Stress som tema

Herunder kan I få inspiration til, hvilke udbydere I kan benytte, hvis I vil holde et foredrag om stress på jeres arbejdsplads. Hver udbyder beskriver dét, de kan tilbyde i forhold til temaet.

Kontakt en foredragsholder og forklar, hvad I gerne vil blive klogere på. Det kan være helt grundlæggende eller noget mere avanceret. De fleste foredragsholdere kan tilpasse deres foredrag, så det passer til jeres ønsker.

Der kan sagtens søges støtte til et foredrag med nogen, der ikke står på listen herunder. 

 • ArbejdsglædeMinisteriet.dk by John Harmsen

  “Stress for begyndere og let øvede er et anderledes stress-foredrag, der klæder jer på til at opdage stress i tide.

  Selvom stress er et alvorligt emne, kan I glæde jer til et både lærende og underholdende foredrag I med garanti både vil huske og agere efter i lang tid bagefter.

  vil røre jer. Det er et særdeles rørende foredrag, hvor I får personlige historier fra John Harmsen, der ret sikkert inspirerer deltagerne til at skifte syn på de vilkår I arbejder under. Samtidig vil der undervejs også være god plads til smil og gode grin

  Jeres udbytte stress foredrag:

  Forstå hvad stress er
  Opdag stress i tide
  Forstå hvordan I tackler en stress-ramt kollega
  Lær at forebygge stress

  Læs mere om foredraget her: https://johnharmsen.dk/stress-kursus-foredrag/

  John Harmsen

  John Harmsen er uddannet NLP Practitioner Coach, og certificeret i DISC Person & Team Adfærds Analyser.
  Det giver jer stor menneskelig indsigt i jeres medarbejder-typer, og værktøjer, der virker i jeres hverdag.

  Afholdes i hele Danmark. Kan også afholdes som webinar. 

  KONTAKTOPLYSNINGER

  ArbejdsglædeMinisteriet. dk by John Harmsen

  Telefon: 70 207 908

  Mail: John@JohnHarmsen.dk

 • Arbejdsflow.dk

  Vores foredrag

  Og pist væk fra arbejdsglæden …

  Et foredrag der sætter spot på de tre faktorer, der mindsker usund stress og styrker arbejdsflowet.

  Pris 10.000 kr. plus transport.

  Alle priser er ex. moms.

  ...

  Om Arbejdsflow.dk

  Fra gode intentioner til reel handling

  Vi hjælper dig med at skabe de bedste betingelser for trivsel og et bæredygtigt arbejdsliv – både for dig og for dine medarbejdere.

  Det gør vi ved at give dig enkle, konkrete værktøjer, du kan bruge i hverdagen til at genskabe flow, skabe engagement og øge den naturlige lyst til at tage ansvar.

  Vi har en mission om at hjælpe mennesker og organisationer med at skabe et bæredygtigt arbejdsliv for så mange som muligt. 

  Du kan få gavn af de mere end 15 års erfaring vi hver især har med undervisning og rådgivning af ledere og medarbejdere: 

  Anja Vintov er FLOW Specialist, forfatter til bøgerne om Hverdagsmod. ‘Flyt dig lidt – små skridt store forandringer (Gads Forlag) og e-bogen Kuren mod frygt (www.kurenmodfrygt.dk)  –  Stifter af FLOW Specialist Uddannelsen, ekstern underviser for bl.a. Lehman & Partners. Anja har drevet egen virksomhed i 20 år og har baggrund i IT / Salgsledelse.

  Selma Kjærbo Hansen er FLOW Specialist, MediYoga- og Mindfulness lærer og ejer af Menna Mind Business. Selma er uddannet MA i virksomhedskommunikation, BA i erhvervsøkonomi og sprog og har arbejdet med HR og kommunikation hos både globale og nationale koncerner, i dag som HR Manager hos Head Energy.

  Kontakt:

  www.arbejdsflow.dk

  Anja Vintov
  Mobil:  (+45) 20 63 74 90
  E-mail: anja@arbejdsflow.dk

  Selma Kjærbo Hansen
  Mobil: (+45) 30 72 08 98
  E-mail: selma@arbejdsflow.dk

 • ArbejdsmiljøCentret

  Rejsen fra stress til mental sundhed
  Stress er desværre et tilbagevendende emne på mange arbejdspladser, og vi støder på det i alle brancher og på alle arbejdspladser. Grundlæggende ønsker alle virksomheder en god og produktiv arbejdsplads, hvor fokus er på kerneopgaven, og hvor stemningen blandt medarbejderne er god. Når det alligevel glipper, og enkeltpersoner rammes af stress, er det både en menneskelig og økonomisk belastning, som alle er kede af og lider under.

  Under dette tema får I inspiration til, hvordan I som virksomhed arbejder med det gode arbejdsmiljø på en måde, der forebygger stress, og hvordan I håndterer det. For når der opstår uoverensstemmelser og konflikter, og der er følelsesmæssige reaktioner eller upassende adfærd i afdelingen, og arbejdsbelastningen samtidig er for høj, kan stresssygemeldinger være en konsekvens. Der vil også være fokus på arbejdet med stresshåndtering hos både medarbejderen, i arbejdsfællesskabet og for lederen.

  Der tilbydes et foredrag af 1,5 times varighed.

  Kontakt
  Pernille Vedsted, direktør Vest
  M: pv@amcentret.dk
  T: 3177 8082

  Stine Moesmand, afdelingsleder Øst
  M: sm@amcentret.dk
  T: 3157 4854

  ArbejdsmiljøCentret

 • Athenas

  Athenas er landets største foredragsbureau og tilbyder inspirerende foredragsoplevelse, kurser eller workshops til landets arbejdspladser og virksomheder. Vores kerneområder er trivsel, samarbejde, kommunikation, arbejdsglæde, sundhed og forandringer.

  Storm Stensgaard er en populær foredragsholder inden for mental sundhed og stress. Storm Stensgaard sig konstruktivt og løsningsorienteret til den store udfordring, at mange arbejdspladser byder på forandringer, besparelser, arbejdspres, præstationskrav – helt generelt: store forstyrrelser. Men hvad kan man som medarbejder selv gøre for at holde sig langtidsfrisk og præstere på den lange bane?

  Kommunikationseksperten Rune Strøm er klar med et livsbekræftende foredrag om personlige kriser og modstandskraft. Når vi går gennem livet, vil vi alle opleve svære følelser, belastende tanker og bøvlede relationer. Rune Strøm sætter ord på de svære følelser der kan sætte sig fast og blive kroniske - og minde os om, at kriser og konflikter også kan føre til fornyelse, vækst eller meningsfuld forandring.

  Stresseksperten Thomas Milsted er klar med et inspirerende og tankevækkende foredrag om personlig trivsel – og hvad det betyder for den enkelte medarbejder på jeres arbejdsplads. I lærer at være mere til stede, nærværende, engagerede, glade og at bidrage positivt til den generelle trivsel på arbejdspladsen.

  Få et godt tilbud på jeres næste foredragsholder ved at kontakte Athenas på booking@athenas.dk eller tlf. 4445 0096.

  Læs mere på www.athenas.dk

 • Cabi

  Vi ved hvor vigtigt, det er som arbejdsplads at tale åbent, om mistrivsel og stress. Endvidere vigtigt, at vi tager ansvar over for hinanden, hvis vi i fællesskab skal forebygge stress og mistrivsel.
  Men hvad kan vi sammen og hver for sig gøre for at forebygge stress? Hvordan tager vi den fælles dialog og hvem har ansvaret? Det er nogle af de spørgsmål, vi vil komme omkring med udgangspunkt i Jeres konkrete virksomhed og behov.

  Der vil være høj grad af deltagerinvolvering.

  Om Cabi

  Cabi er en landsdækkende privat selvejende virksomhed med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet, som igennem mange år har arbejdet med viden og konkrete værktøjer i forhold til trivsel og sygefravær. Vores tilbud bygger på mange års erfaringer omkring dialog, med både private og offentlige virksomheder, samt forskning inden for området.

  Kontakt
  Dorte Rosendahl Kirkegaard, dor@cabiweb.dk, tlf. 2080 5007 eller Marlene Fabrien fab@cabiweb.dk, tlf.2234 3965, for muligheder eller læs mere på www.cabiweb.dk/brug-cabi

 • Come-Back ApS

  Foredragsbaseret løft af virksomhedens mentale sundhed

  -inspiration til ledelse og medarbejdere med udgangspunkt i hidtidige indsatser og resultater

  Udbyder

  Come-Back ApS, se nærmere præsentation nederst i tilbuddet.

   

  Mental Sundhed i virksomheden – vi skaber det varige løft sammen

  Come-Back tilbyder et skræddersyet foredragsarrangement til virksomheder med fokus på at formidle og implementere nye forståelses- og handleværktøjer, så ledelse og medarbejdere sammen kan skabe et mærkbart og varigt løft i virksomhedens generelle mentale sundhed.

  De største forandringer og forbedringer i Mental Sundhed skabes bedst gennem respekt for og værdsættelse af virksomhedens hidtidige erfaringer på området. Indholdet af foredragsarrangementet tilrettelægges og tilpasses derfor på et indledende møde. For yderligere at støtte implementeringen rummer tilbuddet også et møde med virksomheden et stykke tid efter arrangementet.

  Vores erfaring er, at blivende forbedringer i den mentale sundhed bedst forankres via medejerskab til processen blandt virksomhedens medarbejdere. Vi lægger derfor på til, at medarbejderrepræsentanter et inddraget som aktive parter i møderne.

  I den aktuelle foredragssæson kan arrangementet også sætte specifikt fokus på følgerne af Covid-19-krisen påvirkning af virksomhedens mentale sundhed, og dermed hjælpe til, at virksomheden bedst muligt kommer videre.

  Plan for forløbet

   

  1. Ledelsen sender skriftligt materiale til beskrivelse af de tiltag virksomheden allerede har på området mental sundhed (sygefraværspolitik, tiltag til forebyggelse af overbelastning, trivselsfremmende aktiviteter, HR-strategi på arbejdsfastholdelse o.lign.), herunder begrundelse for valg af strategi og indsatser samt evt. dokumentation af deres hidtidige effekter.
  2. Der afholdes et indledende møde (telefonisk, via Skype eller evt. ved virksomhedsbesøg*) mellem en erfaren nærværskonsulent fra Come-Back, repræsentanter fra ledelsen og relevante medarbejderrepræsentanter til brug for tilrettelæggelse af indholdet på foredragsarrangementet.
  3. På en Mental Sundhedsdag planlægger og afvikler Nærværskonsulenten et foredrag på 3 timer på virksomheden. Medarbejderne får gennem oplæg og øvelser ny viden om mental sundhed, som bygger ovenpå det eksisterende niveau af viden. Nærværskonsulenten kommer desuden med konkrete forslag til, hvordan den mentale sundhed i virksomheden løftes med baggrund i den nye viden. Forslagene fremlægges og drøftes i en aktiv dialog mellem ledelse og repræsentanter for medarbejderne, så de kan vedtages og forankres effektivt i hele organisationen.
  4. Efter ca. tre måneder afholder Nærværskonsulenten/Sundhedsmentoren, repræsentanter fra ledelsen og relevante medarbejderrepræsentanter endnu et møde (telefonisk, via skype eller evt. ved et virksomhedsbesøg*) til forankring af tiltagene og evaluering af indsatsen.

   

  *) Virksomheds besøg kan påregnes uden yderligere beregning for virksomheder placeret i Hovedstadsområdet. For øvrige hjemsteder beregnes ekstra betaling i form af et transportvederlag.

   

  Pris

  10.000 kr.

   

  Præsentation: Come-Back – viser vejen frem

  Come-Back har mange års veldokumenterede erfaringer med at forebygge og begrænse sygemeldinger samt løfte den mentale sundhed i danske kommuner og private virksomheder. Individuelt sker det altid med udgangspunkt i det enkelte menneske, som guides i mål med helt unikke resultater for den enkeltes karriere fremadrettet. For grupper og hele virksomheder sker det altid i tæt samarbejde og koordination med ledelsen, bl.a. gennem individuel stresscoaching, oplæg og dialog, herunder foredrag og workshops, samt indsatser på arbejdsteams f.eks. teamcoaching og samarbejdsmøder (konfliktmægling).

  Come-Backs facilitatorer, som vi har valgt at kalde nærværskonsulenter, er uddannede og erfarne stresscoaches som hver dag arbejder med at øge trivsel og mental sundhed.  Som medarbejderne i Come-Back har vi forskellige andre relevante fagligheder, kompetencer og erfaringsgrundlag, men vores mission er altid det samme: Der skal være plads til alle, og vi ønsker at skabe størst mulig trivsel for alle.

   

  Kontakt for bestilling eller spørgsmål

  Specialkonsulent Torsten Balslev, torsten.balslev@come-back.dk eller på telefon 25670717.

  Come-Back ApS

  1. Mette Stryhn

  ms@come-back.dk

  www.come-back.dk

 • Center for Psykisk Sundhedsfremme

  Center for Psykisk Sundhedsfremme

  I Center for Psykisk Sundhedsfremme udvikler og kvalitetssikrer vi forskningsbaserede indsatser til bl.a. forebyggelse af stress. Vi har højeste faglige niveau og vores undervisere tæller nogle af landets førende eksperter inden for arbejdsmiljø- og stressområdet. Vi har selvfølgelig også erfaring med processer og undervisning, så det bliver ikke kedeligt  https://cfps.dk/

  Hvordan sikrer vi i fællesskab et godt psykisk arbejdsmiljø og høj trivsel.

  Vi inspirerer til, hvordan I på arbejdspladsen i fællesskab bedst arbejder med at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, fremme trivsel og evt. reducere sygefravær. Gennem deltagerinvolverende foredrag bliver I klogere på det gode produktive arbejdsmiljø, hvordan udfordringer opstår, og hvordan I i fællesskab styrker arbejdsmiljøet.

  Eksempler på temaer vi kan tage fat i:

  • Forebyg stress og stressrelateret sygefravær – hvilke forhold i arbejdet kræver ekstra opmærksomhed, og hvordan arbejder vi systematisk med forebyggelse på både organisations-, ledelses-, kollegagruppe- og individniveau?

   

  • Forebyg og håndter mobning og konflikter – hvordan kan mobning og konflikter forstås, hvilke forhold i arbejdet kræver ekstra opmærksomhed, og hvordan arbejder vi systematisk med forebyggelse på både organisations-, ledelses-, kollegagruppe- og individniveau?

   

  • Få det bedste ud af forandringer - hvilke psykologiske mekanismer er i spil ved forandringer, hvilke forhold kræver ekstra opmærksomhed og hvordan arbejder vi systematisk med forebyggelse af negative konsekvenser på både organisations-, ledelses-, kollegagruppe- og individniveau?

  Et foredrag giver en fælles referenceramme og problemforståelse -  og løfter derved jeres interne opmærksomhed og indsats, så I efterfølgende får et endnu bedre udgangspunkt for at lykkes og blive i stand til at arbejde videre med den fælles opgave.  Alle foredrag tager udgangspunkt i den nyeste forskningsbaserede viden, og giver jer adgang til en række konkrete værktøjer, der kan bruges på jeres arbejdsplads efterfølgende – og vi ved det virker.

  Skriv en e-mail eller ring, så tager vi en dialog om hvad der er mest behov for på netop jeres arbejdsplads.

  Yun Ladegaard, Ph.d. Erhvervspsykolog. Leder af de Erhvervsrettede Indsatser i Center for Psykisk Sundhedsfremme. E-mail: yun.ladegaard@cfps.dk tlf. 2076 2106

  Janne Skakon, Ph.d. Erhvervspsykolog. E-mail: janne.skakon@cfps.dk tlf. 2298 3737

 • CRECEA

  Fra stress til trivsel

  Stress er en udfordring på mange danske arbejdspladser, og stress er forbundet med både store menneskelige og økonomiske omkostninger. Ifølge Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) angiver knap 95 % af de stressramte danskere i 2018 arbejdet som primær eller medvirkende årsag til, at de føler sig stressede. Derfor er det vigtigt, at arbejdspladsen tager stress alvorligt. Stress rammer den enkelte, men skal altid håndteres i fællesskab på arbejdspladsen.

  I foredraget sætter vi fokus på, hvordan I på arbejdspladsen kan blive bedre til at forstå, forebygge, opspore og håndtere stress – både som kolleger og ledelse.

  Varighed: 1½ time

  Antal deltagere: ubegrænset (dog under hensyn til Covid-19 restriktioner).

  Pris: 10.000 ekskl. moms og transport

  Aktiviteten kan gennemføres i hele Danmark, ligesom der er mulighed for online foredrag/webinar

  Kontakt:

  CRECEA A/S på 70108600 eller på mail crecea@crecea.dk

  CRECEAs mission er at gøre Danmark sundere – én virksomhed ad gangen. CRECEA er autoriseret arbejdsmiljørådgiver, og vi hjælper dig med at gøre dit arbejdsmiljø bedre. Vi tror på, at et bedre arbejdsmiljø både giver trivsel og arbejdsglæde og en bedre bundlinje.

 • Dansk Center for Mindfulness

  En stresset hjerne, en stresset arbejdsplads, et stresset menneske er ikke et godt udgangspunkt for noget som helst godt. Heller ikke gode arbejdsvilkår og arbejdspladser og arbejdsliv. Dansk Center for Mindfulness er blandt Europas førende forskningscentre i mindfulness-baseret stress reduktion (MBSR). Vi varetager uddannelsen af MBSR-lærere og forsker i programmerne både hos mennesker, der er stressede, syge eller blot gerne vil have bedre trivsel.

  Vi tilrettelægger både workshops og foredrag, der tager udgangspunkt i den seneste forskning fra Danmark og internationalt. Samtidigt er vores undervisning meget hands-on med fokus på, at deltagerne prøver værktøjer af, der kan bruges i praksis. Vores viden giver indblik i, hvordan man som individ og organisation kan styrke mental sundhed og forebygge stress.

  Læs mere om centret på http://mindfulness.au.dk/

  Kontakt:

  Anne Mette Kvist Vester, Administrationsleder, Dansk Center for Mindfulness

  E: annemette@clin.au.dk 

  T: 24 61 96 64

 • Falck Healthcare

  I vil få viden om de vigtigste elementer, der udløser stress i arbejdet og få viden om, hvad der reelt skaber trivsel på arbejdspladsen. Vi tager udgangspunkt i den forskning, der ligger til grund for, hvad der skaber stress hos den enkelte, i teamet, ledelsesmæssigt og i organisationen. Samtidig og som en del af det, at minimere stress, får I viden om, hvad der skal til for at have en mental sund arbejdsplads, der skaber engagement og trivsel.

  • Format og varighed: Foredrag af 1-2 timers varighed.
  • Foredragsholder: Erfaren erhvervspsykolog fra Falck Healthcare med spidskompetencer indenfor stress og positiv psykologi.

  Pris

  10.000 kr. eksl. moms + kørselstillæg

  Kontakt 

  Jacob Vindbjerg Nissen, Chefpsykolog hos Falck Healthcare
  mobil: +45 29 37 19 13
  E-mail: jvni@falck.dk

   

 • Haderslev Wellnesshus

  Foredrag – Spot på din Stress
  Et levende foredrag om stress og hvordan du skaber balance i dit liv.

  I foredraget vil Hanne Pedersen fortælle om metoder til at undgå stress - formidlet på en let, underholdende og overskuelig måde.

  Der er tale om et nytænkende stress foredrag, om hvordan man forebygger, spotter og håndterer stress hos dig selv - og andre.

  Emner:  
  - Hvordan du bedst muligt forebygger stress
  - Hvad stress er
  - Hvorfor stress er farligt
  - Hvordan du opdager symptomer på stress
  - Hvornår du kan reagere ved bekymring om stress
  - Hvordan man som pårørende støtter og samtidig passer på sig selv
  - NADA øreakupunktur
  - Mindfulness
  - Skovbadning

  Varighed: 1 time.  

  Honorar: 3.500 kr.

  Foredrag - Mindfulness
  Mindfulness er for alle, der ønsker at arbejde med at styrke nærværet, øge livskvaliteten og træne at være i det, der er lige nu i en accepterende atmosfære.

  Mindfulness er en enkel og effektiv metode til at finde balance i livet. Gennem indarbejdelse af en daglig mindfulness praksis, kan du opleve afslappethed, øget nærvær og opmærksomhed. En oplevelse af ro og balance med livet, som det nu er.

  Dette kræver træning af din krop og dit sind i at finde ro, ved en regelmæssig mindfulness praksis.

  Værd at vide om mindfulness:
  • En nænsom, opmærksomhed på det, der er i nuet.
  • Opmærksomhed på vores tankemønstre og følelser
  • En accept af, hvordan vi har det, her og nu uden at dømme og analysere.
  • Styrker vores selvomsorg og medfølelse
  • Er hjælpsomt ved stress og tankemylder.

  Foredrager tager afsæt i mindfulness programmet MBSR (mindfulness-baseret stressreduktion), som er udviklet af Jon Kabat-Zinn. MBSR er en evidens-baseret metode, der bevist hjælpsom overfor symptomer på stress, angst og depression.

  Varighed: 1 time.  

  Honorar: 3.500

  Om mindfulness lærer, coach og NADA akupunktør Hanne Pedersen

  Foredrag, Workshops og Kurser.

  Individuelle forløb ved Rygestop, Stress, Kostændring eller Eksamensangst, samt NADA Café.

  På Lego Feel Good konferencen Comwell Kongebrogaarden d. 7/11 2019, blev der afholdt workshop med Mindfulness Meditation og Japansk Skovbadning.

  MeetingDesigner Lisbeth Kristensen fortæller: "Alt gik godt, Lego deltagerne var glade og tilfredse. Workshoppen hang godt i tråd med konferencens tema. Deltagerne fortalte, at det var en god måde at samles på, mærke hinanden og komme igang".

  Hanne Pedersen er byder altid gerne ind med nye tiltag, der sætter fokus på glæden ved sundhed, nærvær og natur.

  Ud over Japansk Skovbadning og Mindfulness underviser hun også i Mindful Yoga, Mindfulness for skolebørn, Mindfulness - 8 uger program, Grøn madlavning samt giver NADA øreakupunktur.

  Kontaktoplysninger 

  Navn: Hanne Pedersen 
  Mail: hannehaderslevwellnesshus@outlook.dk
  Mobil: 28139639

  Læs mere på: www.haderslevwellnesshus.dk 

 • Konsulenthuset Bach (tilbud til alle arbejdspladser)

  Erhvervskonsulenterne fra Konsulenthuset Bach, sætter fokus på Danmarks Mentale Sundhedsdag med foredrag eller miniworkshop der skaber arbejdsglæde, trivsel og sætter fokus på stressforebyggelse.

  Foredragene kan holdes for både ledere og medarbejdere på private og offentlige arbejdspladser.

  Ved alle foredrag og miniworkshops, har vi omsat teorien direkte til enkle og anvendelige praktiske øvelser. Allerede dagen efter kan I eksekvere. Alle foredrag og workshop indeholder refleksionsøvelser, med inspiration til efterfølgende handlinger.

  Sandheden om stress for ledere – Viden om stress – og stressforebyggelse

  Da stress på nuværende tidspunkt ikke er en specifik diagnose, kan det være svært at kende til hele sandheden om stress. Mange ledere ønsker at være klædt professionelt på til stresshåndtering, for at støtte deres ansatte – det hjælper vi dem med.

  For noget ved vi om stress. Det som vi ved om stress, får du indsigt i på foredraget – så du kan forholde dig proaktiv og empatisk til dine ansatte (- og dig selv).

  Under foredraget får du indsigt i, viden om - og mulighed for refleksion så det er lettere for dig at tage hånd om stress og stressforebyggelse. Bagefter kan du bedre navigerer i alle de historier, der er om stress og forholde dig professionelt til stress. Ansatte sætter stor pris på at deres leder, HR, TR, har viden om stress – og stressforebyggelse.

  Foredraget bygger på kendte stressteorier, som er omsat til hands-on redskaber, så du kan eksekvere din viden allerede næste dag. Du får input, inspiration og refleksions– og handlingsøvelser, som vil gøre en stor forskel for dig og dine medarbejdere.

  Indhold

  Det får du med hjem:

  • En forståelse af den kompleksitet som stress er, ud fra et videnskabeligt afsæt
  • Du kan kende forskel på travlhed og stress – hvornår du skal sætte ind
  • En forståelse for – hvem som har ansvaret
  • Indsatser og vejledning til hvordan du kan spotte stress
  • Hvordan du kan hjælpe dine ansatte

  Varighed - 2 timer – 2½ time

  OM KONSULENTHUSET BACH

  Konsulenthuset Bach er dit humanistiske konsulenthus. De foredrag og miniworkshop vi tilbyder, er altid stressforebyggende, da vi arbejder med ledelse- og medarbejderudvikling med fokus på kommunikation og samarbejde. Netop for at forebygge stress, sikre et fantastisk arbejdsmiljø og skabe plads til glæde i hele organisationen.

  Sted og tidspunkt

  Foredrag eller miniworkshop kan afholdes hos jer eller i vores kontorer. De kan afholdes i uge 41 - morgen, middag og aften.

  Priser

  Priserne på de udvalgte foredrag og kurser på Danmarks Mentale Sundhedsdag er 10.000 kr. ex moms, forplejning, materiale og transport.

  Kontakt

  Kontakt, Janni Bach (+45) 29647919. Mail: kontakt@konsulenthusetbach.dk

  www.konsulenthusetbach.dk

   

 • Lederne

  • Fordrag af Lederne (for arbejdspladser der har medarbejdere, der er medlem af Lederne, PRO eller Virksom)
  • Konsulenter fra Lederne kan tilbyde foredrag om styrkebaseret ledelse, hvordan ledere kan forebygge egen stress, eller hvordan ledere kan håndtere medarbejderes stress. Foredragene handler bl.a. om hvordan man kan arbejde med ledere og medarbejderes styrker, så energi, motivation og mental sundhed styrkes, om forskellen på stress og travlhed samt håndtering af stress.
  • Kontakt Signe Tønnesen (smt@lederne.dk, tlf. 2428 2476) eller læs mere på lederne.dk
 • One Decision (hele landet)

  1. Sæt stress på bænken og sæt i stedet trivsel og sundhed i spil

  Sunde og raske medarbejdere der trives både på arbejdspladsen og i fritiden kan i den grad betale sig for virksomheden og aflæses direkte i regnskabet. Få lægens 3-trins plan til øget trivsel og sundhed blandt medarbejdere og ledere. Med konkrete input fra læge og sundhedsekspert Pia Norup vil I opdage, at der ofte kun skal små ting til at gøre den store forskel.

  Mange har i dag en presset hverdag og skal præstere optimalt på arbejdspladsen samt have overskud til familie og fritid. Så hvordan skaber vi en hverdag med livskvalitet og energi til at alt det, vi gerne vil og skal uden at blive stressede – eller i værste fald gå ned med stress.

  Pia Norup holder et tankevækkende foredrag med veldokumenteret fokus på sundhed og trivsel. Hun udfordrer jeres syn på sundhed, når hun deler ud af sin sundhedsfaglige viden samt giver konkrete og simple råd, som inspirerer til gode vaner.

  Det drejer sig om at holde sig skarp både fysisk og mentalt og om at sikre trivsel og arbejdsglæde. Sunde vaner i fritiden afspejles på arbejdspladsen – og omvendt.

  Få input til hvordan I med små justeringer i kost og fysisk aktivitet kan finde energi og balance, som skaber trivsel, der kan aflæses på bundlinjen – både hos virksomheden og hos den enkelte.

  Foredraget er oplagt til alle virksomheder, som ønsker at mindske stress ved at have fokus på sundhed, trivsel og arbejdsmiljø.

  Foredraget varer 1 time og passer ind i alle brancher og til alle medarbejdergrupper.

  Pia Norup tager altid gerne imod spørgsmål efter foredraget. 

  Læs mere om Pia Norup

  2. 100km manden – en sand historie
  Oplev Leif Carlsens inspirerende historie – om at være brage ned med stress i et dårligt arbejdsmiljø, som han selv var medansvarlig for. 

  Den handler om en direktør, som havde travlt med alt andet end at passe på sig selv. I stedet bildte han sig selv ind, at det hele var fantastisk.

  Det var det måske også set udefra, men Leifs eget billede var langt fra virkeligheden. Leif havde over en lang periode kørt sig selv helt ned, og ignorerede ALLE de røde lamper.

  Værst af alt stod Leif i spidsen for en high-performance arbejdskultur, som aldrig fik tid til at restituere. Et skidt udgangspunkt for et arbejdsmiljø, og medarbejdernes mentale sundhed. Restitution er afgørende for, at vi som mennesker kan performe.

  Hør hans inspirerende historie om, hvordan har fik hanket op i sig selv, sin energi og sin mentale balance – og endte med at løbe 100 km i træk!

  Da Leif Carlsen i 2008 deltog i tv-programmet “Med Chris på vægten” med Chris MacDonald vejede han 125 kg. Rejsen mod en sundere livsstil var hård, relativ kort, men meget udbytterig for Leif.

  Undervejs i forløbet satte Leif sig endnu et mål – han ville løbe på 100 km i træk. Leif er eksemplet på, at ALT KAN LADE SIG GØRE – hvis man selv kan mobilisere den nødvendige vilje.

  Bliv inspireret af en sand historie. En historie om hvor galt det kan gå, hvis ikke du tager dig selv og din livsstil alvorligt.

  Foredraget varer 1 time og passer ind i alle brancher og til alle medarbejdergrupper.

  Leif Carlsen tager altid gerne imod spørgsmål efter foredraget. Læs mere om Leif Carlsen

  Om One Decision 

  One Decision, flere gange kåret som Årets foredragsbureau, formidler de bedste foredragsholdere til erhvervslivet. Vi har desuden valgt at fokusere på kvalitet frem for kvantitet. Vi har derfor håndplukket nogle unikke, dygtige og populære foredragsholdere.

  Til Danmarks Mentale Sundhedsdag tilbyder vi foredrag med fx Rune Green, Leif Carlsen, Tony Evald Clausen og Pia Norup. 

  Kontakt
  info@onedecision.dk
  Tlf. 31 61 17 00
  www.onedecision.dk 

 • StrongMind

  StrongMind Foredrag repræsenterer en nøje udvalgt række af Danmarks bedste foredragsholdere indenfor lige netop deres fagområde, der både er førende på viden og formår at formidle den viden på underholdende vis. Indenfor stress-området anbefaler vi bl.a.:

  Michael Andersen

  Ledelsesfilosof og erhvervspsykologisk rådgiver. Kendt fra sine #kaffemøder på Linkedin, hvor tusindvis følger med, når han tager favntag med diverse emner med et specielt fokus på stress - og hvordan vi alle sammen kan passe bedre på hinanden.

  Læs mere om Michael Andersen her. https://www.strongmind.dk/Michael-Andersen

  Brian Holm

  Cykellegende og kræftoverlever. Fortæller ærligt om hvordan man håndterer det og rejser sig igen, når motivationen og gejsten forsvinder i stress.

  Læs mere om Brian Holm her. https://www.strongmind.dk/Brian-Holm

  Mikael Kamber

  Folkekær journalist og nyhedsvært på TV2 med en fortid som topleder. Har skrevet bøgerne ”3 gode ting”, ”STÆRKERE” og ”Vi er bedst, når vi er glade”. Om hvordan man bliver bedre til at fokusere på de positive ting frem for de negative.

  Læs mere om Mikael Kamber her. https://www.strongmind.dk/Mikael-Kamber

  Kontakt

  Vi sidder klar til at hjælpe dig med at finde den helt rigtige foredragsholder til Danmarks Mentale Sundhedsdag på 7027 5097, kontakt@strongmind.dk og www.strongmind.dk.

 • TeamArbejdsliv

  1. Tilbage efter stress

  En god kollega er sygemeldt på grund af stress. Hvordan kan vi som arbejdsplads støtte hende/ham tilbage til arbejdet? I oplægget vil vi besvare spørgsmål som: Hvad kan jeg gøre som leder? Hvad kan jeg gøre som tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant? Hvad kan jeg gøre som kollega? Og hvad kan jeg gøre som stresssygemeldt?

  Oplægget tager afsæt i nyere forskning på området.

  2. Forebyggelse og håndtering af stress

  Savner I inspiration til hvordan I forebygger og håndterer stress på arbejdet kan dette oplæg være noget for jer. I oplægget får I eksempler på konkrete metoder til at forebygge stress, med fokus på planlægning og prioritering i dagligdagen. I vil også få anbefalinger til hvordan I kan inddrage stressforebyggelse i jeres fortløbende arbejdsmiljøarbejde.

  Kontakt:
  Eva Thoft, email: eth@teamarbejdsliv.dk; Tlf: 2091 7417 eller
  Henrik Ankerstjerne Eriksen hae@teamarbejdsliv.dk, Tlf: 22 86 21 37

  Læs mere på vores hjemmeside 

 • TN Coaching

  Foredrag omkring mekanismerne i os – hvad sker der med os, når vi er stressede både i kroppen og i hjernen.

  Hvordan kan vi hjælpe os selv hver især i hverdagen, så vi forebygger stress.

  Hvordan kan jeg blive afstresset, hvis jeg er stressramt.

  Mentaltræning for at genvinde den mentale sundhed. Deltagerne prøver en live mentaltræning og får også lydfil med hjem til videre mentaltræning hjemme eller i frokostpausen.

  Sted

  Foredrag og workshop afholdes hos jer i uge 41, eller nærmere aftalt dato.

  Priser

  Priserne på de udvalgte foredrag og kurser på Danmarks Mentale Sundhedsdag er 10.000 kr.

  Kontakt

  Kontakt Tina Nielsen på 60542274 eller mail@tncoaching.dk for at høre mere om de enkelte foredrag og workshops. Det er også muligt at få skræddersyet et foredrag eller workshop an på jeres behov, og jeg bidrager gerne med inspiration, så ring eller skriv og hør mere.

 • YOUANDX (hele landet)

  1. Styrk din mentale trivsel – og skab overskud i dit arbejdsliv

  Stress, sygefravær og dårlig trivsel koster dyrt på de danske arbejdspladser og har store omkostninger for den enkelte medarbejder. I mange år har vi kæmpet med problemet, men den kolde sandhed er, at problemet blot er blevet mere omfangsrigt.

  Skal vi ændre statistikkerne, er vi nødt til at give slip på en forældet forståelse af stress og i stedet implementere den nye psykologiske viden og forskning, der har identificeret de præcise bagvedliggende mekanismer, der fører til stress og psykisk mistrivsel. Denne nye viden peger desuden på, at der ikke behøver være et modsætningsforhold mellem højt arbejdspres og vedvarende mental robusthed og trivsel.

  Med dette foredrag får du opdateret viden om psykisk sundhed, trivsel og en helt ny måde at forstå og tilgå psykiske problemstillinger. Du får desuden nogle helt personlige redskaber, som du kan bruge og implementere direkte til at optimere dine egen trivsel og performance.

  Om psykolog Erla Heinesen Højsted

  Erla er autoriseret psykolog, certificeret metakognitiv psykolog, erhvervspsykolog og stifter af MIND CPH. Erla er anerkendt for sin indlevende og empatiske formidling som, suppleret med en solid forankret faglighed, giver dig de rigtige forudsætninger for at sikre, at du og din arbejdsplads bliver førende indenfor mental trivsel, høj ydeevne, udvikling og undgår stress hos medarbejdere og ledere.

  Foredraget varer typisk 60-70 minutter og tilpasses altid til den enkelte virksomhed.

  Læs mere om Erla her

  Prisen for Erlas foredrag er 16.500 kr. ex. moms + transport.

  2. Vejen til trivsel i travlhed

  Glæd dig til et til tider små-drillende og provokerende indlæg. For psykolog Thomas Markersen har ikke fokus på arbejdsmiljø, ledelse og politikernes ansvar for at hindre stress, men på hvad den enkelte kan gøre for at sikre sin trivsel. Ikke at ledelsen og politikerne har et ansvar – men oftest giver det en større grad af tilfredshed og kontrol, når ansvaret også tages ‘hjem’ til en selv.

  Foredraget giver dig nyeste viden om, hvad du fra et psykologisk perspektiv kan gøre for at trives i travlhed og undgå den farlige langvarige stress. Du får også viden om, hvordan du kan bruge sociale strategier, tankemestring, “mindset” og “positiv stress” til at øge din trivsel. Ligeledes sørger Thomas for at give dig teknikker til at værne om dit gode helbred i travlhed.

  Om psykolog Thomas Markersen

  Thomas er Cand. Psych. med speciale i erhvervspsykologi. Han har været rådgiver for Hoffet og mange af Danmarks topledere. Gennem sin karriere har han haft fokus på motivation, adfærd og social intelligens som afgørende faktor for succes. Thomas er desuden kendt som adfærdspsykolog i talrige produktioner fra DR og TV2.

  Foredraget varer typisk 90-120 minutter og tilpasses altid til den enkelte virksomhed.

  Læs mere om Thomas her

  Prisen for Thomas’ foredrag er 16.500 kr. ex. moms + transport.

  Hvem er YOUANDX

  YOUANDX er en af Danmarks største og mest respekterede foredragsbureauer. Vi brænder for at dele inspiration og viden med erhvervslivet. Vi sikrer, at du via vores platform altid har adgang til de bedste foredragsholdere og videns-eksperter.

  Vi sidder klar til at rådgive dig

  Kontakt os meget gerne på tlf. nr. 70200449

  info@youandx.com

  www.youandx.com

 • Blenstrup & Bisgaard

  Bæredygtig ledelse af egne og andres ressourcer

  Målgruppe: Ledere

  Som leder er din egen mentale sundhed og balance en af de vigtigste faktorer for både din egen og dine medarbejderes trivsel og performance. På godt og ondt er din tilstand afsmittende på dine medarbejdere, og det samme er dine vaner og rutiner. Det betyder også, at du kan påvirke dine medarbejdere positivt ved at gå forrest og tage din egen mentale sundhed seriøst, og samtidigt udleve gode og sunde vaner i hverdagen. En leder i balance kan i langt højere grad:

  • Fremstå autentisk og tillidsvækkende overfor såvel medarbejdere som direktion
  • Skabe, bevare og kommunikere overblik og indsigt
  • Skabe et sundt og bæredygtigt miljø for sine medarbejdere
  • Spotte og hjælpe medarbejdere, der mistrives eller er stressede

  Dette får du med:

  • Metoder til at sætte retning og stå stærkt forankret i dine værdier
  • Du bliver klogere på egne valg? – Er det opnåelse eller undgåelse?
  • Respekt for restitution - Professionel præstation og professionel restitution, 2 sider af samme sag
  • Metode til at opbygge balance i tilværelsens 4 rum - Hvilke rum skaber du for dig selv?

  Sted & dato

  Hos jer i uge 41 eller efter aftale.

  Form:

  Foredrag eller workshop af 3 timers varighed

  Foredragsholder

  Erfaren erhvervspsykolog fra Blenstrup & Bisgaard med mange års erfaring med fremme af mental sundhed hos både private og professionelle.

  Pris

  10.000 kr. eksl.moms + transportudgifter

  2: Håndtering af stressramt medarbejder

  Målgruppe: Ledere

  Når stress rammer en medarbejder, så rammer det ofte også lederen både personligt og ledelsesfagligt. Når en medarbejder bliver stressramt, medfører det en række spørgsmål og overvejelser om egen ledelsesmæssige rolle og funktion, støtte til det resterende team, fordeling af opgaver uden at belaste yderligere, kontakten til den stressramte og en god fastholdelse eller tilbagevenden til arbejde. Gennemgående og helt centralt fylder spørgsmålet om hvor meget og hvor lidt? På workshoppen får I helt konkrete værktøjer, som I kan anvende, næste gang en medarbejder bliver sygemeldt.

  Dette får du med:

  • Hvordan har du det… i forhold til dine opgaver? – Værktøj og skærpet fokus til den vigtige samtale.
  • Tryghed omkring tilbagevenden eller fastholdelse - Det handler mere om opgaverne end om tidsplanen
  • Faktorer der hhv. forbedrer og forværrer et stressforløb
  • Fokus på den øvrige kollegagruppe – en ofte overset del af processen

  Sted & dato

  Hos jer i uge 41 eller efter aftale.

  Form:

  Foredrag eller workshop af 3 timers varighed

  Foredragsholder

  Erfaren erhvervspsykolog fra Blenstrup & Bisgaard med mange års erfaring med fremme af mental sundhed hos både private og professionelle.

  Pris

  10.000 kr. eksl.moms + transportudgifter

  3: Mental sundhed – Øget livskvalitet, mere handlekraft, mindre stress 

  En af de helt store udfordringer i dag er at håndtere de stadigt stigende krav i både det private og det professionelle hverdagsliv. Det handler både om egne krav og forventninger, andres krav og forventninger, og forestillingen om andres krav og forventninger. På workshoppen får I metoder til at balancere de områder af tilværelsen, der har størst betydning for vores mentale sundhed. Mental sundhed handler om mere end fravær af stress og mistrivsel. Mental sundhed handler om at skabe liv, der er værd at leve professionelt såvel som privat.

  Dette får du med:

  • Metoder til at sætte retning og stå stærkt forankret i dine værdier
  • Du bliver klogere på egne valg? – Er det opnåelse eller undgåelse?
  • Respekt for restitution - Professionel præstation og professionel restitution, 2 sider af samme sag
  • Metode til at opbygge balance i tilværelsens 4 rum - Hvilke rum skaber du for dig selv?

  Sted & dato

  Hos jer i uge 41 eller efter aftale.

  Form:

  Foredrag eller workshop af 3 timers varighed

  Foredragsholder

  Erfaren erhvervspsykolog fra Blenstrup & Bisgaard med mange års erfaring med fremme af mental sundhed hos både private og professionelle.

  Pris

  10.000 kr. eksl.moms + transportudgifter

  Om Blenstrup & Bisgaard:

  Vi er alle autoriserede psykologer med en stærk kombineret profil fra både erhvervspsykologiske og kliniske opgaver. Det betyder, at vi både forstår de organisatoriske og menneskelige mekanismer og behov, og det afspejler sig i vores opgaveløsning. Vi tager altid udgangspunkt i de individuelle mål, behov og ressourcer hos vores kunder og klienter. Men vi går aldrig på kompromis med vores overbevisning om, at ethvert forbrug af menneskelige ressourcer skal være langtidsholdbart og meningsgivende. Sammen skaber vi værdifulde forandringer til gavn for både det private og det professionelle liv. Mental sundhed er vores passion. 

  Du er velkommen til at læse mere her: https://www.blenstrupbisgaard.dk/moed-os/virksomhedsprofil/

  Kontakt

  Karin Bisgaard, founding partner, cand.psych.aut.

  e-mail: kb@blenstrupbisgaard.dk

  Mobil: +45 28 146 166

 • Mentalform v. Kenneth Dreyer

  Jeg tilbyder foredrag af 1-2 timers varighed om, hvordan I opbygger mental styrke hos
  ledere og medarbejdere. Jeg skræddersyr foredraget til jeres ønsker og behov. Foredragene
  er generelt praktiske, hvor alle bliver aktiveret.
  Pris: 6000,- + kørsel (uden for Fyn)

  Desuden så tilbyder jeg foredraget
  VINDERMENTALITET - STÆRKE PRÆSTATIONER I BALANCE

  De gode præstationer i jobbet kommer fra en sund og stærk mental styrke. I dag har
  vi den udfordring at mange enten ikke har bygget den op. F.eks. ved mangel på
  selvtillid og troen på egne evner eller at man slider alt for meget på den, hvilket ofte
  medfører stress. Jeg vil give jer viden og værktøjer til vindermentalitet så jeres
  ledere og medarbejderes potentiale kan realiseres.
  Varighed: 1 ½ - 2 timer
  Pris: 6000,- + kørsel (uden for Fyn)

  Kontakt

  Kenneth Dreyer

  ksd@mentalform.dk

  31 31 38 30

 • ProcesConsult

  ”Stop stress-spekulatoren”

  Når stressen melder sig hos den enkelte og på en arbejdsplads, så starter de psykologiske mønstre, som er med til at forværre stressen. En stresset hjerne er en sårbar hjerne som hurtigt kommer på overarbejde pga. spekulationer og oplevelse af pres

  Jeg tilbyder en halv dag, der ligger indenfor den økonomiske ramme på 10.000, -

  Indhold på dagen

  • Stop for gult imellem travlhed og alvorlig stress
  • Optimale og belastende faktorer på arbejdspladsen
  • Den forstuvede hjerne på overlevelsesprogram
  • Stop ”spekulatoren” - Metakognitiv tilgang til stress – lær at være ligeglad med dine tanker
  • Ro, regelmæssighed og redelighed – en kur der dur

  Rådgivning og sparring af trioen (Leder, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant) efterfølgende.

  Form

  Cases, øvelser, oplæg, erfaringsudveksling og rådgivning

  Deltagerne får udleveret en 30-siders guide ”Stop spekulatoren

  Tilbuddet vil spille godt sammen med workshoppen Belastning – begejstring i det daglige arbejde:

  Trivsel, arbejdsglæde, samarbejde og forandrings-workshop

  Hvem er jeg?

  Marianne Boje Andersen, ProcesConsult

  Jeg arbejder for mentalt sundhed i mit lille firma ProcesConsult, og jeg ved om nogen, hvad der virker på denne front. Som psykolog, arbejdsmiljøkonsulent og facilitator på et utal af workshop har jeg mange års erfaring med at hjælpe firmaer og enkeltpersoner til større trivsel og især håndtering af stress. Jeg har skrevet flere bøger om ledelse, trivsel og stress, og er i gang med min nyeste bog ”Trioteamet – samspillet om arbejdsmiljøet. Om integration, indflydelse og viden til arbejdet med det psykosociale arbejdsmiljø”.

  I de sidste 5 år har jeg arbejdet med stresshåndtering og forebyggelse i metakognitive terapigrupper, og jeg har stor effekt med min metode ”Stop spekulatoren”.

  Kontaktinfo

  Marianne Boje Andersen, cand.psych.

  Mail: s85@mail.tele.dk

  Mobil: 4085 7506

  www.procesconsult.dk