebygger vi, og hvordan håndterer vi mobning?
  • Prioriteringstrappen - skarpere prioriteringer, bedre koordinering og mindre stress.
  • Hvordan håndteres grænseløshed og stress?
  • Hvordan håndteres høje følelsesmæssige krav i arbejdet?

  Læs mere på vores hjemmeside

  Kontakt:
  Eva Thoft, email: eth@teamarbejdsliv.dk; Tlf: 2091 7417 eller
  Henrik Ankerstjerne Eriksen hae@teamarbejdsliv.dk, Tlf: 22 86 21 37

 • Joblife (tilbud til hele landet)

  Som landsdækkende autoriseret arbejdsmiljørådgiver har Joblife erfaring med psykisk såvel som fysisk arbejdsmiljø og indsatser i forhold til både individ, gruppe, ledelse og organisation.

  På Danmarks Metale Sundhedsdag – og alle andre dage – kan vi bidrage med foredrag og workshops om trivsel, psykologisk tryghed, stressforebyggelse og robusthed – samt meget andet.

  Læs mere på: https://www.nirasjoblife.dk/raadgivning/psykologi-og-ledelse/

  Kontakt

  Sjælland:

  Mads Bendixen, mben@niras.dk, tlf. 27 61 39 54

  Fyn/Jylland:

  Bent Berthold Schultz, besc@niras.dk, tlf. 30 10 96 40

  Nis Kjær, nikj@niras.dk, tlf. 60 17 62 17

 • Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital (1)

  Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital får henvist mange patienter med mulig arbejdsrelateret stress og har derfor oprettet ”Stressreduktionsklinikken”, et behandlingstilbud ved stress. Men hvad er arbejdsrelateret stress? Kan man få erstatning for at blive stresset? Hvordan behandles det, og hvordan kommer man tilbage på arbejdet?

  Arrangementet vil omfatte foredrag om arbejdsrelateret stress og psykisk arbejdsmiljø, information om vores behandlingstilbud og enkelte meditationsøvelser i Stressreduktionsklinikkens lokale på Bispebjerg Hospital.

  Pris 8.000 kr.

  Kontaktoplysninger:

  Nanna Hurwitz Eller
  Overlæge, dr.med.

  Direkte: 38 63 61 72
  Mail: nanna.hurwitz.eller@regionh.dk

  Bispebjerg Hospital
  Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling
  Bispebjerg Bakke 23, opgang 20F
  2400 København NV

  Tlf: 38 63 50 00
  Web: www.regionh.dk

 • Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital (2)

  Hvilken betydning har forandringer på arbejdspladsen for de ansattes mentale helbred og psykiske arbejdsmiljø? Og hvordan hænger stress sammen med hukommelse, koncentration og kreativitet? Psykolog og forsker Johan Høy Jensen holder foredrag om samspillet mellem organisationsændringer, fastholdelse af medarbejdere og de ansattes ve og vel, samt hvad der sker med hjernens kognitive funktioner, når man går ned med stress.

  Foredraget tager udgangspunkt i aktuelle forskningsprojekter ved Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital, og henvender sig til alle med interesse for at fremme mentalt helbred på arbejdspladsen. Foredraget kan afholdes på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling (København) eller andetsteds efter nærmere aftale.

  Pris: 6.400 kr.

  Kontaktoplysninger:

  Johan Høy Jensen, psykolog, ph.d., postdoc
  Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
  Bispebjerg Bakke 23, indgang 20F, 1. sal, 2400 København
  Email: Johan.hoey.jensen@regionh.dk
  Tlf.: 2118 3355

 • Arbejdsmedicinsk Klinik Herning (tilbud til arbejdspladser i Region Midtjylland)

  Få besøg af en arbejdsmediciner hos jer, hvor I får viden om mental sundhed og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen samt hvordan I kan bruge jeres arbejdsmedicinske klinik og de værktøjer, vi her har gode erfaringer med, når medarbejdere mistrives og oplever stress og belastninger i deres arbejde, der gør at de føler sig syge.

  Kontakt

  Elisabeth Dørken (elidoe@rm.dk, tlf. 7843 3557)) for muligheder eller læs mere på http://www.arbejdsmedicin.rm.dk/kontakt-os/presse-og-oplag/

 • Arbejdsmedicinsk Klinik Bispebjerg (tilbud til arbejdspladser i Hovedstadsregionen)

  Få besøg af en arbejdsmediciner hos jer, hvor I får viden om mental sundhed og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen samt hvordan I kan bruge jeres arbejdsmedicinske klinik og de værktøjer, vi har gode erfaringer med, når medarbejdere mistrives og oplever stress, angst eller depression.

  Kontakt

  Arbejdsmedicinsk Klinik Bispebjerg, tlf. 3863 6172.

 • Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik i Odense

  Psykologerne fra Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik i Odense tilbyder: 

  1 foredrag incl. spørgsmål (1½-2 timer)”Arbejdslivet og mentalt helbred”

  og

  1 workshop (3 timer ) ”Arbejdslivet og mentalt helbred” med max 30 deltagere.


  Arrangementet afholdes på den virksomhed, der byder ind på enten foredrag eller workshop.

  Kontakt

  Karen Brask
  Ledende psykolog, ekstern lektor
  Specialist i Arbejds- og Organisationspsykologi
  Karen.Brask@rsyd.dk - www.ouh.dk
  Tlf. +45 6541 4990

  Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik
  Odense Universitetshospital
  Kløvervænget 3, Indgang 138 stuen, 5000 Odense C

 • Center for Psykisk Sundhedsfremme

  I Center for Psykisk Sundhedsfremme udvikler og kvalitetssikrer vi forskningsbaserede indsatser til bl.a. forebyggelse af stress. Vi har højeste faglige niveau og vores undervisere tæller nogle af landets førende eksperter inden for arbejdsmiljø- og stressområdet. Vi har selvfølgelig også erfaring med processer og undervisning, så det bliver ikke kedeligt :-) 

  Læs mere på hjemmesiden

  Hvordan sikrer vi i fællesskab et godt psykisk arbejdsmiljø og høj trivsel.

  Vi inspirerer til hvordan I på arbejdspladen i fællesskab bedst arbejder med at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, fremmer trivsel og evt. reducere sygefravær. Gennem deltagerinvolverende foredrag bliver I klogere på det gode produktive arbejdsmiljø, hvordan udfordringer opstår og hvordan I i fælleskab styrker arbejdsmiljøet.

  Eksempler på temaer vi kan tage fat i:

  • Forebyg stress og stressrelateret sygefravær – hvilke forhold i arbejdet kræver ekstra opmærksomhed og hvordan arbejder vi systematisk med forebyggelse på både organisations-, ledelses-, kollegagruppe- og individ niveau?

  • Forebyg og håndter mobning og konflikter – hvordan kan mobning og konflikter forstås, hvilke forhold i arbejdet kræver ekstra opmærksomhed, og hvordan arbejder vi systematisk med forebyggelse på både organisations-, ledelses-, kollegagruppe- og individ niveau?

  • Få det bedste ud af forandringer - hvilke psykologiske mekanismer er i spil ved forandringer, hvilke forhold kræver ekstra opmærksomhed og hvordan arbejder vi systematisk med forebyggelse af negative konsekvenser på både organisations-, ledelses-, kollegagruppe- og individ niveau?

  Et foredrag giver en fælles referenceramme og problemforståelse -  og løfter derved jeres interne opmærksomhed og indsats, så I efterfølgende får et endnu bedre udgangspunkt for at lykkes og bliver i stand til at arbejde videre med den fælles opgave.  Alle foredrag tager udgangspunkt i den nyeste forskningsbaserede viden og giver jer adgang til en række konkrete værktøjer, der kan bruges på jeres arbejdsplads efterfølgende – og vi ved det virker J.

  Skriv en e-mail eller ring, så tager vi en dialog om hvad der er mest behov for på netop jeres arbejdsplads.

  Yun Ladegaard, Ph.d. Erhvervspsykolog. Leder af de Erhvervsrettede Indsatser i Center for Psykisk Sundhedsfremme. E-mail: yun.ladegaard@cfps.dk, tlf. 2076 2106

  Janne Skakon, Ph.d. Erhvervspsykolog. E-mail: Janne.skakon@gmail.com, tlf. 2298 3737

 • MINDstrain (tilbud til alle arbejdspladser)

  MINDstrain er en ny, anderledes og forskningsbaseret metode til at forebygge og behandle stress. 

  MINDstrain tilbyder et foredrag på 2 timer til Danmarks Mentale Sundhedsdag. Prisen for et foredrag er 8500 kr. + moms og transportomkostninger. 

  Når man deltager i vores foredrag får man:

  • En introduktion til en ny, anderledes og forskningsbaseret tilgang til stress
  • En klar definition på hvad stress er, og hvordan vi kan undgå og behandle det 
  • Et indblik i hvordan vi kan måle på effekten af stressforebyggelse og stressbehandling
  • Et nyt fælles sprog omkring stress

   

  Kontakt: 

  Katrine Sejersen-Permin
  MINDstrain

  +45 2720 7276
  katrine@mindstrain.com

  Om MINDstrain:

  • Vi har uddannet og certificeret ca. 50 coaches i Danmarks, som kan behandle mennesker med stress ud fra MINDstrain metoden
  • Alle coaches arbejder i vores app, som har to formål: 1) At sikre metodestringens 2) At dokumentere resultaterne af vores indsats
  • Vi har en behandlingsgaranti på 5 samtaler. Hermed garanterer vi, at alle er ude af deres stress inden for 5 samtaler. 
  • Vi har gennemført vores 2 dages forebyggende kursus i en lang række virksomheder. Det er tydeligt, at sygefraværet falder, og at deltagerne oplever at få konkrete værktøjer, de kan bruge til at forebygge stress hos dem selv.
  • Stig Sølvhøj, som er ophavsmanden til MINDstrain metoden, er i gang med et Ph.D. projekt omkring MINDstrain metode fra Rushmore University. De foreløbige resultater er vældig lovende. Dette bliver et af de største studier inden for stress til dato. 
  • MINDstrain metoden er en videreudvikling af evidensbaseret metakognitiv psykologi.
  • MINDstrain er etableret i Sverige og Norge, og UK og er på vej til Tyskland, hvor vi holder vores første kursus i august.

  Vores hjemmeside er: www.mindstrain.com 

  Her kan du læse om den dokumenterede effekt af MINDstrain stresscoaching: https://mindstrain.com/wp-content/uploads/pdf/effektmaalinger-justeret-181218.pdf

 • Thauer Stresscenter (tilbud til alle arbejdspladser)

  Stresshåndtering er en kompetence
  – der kan læres!

  Ønsker du udvide kompetencerne hos jeres ledere og medarbejdere, så de kan:

  • Tag ansvar for egen stress og bede om hjælp
  • Genkende den usunde stress hos sig selv og andre
  • Styre sig selv og andre udenom stress og sygemeldinger
  • Kontakte kolleger der mistrives, og tage snakken om det som er svært
  • Være medskabende af en antistress-kultur på arbejdspladsen

  Kontakt:

  Stressekspert Rikke Maj Thauer

  Thauer Stresscenter

  +45 61 65 08 88
  rikke@thauer.dk

  Om Thauer Stresscenter

  I Thauer Stresscenter ApS har stressekspert og forfatter Rikke Maj Thauer igennem en årrække med stor succes, udviklet og afprøvet effektive værktøjer og metoder, for at hjælpe folk ud af stress. Hun er en af de førende praktikere i Danmark og kendt for at gøre formidling af stress og vejen ud af stress enkel, let tilgængelig og ukompliceret. Dette beskriver hun nærmere i hendes bog “Stress er også dit eget ansvar“.

  Rikke har opbygget en række foredrag, kurser, workshops og uddannelser, hvor hun gør sin viden og værktøjer tilgængelige for dig og dine kollegaer.

  Stresskurserne og stressuddannelsen er alle skræddersyet til at være enkle og værktøjsbaseret, så du kan anvende din nye viden umiddelbart efter endt kursus og uddannelsesforløb.

  Alle åbne stressforedrag, stresskurser og stressuddannelser tilbydes også som interne kurser i virksomheden, hvor indholdet kan tilrettes jeres specifikke behov.

  Vores hjemmeside er: www.thauer.dk

 • One Decision - foredrag om humor på arbejdspladsen og om at være offer for dårligt arbejdsmiljø

  One Decision, netop kåret som Årets foredragsbureau 2019, formidler de bedste foredragsholdere til erhvervslivet. Vi har desuden valgt at fokusere på kvalitet frem for kvantitet. Vi har derfor håndplukket nogle unikke, dygtige og populære foredragsholdere.

  Til Danmarks Mentale Sundhedsdag tilbyder vi foredrag med Rune Green, Leif Carlsen, Tony Evald Clausen og Anette Baunhøj. 

  Fokus på trivsel og arbejdsglæde med Rune Green
  Det bedste (og sjoveste) foredrag om trivsel og arbejdsglæde og om hvordan du sikrer et humoristisk arbejdsmiljø!

  Vi ved det godt – et humoristisk arbejdsmiljø giver gladere medarbejdere og øget trivsel.

  • Hvordan bliver man endnu bedre til at være humoristisk?
  • Hvordan skaber vi en god ”humor-relation” og et godt arbejdsmiljø?

  Vil du også gerne styrke arbejdsglæden og de gode relationer på din arbejdsplads – og øge den sociale kapital, så er det her helt klart noget for dig. 

  Vores kloge og sjove humorspecialist Rune Green sætter fokus på, hvad humor betyder, når du vil styrke dine relationer til kollegaer, kunder, patienter etc. og styrke den sociale kapital.

  Foredraget varer 5 kvarter og passer ind i alle brancher og overfor alle medarbejdergrupper.

  Rune Green er uddannet fra Århus universitet, hvor han har forsket i humor og komik. Han har arbejdet 25 år med humor på alle tænkelig måder og deler ud af sin store viden som en særdeles morsom foredragsholder.

  Foredragene vinkles altid, så de er tilpasset målgruppen. Rune er det oplagte valg, hvis du skal bruge et fagligt oplæg, som også er sjovt.

  100km manden – en sand historie
  Oplev Leif Carlsens inspirerende historie – om at være ”offer” for et dårligt arbejdsmiljø, som han selv var medansvarlig for. 

  Den handler om en direktør, som havde travlt med alt andet end at passe på sig selv. I stedet bildte han sig selv ind, at det hele var fantastisk.

  Det var det måske også set udefra, men Leifs eget billede var langt fra virkeligheden. Leif havde over en lang periode kørt sig selv helt ned, og ignorerede ALLE de røde lamper.

  Værst af alt stod Leif i spidsen for en high-performance arbejdskultur, som aldrig fik tid til at restituere. Et skidt udgangspunkt for et arbejdsmiljø, og medarbejdernes mentale sundhed. Restitution er afgørende for, at vi som mennesker kan performe.

  Hør hans inspirerende historie om, hvordan har fik hanket op i sig selv, sin energi og sin mentale balance – og endte med at løbe 100 km i træk!

  Da Leif Carlsen i 2008 deltog i tv-programmet “Med Chris på vægten” med Chris MacDonald vejede han 125 kg. Rejsen mod en sundere livsstil var hård, relativ kort, men meget udbytterig for Leif.

  Undervejs i forløbet satte Leif sig endnu et mål – han ville løbe på 100 km i træk. Leif er eksemplet på, at ALT KAN LADE SIG GØRE – hvis man selv kan mobilisere den nødvendige vilje.

  Bliv inspireret af en sand historie. En historie om hvor galt det kan gå, hvis ikke du tager dig selv og din livsstil alvorligt.

  Foredraget varer 1 time og passer ind i alle brancher og overfor alle medarbejdergrupper.

  Leif Carlsen tager altid gerne imod spørgsmål efter foredraget. 

  ”Drama på jobbet - drop det destruktive sociale drama på jobbet” 
  Bliv inspireret af Tony Evald Clausen og få indsigt i hvordan vi sikrer en sund stemning mellem kolleger, høj trivsel og konstruktiv kommunikation.

  Hovedkilden til stress, frustration og mistrivsel på arbejdspladsen er dårligt psykisk arbejdsmiljø. Karakteriseret ved passive aggressivitet, sladder, usagte interne konflikter og offermentalitet. Opdag hvordan I aktivt sikre den mentale sundhed for individet og gruppen, igennem direkte, ærligt og konstruktiv kommunikation.

  På 60 minutter får I både indsigter, erkendelser og værktøjer til hvordan vi bedst konfrontere offermentalitet i os selv, kolleger og kollektivet, uden at skabe unødig konflikter og spændinger. Alle vil opdage at ingen kan undsige sig at have spillet offer, bøddel eller redder i arbejdssituationer.

  Tony Evald Clausen er adfærdsekspert og ved både hvad, hvorfor og hvordan vi tænker! Han mestrer non-verbal kommunikation, adfærd, konfliktforebyggelse, følelsernes intelligens og kulturforståelse. Når Tony er ude og holde foredrag, så får deltagerne et hudløst ærligt, underholdende og indsigtsfuld oplægsholder.

  Læs mere om Tony Evald Clausen

  Kan dit team kommunikere... I god tone og stil?
  Ikke sjældent er der små, uheldige kommentarer i et team – eller også er det blevet virksomhedskulturen og den måde, alle kommunikerer på. Anette Baunhøj holder foredrag om teams performance.

  Det kan virke som småting, men alt for ofte har det store konsekvenser for, hvordan dit team performer og kommunikerer, ikke blot internt men også ud af huset.

  Med Anette Baunhøj som foredragsholder får I fokus på vigtigheden af at:
  – Have mod til at sætte grænser
  – Være stolt over egne kompetencer
  – Tage ansvar, også for egne fejl
  – Forholde sig til om der er fordomme, mønstre eller anden adfærd, som spænder ben i kommunikationen
  – Være ordentlig, både overfor andre og sig selv
  – Sikre tryghed i virksomhedens DNA

  Hør hvorfor snobberi er ubegavet og hvorfor det er vigtigt at udvise respekt for andres meninger, også selvom du måske ikke er enig.

  Sidst men ikke mindst: Anette giver våbnet mod den sure kunde/kollega, og hun serverer det med et smil.

  Anette Baunhøj har mange års erfaring fra erhvervslivet – og hendes afsæt fra servicebranchen har grundlagt hendes tilgang til mennesker. Hun har stor erfaring indenfor ledelse og kommunikation samt med at få mennesker og teams til at fungere optimalt. Anette sætter en stor ære i at lære fra sig og hjælpe
  dig med at være den bedste version af dig selv.

  Læs mere om Anette Baunhøj

  Book Rune Green, Leif Carlsen, Tony Evald Clausen eller Anette Baunhøj ved at kontakte One Decision. 

  Kontakt os på:
  info@onedecision.dk
  Tlf. 31 61 17 00
  www.onedecision.dk 

   

 • Dansk Center for Mindfulness Aarhus Universitet

  Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, tilbyder foredrag om mental sundhed og forebyggelse. Centrets forskere tager udgangspunkt i dansk og international forskning på området og giver indblik i, hvordan man som individ og organisation kan arbejde med at styrke mental sundhed og forebygge stress.

  Læs mere om centret på http://mindfulness.au.dk/

  Kontakt:

  Anne Mette Kvist Vester, Administrationsleder, Dansk Center for Mindfulness

  E: annemette@clin.au.dk 

  T: 24 61 96 64

 • Come-Back

  Foredragsbaseret løft af virksomhedens mentale sundhed

  -inspiration til ledelse og medarbejdere med udgangspunkt i hidtidige indsatser og resultater

  Udbyder
  Come-Back ApS, se nærmere præsentation nederst i tilbuddet.

  Mental Sundhed i virksomheden – vi skaber det varige løft sammen
  Come-Back tilbyder et unikt foredragsarrangement til virksomheder med fokus på at formidle og implementere nye og særligt tilpassede forståelses- og handleværktøjer, som kan skabe et varigt løft i virksomhedens generelle mentale sundhed.

  Det er Come-backs opfattelse, at de største forandringer og forbedringer skabes gennem respekt for og værdsættelse af virksomhedens hidtidige erfaringer med at forbedre den mentale sundhed. Som forberedelse til selve foredragsarrangementet vil vi derfor dels gerne have mulighed for at sætte os grundigt ind i det, virksomheden allerede gør og har succes med, dels tilbyde opfølgning efter arrangementet i form af en senere ekstra dialog med virksomheden.

  Vores erfaring viser endvidere, at blivende forbedringer i den mentale sundhed bedst skabes via medejerskab til processen blandt virksomhedens medarbejdere. Vi lægger derfor vægt på, at medarbejderrepræsentanter et inddraget som aktive parter fra start til slut.

  Plan for forløbet

  1. Ledelsen sender skriftligt materiale til beskrivelse af de tiltag virksomheden allerede har på området mental sundhed (sygefraværspolitik, tiltag til forebyggelse af overbelastning, trivselsfremmende aktiviteter, HR-strategi på arbejdsfastholdelse o.lign.), herunder begrundelse for valg af strategi og indsatser samt evt. dokumentation af deres hidtidige virkninger.

  2. Der afholdes et indledende møde (telefonisk, via Skype eller evt. ved virksomhedsbesøg*) mellem en Nærværskonsulent/Sundhedsmentor fra Come-Back, repræsentanter fra ledelsen og relevante medarbejderrepræsentanter, hvor Nærværskonsulenten/Sundhedsmentoren stiller uddybende spørgsmål til ovenstående til brug for tilrettelæggelse af foredragsarrangementet.

  3. På en Mental Sundhedsdag planlægger og afvikler Nærværskonsulenten/Sundhedsmentoren et foredrag på 3 timer hos virksomheden. Medarbejderne får gennem oplæg og øvelser ny viden om mental sundhed, som bygger ovenpå det eksisterende niveau af viden. Nærværskonsulenten/Sundhedsmentoren kommer desuden med konkrete forslag til, hvordan den mentale sundhed i virksomheden løftes yderligere med baggrund i den nye viden. Forslagene fremlægges og drøftes i en aktiv dialog mellem ledelse og repræsentanter for medarbejderne, så de kan vedtages og forankres hurtigt og effektivt i hele organisationen.

  4. Efter ca. tre måneder afholder Nærværskonsulenten/Sundhedsmentoren, repræsentanter fra ledelsen og relevante medarbejderrepræsentanter endnu et møde (telefonisk, via skype eller evt. ved et virksomhedsbesøg*) til evaluering af og yderligere forankring af tiltagene.

  *) Virksomheds besøg kan påregnes uden yderligere beregning for virksomheder placeret i Hovedstadsområdet. For øvrige hjemsteder beregnes ekstra betaling i form af et transportvederlag.

  Pris
  10.000 kr.

  Præsentation: Come-Back – viser vejen frem
  Come-Back har mange års veldokumenterede erfaringer med at forebygge og afvikle sygemeldinger samt løfte virksomhedens Career Transformation i de Danske virksomheder og kommuner. Individuelt sker det altid med udgangspunkt i det enkelte menneske, som guides i mål med helt unikke resultater for den enkeltes karriere fremadrettet. For grupper og hele virksomheder sker det altid i tæt samarbejde og koordination med ledelsen, bl.a. gennem individuel stresscoaching , oplæg og dialog, herunder foredrag og workshops, samt indsatser på arbejdsteams.

  Come-Backs facilitatorer, som vi har valgt at kalde Nærværskonsulenter og Sundhedsmentorer, arbejder på den måde hver dag med at øge trivsel og mental sundhed i private så vel som offentlige virksomheder. Som medarbejderne i Come-Back har vi forskellige relevante fagligheder, kompetencer og erfaringsgrundlag, men vores mission er altid det samme: Der skal være plads til alle, og vi ønsker at skabe størst mulig trivsel for alle.

  Kontakt for bestilling eller spørgsmål
  Specialkonsulent Torsten Balslev, torsten.balslev@come-back.dk eller på telefon 25670717.

  Come-Back ApS
  v. Mette Stryhn
  ms@come-back.dk
  www.come-back.dk

 • Winholistic (tilbud til virksomheder i hele landet)

  Få et positivt mindset
  Et positivt mindset kan producere positive holdninger, og positive holdninger fører til positive resultater. At tænke stort og positivt er en succesfuld vane, som kan indøves.

  Her får deltagerne tro på, at man skaber sin egen fremtid og tips til, hvordan de kan få maksimalt udbytte af positiv tænkning.

  Konflikter skal ikke løses…
  Konflikter er en del af hverdagen og skal ikke bare løses, men håndteres på professionel vis.

  Deltagerne får værktøjer til at håndtere konflikter i det daglige, så ikke de eskalerer. De lærer samtidig hvordan kommunikationen i konflikter optimalt bør være.

  Sådan håndterer du irriterende typer
  Selvom styrken i et team ligger i menneskers forskellighed, er det ofte ”de andre”, altså dem der ikke er som os, der irriterer os mest i det daglige.

  Med udgangspunkt i adfærdspsykologien kortlægges ”de irriterende typer”.

  Gennem fokus på egen og andres foretrukne adfærd, lærer deltagerne sig selv og ”de andre” endnu bedre at kende – både hvad angår styrker og udviklingsmuligheder.

  Bliv bedre til at håndtere forandringer
  Det eneste konstante i vores hverdag er kravet til forandring. Vores forandringsparathed er under konstant pres, hvilket kan føre til øget travlhed eller i værste fald stress - selvom stress intet har at gøre med at have travlt.

  Det er sundt for os at have mindre perioder med travlhed. Det skærper blot vores evne til at tage beslutninger, skabe overblik og ro. Deltagerne bliver positivt udfordret og inspireret i relation til deres evne til at håndtere forandringer, travlhed og positivt stress i dagligdagen.

  Find evt. mere inspiration i vores kursuskatalog:

  www.winholistic.dk/da/kurser

  Der er mulighed for at skræddersy indholdet, så det passer præcis til jeres virksomhed.

  Kontakt:

  Adfærdsekspert og foredragsholder Peter Winther

  Telefon: 53 38 34 00

  E-mail: pw@winholistic.dk

 • Hans Chr. Møller Christensen - foredrag om depression

  Hans Chr. Møller Christensen holder foredrag om at komme videre i livet efter at være blevet ramt af en depression. Han har holdt foredrag for forskellige patienterforeninger og tilbyder at tilpasse sit foredrag til brug på en arbejdsplads på Danmarks Mentale Sundhedsdag. 

  Om foredraget
  ”Foredraget handler om mine egne oplevelser med depression, hvordan jeg er kommet styrket ud af det, mine forebyggende foranstaltninger og tro på, at en ny depression kan undgås”.

  Om Hans Chr. Møller Christensen
  Hans Chr. Møller Christensen (f. 1948) har rod i landbruget. Han har haft ansvarsfulde stillinger i landbrugets følgeindustri. Samtidig har han deltaget i den offentlige debat, herunder om landbrugets betydning i samfundsøkonomien. Han værdsætter familielivet, som for ham har stor betydning for stabiliteten i et godt samfund.

  Kontakt
  Hans Chr. Møller Christensen

  Forfatter og foredragsholder

  Tlf. 2125 4447

  hcmc@mail.dk  

   

 • StressCenterMidt

  Foredrag og workshop med Heike Bonnichsen Jørgensen.

  "Mit speciale er at kombinere den fysiske med den mentale sundhed. Siden 1997 har jeg arbejdet med udviklingsprocesser som underviser, leder, mentor og vejleder. Som fysioterapeut og mastercoach ved jeg, at vi skal have fat i både de fysiologiske og psykologiske mekanismer, for at komme stressen til livs.
  I dag arbejder jeg som freelance konsulent med psykosocialt arbejdsmiljø og lederudvikling. Jeg håndterer en bred vifte af opgaver indenfor stressområdet og tilbyder Workshops, Mindfulnesskurser, Stresscoaching og Foredrag. Mit virkeområde ligger primært på sundhedsfaglige og pædagogiske instituioner”.

  Kontakt

  Heike Bonnichsen Jørgensen
  31533554

  https://www.stresscenter-midt.dk/profil/

 • Erhvervscoach og mentaltræner Morten Brünning Brøgger

  Erhvervscoach og mentaltræner Morten Brünning Brøgger skriver om foredraget:

  Arbejdsglæde og trivsel er nøglen til et sundt arbejdsliv. Det er samtidig også nøglen til bedre resultater for individet og virksomheden. De virksomheder der har forstået, at den vigtigste faktor for virksomhedens succes er medarbejderes trivsel og engagement, har en klar fordel over de virksomheder der stadig leder på gammeldags manér. Det kræver ledelsesmæssigt mod, at udfordre tidligere tiders lederdogmer, men de er forældede og derfor er det nu, din virksomhed skal starte med at øge trivsel hos medarbejderne.

  Unfolding Human Potential hjælper med at udfolde mod, kreativitet og nysgerrighed. Virksomheden er etableret i 2018 af Morten Brünning Brøgger, som anvender sin egen ledelseserfaring krydret med uddannelser indenfor forandringsledelse, coaching og mentaltræning til at skabe bæredygtige forandringer hos ledere, medarbejdere og idrætsudøvere.

  Morten Brünning Brøgger er en foredragsholder, der brænder for både faglig og personlig udvikling. Derudover leverer Morten klare forslag og inspiration til fremtidens lederegenskaber, der indebærer mod, kreativitet og nysgerrighed.

  Morten trækker på læring og erfaring, som leder og udviklingskonsulent i en af de største finansielle institutioner i Danmark. Han har arbejdet på store strategiske projekter, undervist i flere lande og samarbejdet med ledere, på flere forskellige niveauer i en stor nordisk organisation.

  Foredrag: (Ingen begrænsning i deltagere) 

  Hjernen på arbejde
  Et utraditionelt foredrag, der giver dig viden, indblik og indsigt i hvordan vores hjerne fungerer. Du forlader foredraget, med oplevelser på egen krop, af hvor stærk vores hjerne er. Du vil lære om mentaltræning, som er et uvurderligt redskab for alle, der ønsker at opnå noget med deres liv. Mentaltræning egner sig både til helbredelse, forebyggelse og optimering. Så uanset hvad du har behov for, er mentaltræning dit foretrukne værktøj efter foredraget. Du vil prøve en LIVE mentaltræning, så du selv oplever det.

  Varighed 2,5 timer

  Honorar: 10.000 kr.

  Kontakt:

  Erhvervscoach og mentaltræner

  Morten Brünning Brøgger

  Fjeldhammervej 15

  2610 Rødovre

  www.brggr.com

  Tlf.: 6161 2967

  Mail: morten@brggr.com

  Arrangementer på hele Sjælland dækkes indenfor honoraret. På Fyn/Jylland vil der tillægges et kørselstillæg afhængigt af tidsforbruget.

   

 • Konsulenthuset Bach (tilbuddet er landsdækkende)

  Erhvervskonsulenterne fra Konsulenthuset Bach, vil gerne være med til at sætte fokus på Danmarks Mentale Sundhedsdag. Vi kan tilbyde jeres virksomhed et foredrag eller miniworkshop, der skaber arbejdsglæde, trivsel og sætter fokus på stressforebyggelse.

  Foredragene kan holdes for både ledere og medarbejdere på private og offentlige arbejdspladser.

  Ved alle foredrag og miniworkshops, har vi omsat teorien direkte til enkle og anvendelige praktiske øvelser. Allerede dagen efter kan I eksekvere. Alle foredrag og workshop indeholder refleksionsøvelser, med inspiration til efterfølgende handlinger.

  Foredrag for ledere

  Foredraget ”Led som en leder - og dine medarbejder arbejdere med glæde”

  Ja, det lyder utroligt - og let, at få medarbejderne til, at arbejde med glæde og arbejde tværfagligt.

  Med de værdifulde redskaber som du får på dette foredrag, er du i stand til at lede dine medarbejdere, så de arbejder med glæde og mere tværfagligt. Under foredraget får du indsigt, viden og mulighed for refleksion, så det bliver lettere og sjovere for dig at lede. Det vil naturligvis have en afsmittende effekt på dine ansatte og i organisationen.

  Foredraget bygger på kendte ledelsesteorier, som er omsat til hands-on redskaber, så du kan eksekvere din viden allerede næste dag. Du får input, inspiration og refleksions- og handlingsøvelser, som vil gøre en stor forskel for dig og dine medarbejdere.

  Indhold

  Det får du med hjem:

  • Din rolle, når du gå forrest
  • Indblik i dialog, kommunikation og information
  • Hvordan bliver selvledelse brugbart
  • Hvordan du medierer ved konflikter
  • Redskaber til hvordan du understøtter det tværfaglige arbejde
  • Hvordan du opstiller rammer – for dig selv og dine ansatte

  Varighed - 2 timer

  Foredrag for ledere og ansatte

  Foredraget ”Tal Prof”

  Foredraget omhandler den gode tone på arbejdspladsen. Når arbejdspladserne har fokus på en god tone og agerer professionelt i teamet, overfor kunder og borgere, så dannes der fundament for et godt arbejdsmiljø. Et arbejdsmiljø med høj arbejdsglæde, god samarbejdsevne, nedsætter mobning og fremmer stressforebyggelse.

  Varighed - 1 ½ time

  OM KONSULENTHUSET BACH

  Konsulenthuset Bach er dit humanistiske konsulenthus. De foredrag og miniworkshop vi tilbyder, er altid stressforebyggende, da vi arbejder med ledelse- og medarbejderudvikling med fokus på kommunikation og samarbejde. Netop for at forebygge stress, sikre et fantastisk arbejdsmiljø og skabe plads til glæde i hele organisationen.

  Her er præsenteret et udvalg af kurser, men vi tager naturligvis udgangspunkt i jeres behov og skræddersyer også foredraget – miniworkshoppen. Vores konsulenter er professionelle og brænder for at være med til at skabe et godt og sundt arbejdsmiljø.

  Sted og tidspunkt

  Foredrag eller miniworkshop kan afholdes hos jer eller i Hørsholm. De kan afholdes i uge 41 - morgen, middag og aften.

  Priser

  Priserne på de udvalgte foredrag og kurser på Danmarks Mentale Sundhedsdag er 10.000 kr. ex moms, materiale og transport.

  Kontakt

  Kontakt, Janni Bach (+45) 29647919. Mail: kontakt@konsulenthusetbach.dk

  www.konsulenthusetbach.dk

   

 • Link2People

  Skab åndehuller og nærvær i en travl hverdag
  Link2People tilbyder foredrag eller workshop, hvor ledere og medarbejdere kommer helt tæt på lavpraktiske nærværs teknikker, der fremmer mental sundhed, forebygger stress og skaber grundlag for en bedre arbejdshverdag.

  Derudover kan vi hjælpe jer med at tackle organisatoriske eller samarbejdsmæssige udfordringer, som hæmmer mental sundhed og arbejdsglæde. Et eksempel på dette kunne være tilbagevendingsprocessen for langtidssygemeldte medarbejdere: Hvordan tilgodeser og støtter man medarbejderen samtidig med at resten af huset og organisationen skal hænge sammen?

  Alt, hvad vi arbejder med på dagen, kan sættes i anvendelse eller påbegyndes umiddelbart efter.

  Honorar for en dag ligger mellem 10. – 15.000 kr. + moms alt efter opgave og geografi. Hertil kommer transportudgifter.

  Link2People er et konsulentfirma, der udelukkende bygger på erfarne kræfter indenfor trivsel, psykisk arbejdsmiljø ledelse- og organisationsudvikling.

  Vores firmanavn er skabt af vores fokus på at skabe tættere forbindelse mellem ledere og medarbejdere. Derved styrkes organisationen og lader arbejdsglæde og mental sundhed blomstre.

  Vi har en række tilknyttede samarbejdspartnere hvis behov skulle opstå indenfor et special område.

  Læs mere om Link2People her:
  www.link2people.dk

  Kontakt:
  Poul Pabian

  mail: poul-p@youmail.dk
  Mob: 2516 9700

 • Center for Fokus

  Foredrag Skovbadning

  Ønsker I at høre mere om hvordan naturen kan fremme velvære og forebygge stress – og ikke mindst forstå fænomenet skovbad?

  Så kan I få besøg af en Forest Bathing Guide uddannet fra European Forest Therapy Institute, der kan fortælle, hvordan skovbad kan bedre koncentration og fokus og ikke mindst virke stressreducerende.

  I kan få smagsprøve gennem en guidet visualisering og anvisninger på, hvordan medarbejderne selv kan tage en sund pause.

  Geografisk – Storkøbenhavn  & Nordsjælland

  Varighed 2 timer.  

  Honorar 5.500

   

  Udflugt & workshop Skovbad og velvære

  • 1 times Oplæg om skov og naturens positive virkninger til velvære og forebyggelse af sygdom og stress
  • 2,5 times skovbad og stille vandring for op til 22 personer (evt flere personer mod merpris for ekstra konsulent), så alle kan opleve den positive effekt af en dybere kontakt til naturen gennem de evidensbaserede øvelser.

  Geografisk Roskilde, Storkøbenhavn, Nordsjælland

  Varighed 4 timer – fordrer nærhed til skov, park eller virksomhedens egen transport til skov efter aftale med konsulent

  Honorar 10.000

   

  Foredrag eller workshop Mindfulness & Trivsel

  Få besøg af en erfaren mindfulness underviser, der vil fortælle om forebyggelse af stress og øget trivsel ved hjælp af principperne bag mindfulness baseret stress reduktion. I får introduktion til mindfulness, mindful lytning, guidet afspænding og redskaber til at genkende stress og den gode tilbagevending efter sygemelding.

  Geografisk – Storkøbenhavn & Nordsjælland

  Varighed 2-4 timer.

  Honorar 7.500

   

  Workshop Digital Detox

  Vi faciliterer en dag med digital detox. Først formidler viden om, hvordan multitasking og den digitale tidsalder sætter vores mentale system på en hård prøve. Dernæst sår vi frø til forandring og skaber forankring gennem stilhed, guidede meditation, afspænding og tid til refleksion.

  Geografisk Roskilde, Storkøbenhavn, Nordsjælland

  Varighed 6 timer

  Honorar 10.000

   

   

  Om Center for Fokus

  Konsulenterne hos Center for Fokus har mange års erfaring med forebyggelse af stress, angst og depression samt workshops og individuelle udviklingsforløb, der øger fokus og motivation.

  Vi prioriterer at se det enkelte menneske som en del af helheden og det hele liv, og har afsæt i praksisnære metoder understøttet af forskning på området.

  Læs mere på www.center-for-fokus.dk

   

  Kontakt

  Center for Fokus

  Managing Owner Lisa Klint

  E lisa@center-for.fokus.dk

  M 50474100