Hvad har andre arbejdspladser gjort

Her kan du se anonymiserede eksempler fra arbejdspladser, der deltog i Danmarks Mentale Sundhedsdag 2019, der fandt på deres egen ide til et arrangement.

Fællessang og sammenhold

En hospitalsenhed afholdte i 2019 et musikalsk fællesarrangement med fællessang og musikalsk samskabelse. Fællesarrangementet var faciliteret af en dirigent og musiker. Som supplement til arrangementet blev der i løbet af dagen tilbudt sessioner, der handlede om mindfulness, yoga, søvn eller lignende - alt sammen tilgængeligt i arbejdstiden. Arbejdspladsen brugte Danmarks Mentale Sundhedsdag som en måde at øge opmærksomheden på mental sundhed internt - et fokus som skulle vedligeholdes efterfølgende. 

Tour de Chambre 

En enhed i social- og sundhedsvæsnet blev i sommeren 2019 fusioneret med en anden enhed, hvilket de oplevede skabte en del bekymring og forvirring blandt medarbejderne grundet ændringerne i strukturen. På Danmarks Mentale Sundhedsdag havde de derfor fokus på at skabe et fællesskab og samhørighed på tværs af de respektive afdelinger. Sidst på arbejdsdagen holdte de derfor en tour de chambre, hvor medarbejderne alle gik fra afdeling til afdeling, hvor de fik kendskab til hinandens arbejde og fik talt indbyrdes. 

En dag med fordybelse og dialog

En mindre finansiel virksomhed oplevede, at det i en travl hverdag kan være svært at finde ro og samhørighed. På Danmarks Mentale Sundhedsdag planlagde virksomheden en dag, der havde fokus på både individuel og kollektiv fordybelse. De havde derfor en instruktør, der instruerede dem i meditation som en måde at afkoble på, hvorefter der var en fælles frokost ude af kontoret. Til sidst fik de en konsulent til at hjælpe med nogle dilemmaer, som de diskuterede under walk and talks i naturen.