Workshop

En workshop kan aktivere og engagere, så man ikke alene sidder og lytter, men også gør noget.

WEB_WORKSHOP.png

En workshop er god til at aktivere og engagere deltagerne. Hver deltager vil blive mere direkte udfordret end ved f.eks. et foredrag, men ofte er læringen også større på den måde. Workshops er ofte gode til at få folk til at tale sammen – også bagefter. Workshops kan bl.a. arrangeres af en arbejdsmiljøkonsulent, en erhvervspsykolog eller en stresscoach. Det kan også være en ekspert fra et fagforbund eller en arbejdsgiverorganisation.

Temaet er meget frit, men indhold i en workshop kan f.eks. være: 

 • Samarbejde – hvordan kan vi blive endnu bedre?
 • Funktionel hjernetræning? Hvad er det og kan vi træne vores hjerner til at præstere bedre?
 • Meditation eller mindfulness hvordan gør vi det på arbejdspladsen?
 • Social kapital – hvordan opbygger vi gode relationer, der gør os og arbejdspladsen stærkere? 

Hvad skal I gøre:

Kontakt en, der kan arrangere workshops om mental sundhed i arbejdslivet. Forklar, hvad I gerne vil blive klogere på. Det kan være helt grundlæggende eller noget mere avanceret. De fleste arrangører af denne type workshops kan tilpasse deres foredrag, så det passer til jeres ønsker.

Hvem er det egnet til:

En workshop er god til jer, der gerne vil være deltagende og aktive, men samtidig gerne vil have en dygtig person til at styre forløbet. Workshops kræver mere lyst til at tale sammen om tingene og tænke over idéer og løsninger.

Økonomi:

Der kan bl.a. søges støtte til udgifter til arrangører af workshops, ekstra kontorartikler og redskaber, teknisk udstyr, transport, forplejning og andre omkostninger ved at arrangere workshoppen.

Kontakt:

Der er mange, der kan arrangere en workshop om mental sundhed i arbejdslivet. Vi har samlet en række muligheder herunder, og vi optager gerne nye forslag på listen.

Der kan sagtens søges støtte til en workshop med nogen, der ikke står på listen herunder.

 • Brancheforeningen Arbejdsmiljørådgiverne (Tilbud til alle arbejdspladser)

  Vore medlemmer er erfarne workshopholdere, som kan hjælpe jer i gang eller til at tage de næste skridt for at styrke den mentale sundhed. Arbejdsmiljørådgivere og -konsulenter arbejder på et videngrundlag, som både bygger på forskningen, men også i høj grad arbejder med en tilpasning til den enkelte arbejdsplads og dens særlige situation. Vi formidler kontakt til de fagprofessionelle virksomheder.

  Kontakt 

  Direktør Arne Helgesen 2780 4974, ah@bamr.dk

 • Cabi (tilbud til alle arbejdspladser)

  Cabi’s seniorkonsulenter indenfor sygefravær, trivsel og stress kan tilbyde workshops for ledere, medarbejdere eller arbejdsmiljøorganisationen indenfor temaerne stress, trivsel, organisatorisk robusthed og mobning. Det kan være workshops om forebyggelse og håndtering af stress, Trivsels- og sygesamtalen, hvad der kendetegner en organisatorisk robust organisation, hvordan man kan arbejde med at fremme trivsel på arbejdspladsen mm. En workshop vil være bygget op om faglige oplæg, præsentation af konkrete værktøjer og høj grad af deltagerinvolvering.

  Kontakt
  Dorte Rosendahl Kirkegaard, dor@cabiweb.dk, tlf. 2080 5007 ,eller Birgitte Poulsen bpo@cabiweb.dk, tlf. 2293 7666, for muligheder eller læs mere på www.cabiweb.dk/brug-cabi

 • Falck Healthcare (tilbud til alle arbejdspladser)

  Erhvervspsykologer fra Falck Healthcare kan afvikle workshops, som giver inspiration og værktøjer til at styrke trivsel og mentalt overskud på arbejdspladsen – både på individ- og organisationsniveau. Til en workshop bliver teori omsat til enkel og let anvendelig dagligdagspraksis. Workshops kan holdes for både medarbejdere og ledere på private og offentlige arbejdspladser.


  Kontakt

  Helle Nørlund eller Ninett Christensen, salg@falckhealthcare.dk, tlf. 7033 0404, eller læs mere på https://www.falckhealthcare.dk/erhverv/psykisk/danmarks-mentale-sundhedsdag/

 • FOA, Dansk Metal og 3F (for arbejdspladser, der har overenskomst med eller har medarbejdere, der er medlem af disse fagforbund)

  Kontakt fagforbundenes lokalafdelinger i arbejdspladsens geografiske område for at få inspiration til foredragsemner og foredragsgoldere, fx om forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret stress, eller hvordan man kan samarbejde om at fremme trivsel på arbejdspladsen.


  Kontakt


  FOA: www.foa.dk/afdelinger

  Dansk Metal: www.danskmetal.dk/Kontakt/Afdeling/Sider/default.aspx 

  3F: www.3f.dk/afdelinger

 • Lederne (for arbejdspladser der har medarbejdere, der er medlem af Lederne, PRO eller Virksom)

  Konsulenter fra Lederne kan holde workshops om styrkebaseret ledelse, hvordan ledere kan forebygge egen stress eller hvordan ledere kan håndtere medarbejderes stress. På en workshop med en konsulent fra Lederne arbejder man bl.a. med hvordan man kan arbejde med ledere og medarbejderes styrker, så energi, motivation og mental sundhed styrkes, om forskellen på stress og travlhed samt håndtering af stress.


  Kontakt

  Signe Tønnesen, smt@lederne.dk, tlf. 2428 2476, eller læs mere på www.lederne.dk

 • DA arbejdsmiljøuddannelse

 • Sammen om mental sundhed (tilbud til alle arbejdspladser)

  Sekretariatet bag partnerskabet ’Sammen om mental sundhed’ tilbyder at holde workshop om mental sundhed på arbejdspladsen med udgangspunkt i gode råd til medarbejdere, kolleger, ledere og nøglepersoner samt værktøjskassen på www.mentalsundhed.dk I bliver introduceret til sitet og al den hjælp, der er at hente her og får mulighed for at finde svar på jeres spørgsmål om mental sundhed.


  Kontakt
  Mette Marie fra partnerskabets sekretariat
  mma@sundkom.dk, tlf. 2713 4789, og læs mere på www.mentalsundhed.dk

 • Arbejdsmiljøcentret (tilbud til hele landet)

  Som autoriserede arbejdsmiljørådgivere, har ArbejdsmiljøCentret et bredt kendskab til psykisk som fysisk arbejdsmiljø, med et stort fokus på at optimere den mentale sundhed. Derfor kan vi bidrage med flere indsatser på Danmarks Mentale Sundhedsdag, med foredrag og workshops omkring psykisk balance i arbejdslivet, stressforebyggelse på hele arbejdspladsen, søvnens betydning for dit overskud, hensigtsmæssig kommunikation mod fælles forståelse, hjernen på arbejde og meget mere. 

  Læs mere på: 

  https://www.amcentret.dk/ydelser/arbejdsmiljoorganisationen/puljer/danmarks-mentale-sundhedsdag/

  Eller kontakt os direkte for en dialog om hvad der passer til jeres Mentale Sundhedsdag:

  Kontakt SJÆLLAND
  Psykolog Tina Mulvad 93205757 · tmj@amcentret.dk 
  Sundhedsfaglig konsulent / Kommunikation & Stemmetræning Rikke Boisen 93402200 · ribo@amcentret.dk

  Kontakt FYN/JYLLAND
  Psykolog Gitte Berle Falsig 3110 2564 · gbf@amcentret.dk
  Sundhedsfaglig konsulent Stine Ege Qwist 9340 2203 · seqw@amcentret.dk

 • TeamArbejdsliv

  Konsulenterne i TeamArbejdsliv tilbyder fx workshops inden for følgende områder, som kan styrke det mentale helbred og forebygge belastninger på arbejdspladsen:

  • Konflikthåndtering med AIKIDO
  • Styrk relationerne på tværs - ved hjælp af balkortmetoden
  • Gør usund kommunikation sund
  • Styrk samarbejdet om kerneopgaven og social kapital
  • Forebyggelse af grænseløshed og stress
  • Forebyggelse af mobning og chikane

  Målgrupperne kan være ledere, medarbejdere, TR og AMR.

  Læs mere på vores hjemmeside 

  Kontakt:
  Eva Thoft, email: eth@teamarbejdsliv.dk; Tlf: 2091 7417 eller
  Henrik Ankerstjerne Eriksen hae@teamarbejdsliv.dk, Tlf: 22 86 21 37

 • Joblife (tilbud til hele landet)

  Som landsdækkende autoriseret arbejdsmiljørådgiver har Joblife erfaring med psykisk såvel som fysisk arbejdsmiljø og indsatser i forhold til både individ, gruppe, ledelse og organisation.

  På Danmarks Metale Sundhedsdag – og alle andre dage – kan vi bidrage med foredrag og workshops om trivsel, psykologisk tryghed, stressforebyggelse og robusthed – samt meget andet.

  Læs mere på: https://www.nirasjoblife.dk/raadgivning/psykologi-og-ledelse/

  Kontakt

  Sjælland:

  Mads Bendixen, mben@niras.dk, tlf. 27 61 39 54

  Fyn/Jylland:

  Bent Berthold Schultz, besc@niras.dk, tlf. 30 10 96 40

  Nis Kjær, nikj@niras.dk, tlf. 60 17 62 17

 • Arbejdsmedicin Herning (tilbud til arbejdspladser i Region Midtjylland)

  Kom på besøg hos os og se hvor vi bor og hør oplæg om arbejdsmiljø og hvad der kan fremkalde stress og sygdom. Oplægget kan tilpasses jeres virkelighed og målrettes de problemer i har på jeres arbejdsplads.


  Kontakt

  Elisabeth Dørken på mail elidoe@rm.dk, tlf. 7843 3557, for muligheder eller læs mere på http://www.arbejdsmedicin.rm.dk/kontakt-os/presse-og-oplag/

 • Arbejdsmedicinsk Klinik Bispebjerg (tilbud til arbejdspladser i hovedstadsregionen)

  Kom på besøg hos os og se hvor vi bor og hør om hvad vi laver samt hvad I kan bruge os til og hvordan jeres medarbejdere kan blive henvist til os.

  Kontakt

  Arbejdsmedicinsk Klinik Bispebjerg, tlf. 3863 6172.

 • Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik i Odense

  Psykologerne fra Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik i Odense tilbyder: 

  1 foredrag incl. spørgsmål (1½-2 timer)”Arbejdslivet og mentalt helbred”

  og

  1 workshop (3 timer ) ”Arbejdslivet og mentalt helbred” med max 30 deltagere.


  Arrangementet afholdes på den virksomhed, der byder ind på enten foredrag eller workshop.

  Kontakt

  Karen Brask
  Ledende psykolog, ekstern lektor
  Specialist i Arbejds- og Organisationspsykologi
  Karen.Brask@rsyd.dk - www.ouh.dk
  Tlf. +45 6541 4990

  Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik
  Odense Universitetshospital
  Kløvervænget 3, Indgang 138 stuen, 5000 Odense C

 • Center for Psykisk Sundhedsfremme

  I Center for Psykisk Sundhedsfremme udvikler og kvalitetssikrer vi forskningsbaserede indsatser til bl.a. forebyggelse af stress. Vi har højeste faglige niveau og vores undervisere tæller nogle af landets førende eksperter inden for arbejdsmiljø- og stressområdet. Vi har selvfølgelig også erfaring med processer og undervisning, så det bliver ikke kedeligt :-) 

  Læs mere på hjemmesiden

  Tema 1. Workshop om hvordan vi i fællesskab sikrer høj trivsel

  Vi inspirerer til hvordan I på arbejdspladen i fællesskab bedst arbejder med at fremme trivsel og sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Workshoppen vil gøre jer klogere på det gode produktive arbejdsmiljø, hvordan udfordringer opstår og hvordan I i fælleskab styrker trivslen.

  Eksempler på temaer vi kan tage fat i:

  • Forebyg stress og stressrelateret sygefravær
  • Forebyg og håndter mobning og konflikter
  • Få det bedste ud af forandringer

  Alle workshops tager udgangspunkt i den nyeste forskningsbaserede viden og giver jer adgang til en række konkrete værktøjer, der kan bruges på jeres arbejdsplads efterfølgende.

  Skriv en e-mail eller ring, så tager vi en dialog om hvad der er mest behov for på netop jeres arbejdsplads.

  Yun Ladegaard, Ph.d. Erhvervspsykolog. Leder af de Erhvervsrettede Indsatser i Center for Psykisk Sundhedsfremme. Email: yun.ladegaard@cfps.dk, tlf. 2076 2106

  Janne Skakon, Ph.d. Erhvervspsykolog. E-mail: Janne.skakon@gmail.com,  tlf. 2298 3737

  Tema 2. Workshop i at leve et engageret liv i balance

  Nærværstræning og engagement.

  I vores liv som engagerede mennesker, hvor der er noget, vi gerne vil, er det sundhedsfremmende og forebyggende at være opmærksom på at holde en god balance.

  Vi mennesker trives ved at være i gang med noget, som vi brænder for. Vi kan dog komme i risiko-zonen for at brænde ud og blive udmattede, ikke mindst hvis flere af vores livsområder bliver belastede på samme tid.

  Denne workshop tager udgangspunkt i, hvordan vi kan være dybt engagerede og have stor lidenskab for det, vi laver, og samtidigt have et øje for at opretholde balancen mellem aktivitet og hvile.

  I workshoppen vi der være dialog og fælles undersøgelse af dette, herunder hvorfor nærværstræning er en god strategi og noget, vi kan træne i alle aspekter af vores liv, i både arbejds- og privatliv.

  Kontakt:

  Esther Sorgenfrei Blom, Cand.psych.aut., MBSR lærer fra Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet, Iyengar yoga lærer, og projektleder i Center for Psykisk Sundhedsfremme E-mail: esther.sorgenfrei.blom@cfps.dk, tlf. 5388 2018

   

 • Mind Social

  Mind Social tilbyder workshops om bl.a. funktionel hjernetræning. 

  En workshop koster 10.000 kr.

  Læs mere på https://mindsocial.dk/teams-organisationer-ledelse-hr/

  Kontakt

  Ditte Andersen
  Mind Social ApS
  Haspegårdsvej 69
  2880 Bagsværd

 • Thauer Stresscenter (tilbud til alle arbejdspladser)

  Stresshåndtering er en kompetence
  – der kan læres!

  Ønsker du udvide kompetencerne hos jeres ledere og medarbejdere, så de kan:

  • Tag ansvar for egen stress og bede om hjælp
  • Genkende den usunde stress hos sig selv og andre
  • Styre sig selv og andre udenom stress og sygemeldinger
  • Kontakte kolleger der mistrives, og tage snakken om det som er svært
  • Være medskabende af en antistress-kultur på arbejdspladsen

  Kontakt:

  Stressekspert Rikke Maj Thauer

  Thauer Stresscenter

  +45 61 65 08 88
  rikke@thauer.dk

  Om Thauer Stresscenter

  I Thauer Stresscenter ApS har stressekspert og forfatter Rikke Maj Thauer igennem en årrække med stor succes, udviklet og afprøvet effektive værktøjer og metoder, for at hjælpe folk ud af stress. Hun er en af de førende praktikere i Danmark og kendt for at gøre formidling af stress og vejen ud af stress enkel, let tilgængelig og ukompliceret. Dette beskriver hun nærmere i hendes bog “Stress er også dit eget ansvar“.

  Rikke har opbygget en række foredrag, kurser, workshops og uddannelser, hvor hun gør sin viden og værktøjer tilgængelige for dig og dine kollegaer.

  Stresskurserne og stressuddannelsen er alle skræddersyet til at være enkle og værktøjsbaseret, så du kan anvende din nye viden umiddelbart efter endt kursus og uddannelsesforløb.

  Alle åbne stressforedrag, stresskurser og stressuddannelser tilbydes også som interne kurser i virksomheden, hvor indholdet kan tilrettes jeres specifikke behov.

  Vores hjemmeside er: www.thauer.dk

 • Dansk Center for Mindfulness Aarhus Universitet

  Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, tilbyder workshops i at styrke mental sundhed og forebygge stress. Vi tager altid udgangspunkt i den seneste danske og internationale forskning på området. En workshop indeholder altid øvelser og dialog, så man som deltager afprøver de metoder, vi introducerer. 

  Vi tilrettelægger en workshop i samarbejde med jer, eksempelvis med fokus på samarbejde, trivsel, sygefravær og kommunikation.

  Læs mere om centret på: http://mindfulness.au.dk/

  Kontakt:

  Anne Mette Kvist Vester, Administrationsleder, Dansk Center for Mindfulness

  E: annemette@clin.au.dk 

  T: 24 61 96 64

 • Klintetours (tilbud til vidensarbejdspladser på Sjælland)

  Klintetours er dedikeret til at hjælpe danskerne med at finde balancen mellem hastigt og langsomt med henblik på at fremme trivsel og forebygge stress. Derfor tilbyder Klintetours i forbindelse med Danmarks Nationale Sundhedsdag en workshop om Mindfulde pauser til en vidensarbejdsplads på Sjælland.

  K​ontakt
  Klintetours v/ Anne Rosell Holt
  annerosell@gmail.com
  Mobil: 60 69 69 00
  www.klintetours.dk​

  Skab overskud med mindfulde pauser
  Mange ledere og vidensarbejdere er dybt engageret i deres arbejdsopgaver. De brænder for at levere høj kvalitet for at gøre en mærkbar forskel. Men komplekse og grænseløse opgaver kan altid løses lidt bedre, lidt mere nuanceret og lidt mere….

  Pauserne kan være noget at det første, der ryger, når ledere og vidensarbejdere liiige vil løse deres opgaver lidt bedre eller lidt hurtigere.

  Manglende pauser kan betyde, at hjernen drænes og man bliver irritabel, ukoncentreret og mister overblikket, hvad der hverken er godt for produktiviteten eller medarbejdernes trivsel.

  Mindfulde pauser kan give hjernen en pause. De enkle øvelser bidrager til at mental energi og overskud genskabes. Mindfulness kan praktiseres overalt, men hos Klintetours har vi specialiseret os i mindfulness i naturen. Den positive effekt af mindfulness og ophold i naturen er veldokumenteret i forhold til at øge trivsel og forebygge stress og udbrændthed.

  Workshop
  En workshop med Klintetours tilpasses jeres ønsker, men kan indeholde følgende:

  • Pausens betydning for trivsel; at bevare den vigtige balance mellem fokuseret arbejdsindsats og præstationsfri pause
  • Dialog om, hvordan I får prioriteret pauser på jeres arbejdsplads
  • Introduktion til mindfulness: Hvad er det? Hvordan gør man? Hvorfor gøre det?
  • Guidede mindfulness-meditationer – indendørs og i naturen nær jeres arbejdsplads
  • Konkrete øvelser til Mindfulde pauser, som I kan praktisere på egen hånd
  • Dialog med ledelse og arbejdsmiljørepræsentant om rum – indendørs og udendørs – til mindfulde pauser.

   

 • Come-Back

  Foredragsbaseret løft af virksomhedens mentale sundhed

  -inspiration til ledelse og medarbejdere med udgangspunkt i hidtidige indsatser og resultater

  Udbyder
  Come-Back ApS, se nærmere præsentation nederst i tilbuddet.

  Mental Sundhed i virksomheden – vi skaber det varige løft sammen
  Come-Back tilbyder et unikt foredragsarrangement til virksomheder med fokus på at formidle og implementere nye og særligt tilpassede forståelses- og handleværktøjer, som kan skabe et varigt løft i virksomhedens generelle mentale sundhed.

  Det er Come-backs opfattelse, at de største forandringer og forbedringer skabes gennem respekt for og værdsættelse af virksomhedens hidtidige erfaringer med at forbedre den mentale sundhed. Som forberedelse til selve foredragsarrangementet vil vi derfor dels gerne have mulighed for at sætte os grundigt ind i det, virksomheden allerede gør og har succes med, dels tilbyde opfølgning efter arrangementet i form af en senere ekstra dialog med virksomheden.

  Vores erfaring viser endvidere, at blivende forbedringer i den mentale sundhed bedst skabes via medejerskab til processen blandt virksomhedens medarbejdere. Vi lægger derfor vægt på, at medarbejderrepræsentanter et inddraget som aktive parter fra start til slut.

  Plan for forløbet

  1. Ledelsen sender skriftligt materiale til beskrivelse af de tiltag virksomheden allerede har på området mental sundhed (sygefraværspolitik, tiltag til forebyggelse af overbelastning, trivselsfremmende aktiviteter, HR-strategi på arbejdsfastholdelse o.lign.), herunder begrundelse for valg af strategi og indsatser samt evt. dokumentation af deres hidtidige virkninger.

  2. Der afholdes et indledende møde (telefonisk, via Skype eller evt. ved virksomhedsbesøg*) mellem en Nærværskonsulent/Sundhedsmentor fra Come-Back, repræsentanter fra ledelsen og relevante medarbejderrepræsentanter, hvor Nærværskonsulenten/Sundhedsmentoren stiller uddybende spørgsmål til ovenstående til brug for tilrettelæggelse af foredragsarrangementet.

  3. På en Mental Sundhedsdag planlægger og afvikler Nærværskonsulenten/Sundhedsmentoren et foredrag på 3 timer hos virksomheden. Medarbejderne får gennem oplæg og øvelser ny viden om mental sundhed, som bygger ovenpå det eksisterende niveau af viden. Nærværskonsulenten/Sundhedsmentoren kommer desuden med konkrete forslag til, hvordan den mentale sundhed i virksomheden løftes yderligere med baggrund i den nye viden. Forslagene fremlægges og drøftes i en aktiv dialog mellem ledelse og repræsentanter for medarbejderne, så de kan vedtages og forankres hurtigt og effektivt i hele organisationen.

  4. Efter ca. tre måneder afholder Nærværskonsulenten/Sundhedsmentoren, repræsentanter fra ledelsen og relevante medarbejderrepræsentanter endnu et møde (telefonisk, via skype eller evt. ved et virksomhedsbesøg*) til evaluering af og yderligere forankring af tiltagene.

  *) Virksomheds besøg kan påregnes uden yderligere beregning for virksomheder placeret i Hovedstadsområdet. For øvrige hjemsteder beregnes ekstra betaling i form af et transportvederlag.

  Pris
  10.000 kr.

  Præsentation: Come-Back – viser vejen frem
  Come-Back har mange års veldokumenterede erfaringer med at forebygge og afvikle sygemeldinger samt løfte virksomhedens Career Transformation i de Danske virksomheder og kommuner. Individuelt sker det altid med udgangspunkt i det enkelte menneske, som guides i mål med helt unikke resultater for den enkeltes karriere fremadrettet. For grupper og hele virksomheder sker det altid i tæt samarbejde og koordination med ledelsen, bl.a. gennem individuel stresscoaching , oplæg og dialog, herunder foredrag og workshops, samt indsatser på arbejdsteams.

  Come-Backs facilitatorer, som vi har valgt at kalde Nærværskonsulenter og Sundhedsmentorer, arbejder på den måde hver dag med at øge trivsel og mental sundhed i private så vel som offentlige virksomheder. Som medarbejderne i Come-Back har vi forskellige relevante fagligheder, kompetencer og erfaringsgrundlag, men vores mission er altid det samme: Der skal være plads til alle, og vi ønsker at skabe størst mulig trivsel for alle.

  Kontakt for bestilling eller spørgsmål
  Specialkonsulent Torsten Balslev, torsten.balslev@come-back.dk eller på telefon 25670717.

  Come-Back ApS
  v. Mette Stryhn
  ms@come-back.dk
  www.come-back.dk

 • Match and Catch (hele landet)

  Match and Catch tilbyder en workshop med aktiv deltagelse på 1,5 time.

  Det kan være svært at åbne op og finde ordene til at fortælle, hvad du har på hjerte. Derfor kan en workshop om mental sundhed med Match and Catch hjælpe med at åbne op for dette. Vi får alle i tale ved hjælp af opgavekort og hjælper jer ud i nogle tankemønstre, I ikke er vant til, ved hjælp af billedkort. Det gøres i et forløb af 4 faser, som sikrer, at der sker en udvikling i dialogen.

  Resultatet vil være konkrete forslag til, hvad I, som arbejdsplads, kan gøre, for at styrke jeres mentale sundhed. Forslagene vil være med udgangspunkt i jeres personlige ønsker og drømme og på den måde vil forslagene også være nogle, som I kan tage fat i med det samme og arbejde med. Det er helt op til jer, hvad omdrejningspunktet for workshoppen skal være; det skal bare tage udgangspunkt i, hvad mental sundhed er for jer.

  Emner, som vi har arbejdet med før er stress, samarbejde, forandring, i form af nye ansatte, nye teams og nye arbejdsopgaver, udvikling af teams og afdelinger, arbejdsmiljø, både psykisk og fysisk. Match op med os og Catch muligheden for at udvikle jeres mentale sundhed.

  Geografisk område: Vi har kontor i Odense, men er i hele Danmark.

  Pris: Afhænger af antallet af deltagere; starter ved 6000 kr.

  Kontakt

  Pernille Østergaard Poulsen
  Kontaktinfo: Tlf. 31123372, mail: pernille@matchandcatch.dk

  Læs mere om Match and Catch

 • Winholistic (tilbud til virksomheder i hele landet)

  Få et positivt mindset
  Et positivt mindset kan producere positive holdninger, og positive holdninger fører til positive resultater. At tænke stort og positivt er en succesfuld vane, som kan indøves.

  Her får deltagerne tro på, at man skaber sin egen fremtid og tips til, hvordan de kan få maksimalt udbytte af positiv tænkning.

  Konflikter skal ikke løses…
  Konflikter er en del af hverdagen og skal ikke bare løses, men håndteres på professionel vis.

  Deltagerne får værktøjer til at håndtere konflikter i det daglige, så ikke de eskalerer. De lærer samtidig hvordan kommunikationen i konflikter optimalt bør være.

  Sådan håndterer du irriterende typer
  Selvom styrken i et team ligger i menneskers forskellighed, er det ofte ”de andre”, altså dem der ikke er som os, der irriterer os mest i det daglige.

  Med udgangspunkt i adfærdspsykologien kortlægges ”de irriterende typer”.

  Gennem fokus på egen og andres foretrukne adfærd, lærer deltagerne sig selv og ”de andre” endnu bedre at kende – både hvad angår styrker og udviklingsmuligheder.

  Bliv bedre til at håndtere forandringer
  Det eneste konstante i vores hverdag er kravet til forandring. Vores forandringsparathed er under konstant pres, hvilket kan føre til øget travlhed eller i værste fald stress - selvom stress intet har at gøre med at have travlt.

  Det er sundt for os at have mindre perioder med travlhed. Det skærper blot vores evne til at tage beslutninger, skabe overblik og ro. Deltagerne bliver positivt udfordret og inspireret i relation til deres evne til at håndtere forandringer, travlhed og positivt stress i dagligdagen.

  Find evt. mere inspiration i vores kursuskatalog:

  www.winholistic.dk/da/kurser

  Der er mulighed for at skræddersy indholdet, så det passer præcis til jeres virksomhed.

  Kontakt:

  Adfærdsekspert og foredragsholder Peter Winther

  Telefon: 53 38 34 00

  E-mail: pw@winholistic.dk

 • StressCenterMidt

  Foredrag og workshop med Heike Bonnichsen Jørgensen.

  "Mit speciale er at kombinere den fysiske med den mentale sundhed. Siden 1997 har jeg arbejdet med udviklingsprocesser som underviser, leder, mentor og vejleder. Som fysioterapeut og mastercoach ved jeg, at vi skal have fat i både de fysiologiske og psykologiske mekanismer, for at komme stressen til livs.
  I dag arbejder jeg som freelance konsulent med psykosocialt arbejdsmiljø og lederudvikling. Jeg håndterer en bred vifte af opgaver indenfor stressområdet og tilbyder Workshops, Mindfulnesskurser, Stresscoaching og Foredrag. Mit virkeområde ligger primært på sundhedsfaglige og pædagogiske instituioner”.

  Kontakt

  Heike Bonnichsen Jørgensen
  31533554

  https://www.stresscenter-midt.dk/profil/

 • Erhvervscoach og mentaltræner Morten Brünning Brøgger

  Workshop: (Max grupper af 20 personer)

  Mentaltræning vejen til bæredygtig ledelse
  Som menneske, stilles der stadigt større og større krav, til den hastighed beslutninger eksekveres. Det betyder, at rigtig mange er mentalt pressede. Dårlig søvn, hidsighed, mentalt fraværende er blot nogle af de symptomer, der viser sig ved mentalt underskud. Derfor er mentalt overskud en stadig mere og mere efterspurgt kompetence. Denne workshop introducerer jer til den styrke mentaltræning har, samt hvor let det i virkeligheden er. I vil også lære om de positive effekter der er, ved at være i god mental form. I får også mulighed for at arbejde med mentaltræning, som et strategisk værktøj for virksomheden. Sidst men ikke mindst, får I lejlighed til at prøve en LIVE mentaltræningssession.

  I får:

  • Mentalt overskud, der varer min. 14 dage
  • Indsigter og viden i, hvordan vores hjerne påvirkes og påvirker os i vores handlinger
  • Værktøjer til at tage vare på din mest dyrebare kropsdel - ja din hjerne!

  Bagefter kan du:

  • Noget du hidtil ikke har kunnet (du bestemmer selv hvad!)
  • Tage vare på din hjerne
  • Være mere afslappet i pressede situationer
  • Fokusere meget bedre end før

  Lyder det for godt til at være sandt? Så book workshoppen nu.

  Varighed 2,5 timer

  Kontakt:

  Erhvervscoach og mentaltræner

  Morten Brünning Brøgger

  Fjeldhammervej 15

  2610 Rødovre

  www.brggr.com

  Tlf.: 6161 2967

  Mail: morten@brggr.com

  Arrangementer på hele Sjælland dækkes indenfor honoraret. På Fyn/Jylland vil der tillægges et kørselstillæg afhængigt af tidsforbruget.

 • Willje ApS (tilbud til virksomheder i hele landet)

  Willje ApS – vejen til god arbejdslyst i et fælles ansvar

  Willje består af to certificerede arbejdslystkonsulent, Lærke og Ida, som arbejder med god arbejdslyst på workshop med leder og medarbejdere på 3-4 timer. Nyeste viden og forskning bliver kombineret med konkrete øvelser og tager højde for hjernens spilleregler. Der arbejdes med personlig udvikling og hvordan denne afspejles i det fælles ansvar for arbejdslyst i afdelingen/virksomheden. Der udarbejdes et personligt udviklingsark løbende, ligesom vi fælles udarbejder et på afdelingsniveau. Vi sikrer motivation og den gode arbejdslyst og udvikler denne – alt sammen på en positiv og fremmende måde for den danske mentale sundhed og virksomhedens resultater.


  Pris 10.000 kr. i dagens anledning.


  Kontaktoplysninger:
  Lærke T. G. Espeholt
  Arbejdslystkonsulent
  Direkte: 42 44 80 03
  laerke@willje.com

  Dækker hele landet.
  www.willje.com

 • Konsulenthuset Bach (tilbuddet er landsdækkende)

  Erhvervskonsulenterne fra Konsulenthuset Bach, vil gerne være med til at sætte fokus på Danmarks Mentale Sundhedsdag. Vi kan tilbyde jeres virksomhed et foredrag eller miniworkshop, der skaber arbejdsglæde, trivsel og sætter fokus på stressforebyggelse.

  Foredragene kan holdes for både ledere og medarbejdere på private og offentlige arbejdspladser.

  Ved alle foredrag og miniworkshops, har vi omsat teorien direkte til enkle og anvendelige praktiske øvelser. Allerede dagen efter kan I eksekvere. Alle foredrag og workshop indeholder refleksionsøvelser, med inspiration til efterfølgende handlinger.

  Kurser for ledere

  Miniworkshop ”Led som en leder og dine medarbejdere arbejder med glæde”

  Ja, det lyder utroligt - og let, at få medarbejderne til, at arbejde med glæde og arbejde tværfagligt.

  Med de værdifulde redskaber som du får på dette gratis foredrag, er du i stand til at lede dine medarbejdere, så de arbejder med glæde og mere tværfagligt. Under foredraget får du indsigt og viden, mulighed for refleksion så det er lettere og sjovere for dig at lede, hvilke naturligvis har en afsmittende effekt på dine ansatte og i organisationen.

  Foredraget bygger på kendte ledelsesteorier, som er omsat til hands-on redskaber, så du kan eksekvere din viden allerede næste dag. Du får input, inspiration og refleksions – og handlingsøvelser, som vil gøre en stor forskel for dig og dine medarbejdere.

  Indhold

  Det får du med hjem:

  • Din rolle, når du gå forrest
  • Indblik i dialog, kommunikation og information
  • Hvordan bliver selvledelse brugbart
  • Hvordan du medierer ved konflikter
  • Redskaber til hvordan du understøtter det tværfaglige arbejde
  • Hvordan du opstiller rammer – for dig selv og dine ansatte

  Varighed 2 timer

  Kurser for ledere og ansatte

  Kurset ”Vi arbejder gerne tværfagligt”

  Forbedrer arbejdsmiljøet med kommunikation og samarbejde ved brug af Visual Mapping. At arbejde med Visual Mapping, sætter spot på de steder og situationer, hvor det er svært og hvor det er godt at arbejde på arbejdspladsen, individuelt og i forholdet til gruppen. Samtidig sættes fokus på tværfagligt samarbejde, hjælpsomhedskultur og handlingsmuligheder.

  Varighed - 2 timer.

  Kurset ” Det bevidste arbejdsliv”

  Når vi mediterer og har fokus på mindfulness, bliver vi i stand til at se mere klart på vores hverdag, os selv og andre. Vi kan bedre handle ud fra de rette betingelser, har overblik, ro og balance, hvilke er gode forudsætninger på de danske arbejdspladser. Kurset er for begyndere og for jer, som er nysgerrige og har lyst til at lære enkelte metoder.

  Varighed – 2 timer.

  Om Konsulenthuset Bach

  Konsulenthuset Bach er dit humanistiske konsulenthus. De foredrag og miniworkshop vi tilbyder, er altid stressforebyggende, da vi arbejder med ledelse- og medarbejderudvikling med fokus på kommunikation og samarbejde. Netop for at forebygge stress, sikre et fantastisk arbejdsmiljø og skabe plads til glæde i hele organisationen.

  Her er præsenteret et udvalg af kurser, men vi tager naturligvis udgangspunkt i jeres behov og skræddersyer også foredraget – miniworkshoppen. Vores konsulenter er professionelle og brænder for at være med til at skabe et godt og sundt arbejdsmiljø.

  Sted og tidspunkt

  Foredrag eller miniworkshop kan afholdes hos jer eller i Hørsholm. De kan afholdes i uge 41 - morgen, middag og aften.

  Priser

  Priserne på de udvalgte foredrag og kurser på Danmarks Mentale Sundhedsdag er 10.000 kr. ex moms, materiale og transport.

  Kontakt

  Kontakt, Janni Bach (+45) 29647919. Mail: kontakt@konsulenthusetbach.dk

  www.konsulenthusetbach.dk

   

 • Link2People

  Skab åndehuller og nærvær i en travl hverdag
  Link2People tilbyder foredrag eller workshop, hvor ledere og medarbejdere kommer helt tæt på lavpraktiske nærværs teknikker, der fremmer mental sundhed, forebygger stress og skaber grundlag for en bedre arbejdshverdag.

  Derudover kan vi hjælpe jer med at tackle organisatoriske eller samarbejdsmæssige udfordringer, som hæmmer mental sundhed og arbejdsglæde. Et eksempel på dette kunne være tilbagevendingsprocessen for langtidssygemeldte medarbejdere: Hvordan tilgodeser og støtter man medarbejderen samtidig med at resten af huset og organisationen skal hænge sammen?

  Alt, hvad vi arbejder med på dagen, kan sættes i anvendelse eller påbegyndes umiddelbart efter.

  Honorar for en dag ligger mellem 10. – 15.000 kr. + moms alt efter opgave og geografi. Hertil kommer transportudgifter.

  Link2People er et konsulentfirma, der udelukkende bygger på erfarne kræfter indenfor trivsel, psykisk arbejdsmiljø ledelse- og organisationsudvikling.

  Vores firmanavn er skabt af vores fokus på at skabe tættere forbindelse mellem ledere og medarbejdere. Derved styrkes organisationen og lader arbejdsglæde og mental sundhed blomstre.

  Vi har en række tilknyttede samarbejdspartnere hvis behov skulle opstå indenfor et special område.

  Læs mere om Link2People her:
  www.link2people.dk

  Kontakt:
  Poul Pabian

  mail: poul-p@youmail.dk
  Mob: 2516 9700

 • Center for Fokus

  Foredrag Skovbadning

  Ønsker I at høre mere om hvordan naturen kan fremme velvære og forebygge stress – og ikke mindst forstå fænomenet skovbad?

  Så kan I få besøg af en Forest Bathing Guide uddannet fra European Forest Therapy Institute, der kan fortælle, hvordan skovbad kan bedre koncentration og fokus og ikke mindst virke stressreducerende.

  I kan få smagsprøve gennem en guidet visualisering og anvisninger på, hvordan medarbejderne selv kan tage en sund pause.

  Geografisk – Storkøbenhavn  & Nordsjælland

  Varighed 2 timer.  

  Honorar 5.500

   

  Udflugt & workshop Skovbad og velvære

  • 1 times Oplæg om skov og naturens positive virkninger til velvære og forebyggelse af sygdom og stress
  • 2,5 times skovbad og stille vandring for op til 22 personer (evt flere personer mod merpris for ekstra konsulent), så alle kan opleve den positive effekt af en dybere kontakt til naturen gennem de evidensbaserede øvelser.

  Geografisk Roskilde, Storkøbenhavn, Nordsjælland

  Varighed 4 timer – fordrer nærhed til skov, park eller virksomhedens egen transport til skov efter aftale med konsulent

  Honorar 10.000

   

  Foredrag eller workshop Mindfulness & Trivsel

  Få besøg af en erfaren mindfulness underviser, der vil fortælle om forebyggelse af stress og øget trivsel ved hjælp af principperne bag mindfulness baseret stress reduktion. I får introduktion til mindfulness, mindful lytning, guidet afspænding og redskaber til at genkende stress og den gode tilbagevending efter sygemelding.

  Geografisk – Storkøbenhavn & Nordsjælland

  Varighed 2-4 timer.

  Honorar 7.500

   

  Workshop Digital Detox

  Vi faciliterer en dag med digital detox. Først formidler viden om, hvordan multitasking og den digitale tidsalder sætter vores mentale system på en hård prøve. Dernæst sår vi frø til forandring og skaber forankring gennem stilhed, guidede meditation, afspænding og tid til refleksion.

  Geografisk Roskilde, Storkøbenhavn, Nordsjælland

  Varighed 6 timer

  Honorar 10.000

   

   

  Om Center for Fokus

  Konsulenterne hos Center for Fokus har mange års erfaring med forebyggelse af stress, angst og depression samt workshops og individuelle udviklingsforløb, der øger fokus og motivation.

  Vi prioriterer at se det enkelte menneske som en del af helheden og det hele liv, og har afsæt i praksisnære metoder understøttet af forskning på området.

  Læs mere på www.center-for-fokus.dk

   

  Kontakt

  Center for Fokus

  Managing Owner Lisa Klint

  E lisa@center-for.fokus.dk

  M 50474100