Samarbejde og kommunikation som tema

Herunder kan I få inspiration til, hvilke udbydere I kan benytte, hvis I vil holde en workshop om samarbejde og kommunikation på jeres arbejdsplads. Hver udbyder beskriver dét, de kan tilbyde i forhold til temaet.

Kontakt en foredragsholder og forklar, hvad I gerne vil blive klogere på. Det kan være helt grundlæggende eller noget mere avanceret. De fleste foredragsholdere kan tilpasse deres foredrag, så det passer til jeres ønsker.

Der kan sagtens søges støtte til et foredrag med nogen, der ikke står på listen herunder. 

 • ArbejdsmiljøCentret

  Værdifuld kommunikation
  Kommunikation mellem mennesker er en forudsætning for, at vi kan danne relationer, lykkes som medarbejdere og få andre til at forstå vores budskaber.

  En ordentlig kommunikation er værdiskabende og grundlæggende for samarbejde, fælles mål, forståelse hinanden imellem på arbejdspladsen og dermed den mentale sundhed.

  Workshoppen hjælper til hensigtsmæssig kommunikation og tager udgangspunkt i psykologisk teori og fysiologisk praksis, og I vil tilegne jer kommunikationsteknikker, som udvikler kropssprog, stemmeføring og performance.

  Der tilbydes en workshop af 3 timers varighed.

  Kontakt
  Pernille Vedsted, direktør Vest
  M: pv@amcentret.dk
  T: 3177 8082

  Stine Moesmand, afdelingsleder Øst
  M: sm@amcentret.dk
  T: 3157 4854

  ArbejdsmiljøCentret

 • Athenas

  Athenas er landets største foredragsbureau og tilbyder inspirerende foredragsoplevelse, kurser eller workshops til landets arbejdspladser og virksomheder. Vores kerneområder er trivsel, samarbejde, kommunikation, arbejdsglæde, sundhed og forandringer.

  Oplev Michael Svendsens humoristisk og underholdende foredrag om trivsel og forandringer. Foredraget handler om de alle forandringer vi møder - og hvordan at vi vælger at tackle dem. Michael har flere gange måtte foretage nogle markante karriereskift, og det er der kommet et underholdende foredrag ud af, som er fyldt med konkrete redskaber og fornyet energi.

  Kommunikationseksperten Rune Strøm er klar med et livsbekræftende foredrag om personlige kriser og modstandskraft. Når vi går gennem livet, vil vi alle opleve svære følelser, belastende tanker og bøvlede relationer. Rune Strøm sætter ord på de svære følelser der kan sætte sig fast og blive kroniske - og minde os om, at kriser og konflikter også kan føre til fornyelse, vækst eller meningsfuld forandring.

  Oplev Anders Bjørk i et motiverende og tankevækkende foredrag om personlig udvikling og trivsel på arbejdspladsen. Hvad kan I selv gøre for at få flere gode arbejdsdage i kalenderen? Hvad afgør, at I får en rigtig god arbejdsdag? Anders Bjørk er en af landets største kapaciteter, når det kommer til oplæg om forandringer og personlig udvikling, og han tilpasser indholdet efter jeres konkrete ønsker og behov.

  Oplev Tommy Krabbes underholdende foredrag om forandringer, forskellighed og fællesskab - og styrk sammenholdet hos medarbejderne på jeres arbejdsplads. Hvad sker der når vi bliver udsat for forandringer? Hvorfor nogle er videre efter to sekunder, mens andre skal bruge lang tid? Hvad gør forandringer ved vores tanker og følelser, og hvordan anerkender vi hinandens forskellighed?

  Få et godt tilbud på jeres næste foredragsholder ved at kontakte Athenas på booking@athenas.dk eller tlf. 4445 0096.

  Læs mere på www.athenas.dk

   

 • brøgger - Unfolding Human Potential

  Workshop 1 - Mental sundhed gennem samarbejde

  Relationer er meget afgørende for effektivitet, arbejdsglæde og produktivitet på arbejdspladsen. Dette foredrag introducerer deltagerne til et simpelt og meget effektivt værktøj til at arbejde med samarbejde og kommunikation. Værktøjet er baseret på en ledelsesbestseller, der er solgt i mere end 2,5 mio. eksemplarer. Deltagerne får konkrete værktøjer, de kan anvende direkte i deres hverdag, for at forbedre samarbejdet i deres team. Der anvendes en meget inddragende metode, der sikrer maksimal læring blandt deltagerne, samt motivation til at forandre deres egen adfærd, når de kommer på arbejde igen.

  Deltagerne får:

  • Værdifuldt indblik i vejen til godt samarbejde
  • Effekten ved et godt samarbejde
  • Vejen til at skabe et godt samarbejde

  Bagefter har deltagerne:

  • Fælles sprog om godt samarbejde
  • Viden om deres egen påvirkning af godt samarbejde
  • Bevidsthed om min. 1 styrke og 1 udviklingspunkt i samarbejdssituationer

  Varighed 2,5 timer

  Honorar: 12.500 kr.

  Workshop 2 - Mentaltræning vejen til bæredygtig ledelse (max. 30 personer pr. gruppe)
  Som menneske, stilles der stadigt større og større krav, til den hastighed beslutninger eksekveres. Det betyder, at rigtig mange er mentalt pressede. Dårlig søvn, hidsighed, mentalt fraværende er blot nogle af de symptomer, der viser sig ved mentalt underskud. Derfor er mentalt overskud en stadig mere og mere efterspurgt kompetence. Denne workshop introducerer jer til den styrke mentaltræning har, samt hvor let det i virkeligheden er. I vil også lære om de positive effekter der er, ved at være i god mental form. I får også mulighed for at arbejde med mentaltræning, som et strategisk værktøj for virksomheden. Sidst men ikke mindst, får I lejlighed til at prøve en LIVE mentaltræningssession.

  Deltagerne får:

  • Mentalt overskud, der varer min. 14 dage
  • Indsigter og viden i, hvordan vores hjerne påvirkes og påvirker os i vores handlinger
  • Værktøjer til at tage vare på din mest dyrebare kropsdel - ja din hjerne!

  Bagefter kan deltagerne:

  • Tage vare på deres hjerne
  • Være mere afslappet i pressede situationer
  • Fokusere meget bedre end før

  Lyder det for godt til at være sandt? Så book workshoppen nu.

  Varighed 2,5 timer

  Honorar: 12.500 kr.

  Kontakt

  Erhvervscoach og mentaltræner Morten Brünning Brøgger
  www.brggr.com
  Tlf.: 6161 2967
  Mail: morten@brggr.com

  Om brøgger - Unfolding Human Potential

  Arbejdsglæde og trivsel er nøglen til et sundt arbejdsliv. Det er samtidig også nøglen til bedre resultater for individet og virksomheden. De virksomheder der har forstået, at den vigtigste faktor for virksomhedens succes er medarbejderes trivsel og engagement, har en klar fordel over de virksomheder der stadig leder på gammeldags manér. Det kræver ledelsesmæssigt mod at udfordre tidligere tiders lederdogmer, men de er forældede og derfor er det nu, din virksomhed skal starte med at øge trivsel hos medarbejderne.

  Unfolding Human Potential hjælper med at udfolde mod, kreativitet og nysgerrighed. Virksomheden er etableret i 2018 af Morten Brünning Brøgger, som anvender sin egen ledelseserfaring krydret med uddannelser indenfor forandringsledelse, coaching og mentaltræning til at skabe bæredygtige forandringer hos ledere, medarbejdere og idrætsudøvere.

  Morten Brünning Brøgger brænder for både faglig og personlig udvikling. Derudover leverer Morten klare forslag og inspiration til fremtidens lederegenskaber, der indebærer mod, kreativitet og nysgerrighed.

  Morten trækker på læring og erfaring, som leder og udviklingskonsulent i en af de største finansielle institutioner i Danmark. Han har arbejdet på store strategiske projekter, undervist i flere lande og samarbejdet med ledere, på flere forskellige niveauer i en stor nordisk organisation.

 • Cabi

  Cabi kan tilbyde både foredrag og workshop omkring samarbejde og trivselsfremmende dialog på arbejdspladsen.

  God trivsel på arbejdspladsen handler om engagement, faglighed og arbejdsglæde i hverdagen, omkring den fælles kerneopgave. En vigtig brik er det gode samarbejde samt en åben og tillidsfuld måde at kommunikere på. Men hvad skaber et godt samarbejde? Hvad er en god dialog? Og hvad betydning har arbejdspladskulturen for den måde, vi taler sammen på? Det er nogle af de spørgsmål, vi sammen med jer vil komme omkring.

  Om Cabi

  Cabi er en landsdækkende privat selvejende virksomhed med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet, som igennem mange år har arbejdet med viden og konkrete værktøjer i forhold til trivsel og sygefravær. Vores tilbud bygger på mange års erfaringer omkring dialog, med både private og offentlige virksomheder, samt forskning inden for området.

  Kontakt
  Dorte Rosendahl Kirkegaard, dor@cabiweb.dk, tlf. 2080 5007 eller Marlene Fabrien fab@cabiweb.dk, tlf.2234 3965, for muligheder eller læs mere på www.cabiweb.dk/brug-cabi

 • Center for Psykisk Sundhedsfremme

  Center for Psykisk Sundhedsfremme

  I Center for Psykisk Sundhedsfremme udvikler og kvalitetssikrer vi forskningsbaserede indsatser til bl.a. forebyggelse af stress. Vi har højeste faglige niveau og vores undervisere tæller nogle af landets førende eksperter inden for arbejdsmiljø- og stressområdet. Vi har selvfølgelig også erfaring med processer og undervisning, så det bliver ikke kedeligt.

  Tema 1. Workshop om hvordan vi i fællesskab sikrer høj trivsel

  Vi inspirerer til hvordan I på arbejdspladen i fællesskab bedst arbejder med at fremme trivsel og sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Workshoppen vil gøre jer klogere på det gode produktive arbejdsmiljø, hvordan udfordringer opstår og hvordan I i fælleskab styrker trivslen.

  Eksempler på temaer vi kan tage fat i:

  • Forebyg stress og stressrelateret sygefravær
  • Forebyg og håndter mobning og konflikter
  • Få det bedste ud af forandringer

  Alle workshops tager udgangspunkt i den nyeste forskningsbaserede viden, og giver jer adgang til en række konkrete værktøjer, der kan bruges på jeres arbejdsplads efterfølgende.

  Skriv en e-mail eller ring, så tager vi en dialog om hvad der er mest behov for på netop jeres arbejdsplads.

  Yun Ladegaard, Ph.d. Erhvervspsykolog. Leder af de Erhvervsrettede Indsatser i Center for Psykisk Sundhedsfremme. Email: yun.ladegaard@cfps.dk, tlf. 2076 2106

  Janne Skakon, Ph.d. Erhvervspsykolog. E-mail: janne.skakon@cfps.dk tlf. 2298 3737

 • DA Arbejdsmiljøuddannelse

  I uge 41 udbyder DA arbejdsmiljøuddannelse 5 workshops til såvel offentlige og private virksomheder.

  Under temaet samarbejde og kommunikation afvikler vi følgende workshop:

  Kommunikation, sprog og omgangstone et godt samarbejde

  Måden, vi taler til hinanden på, er afgørende for arbejdsglæden, og hvordan vi samarbejder.

  Vi sætter fokus på den måde, vi taler til og omgås hinanden på, både verbalt og nonverbalt.

  På workshoppen bliver I introduceret til, hvordan I kan få et anerkendende psykisk arbejdsmiljø med respektfulde og tillidsfulde omgangsformer.

  • Kommunikationens rolle for trivslen - både den generelle trivsel og den enkelte persons trivsel.
  • Signaler på hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig kommunikation.
  • Metoder som aktiv lytning, åbne spørgsmål og observationer.
  • Spilleregler for den gode omgangstone.
  • Hvordan kan I reagere, hvis I oplever en omgangstone, der ikke er tillidsfuld.

  En workshop hos jer varer 2,5 time og der kan være op til 25 deltagere. 

  Oplægsholder: Karl Christian Kjær, BA, MSc. Arbejdsmiljøkonsulent og -underviser.

  Vores underviser har stor erfaring i at afvikle workshops i emner, der kan bidrage til en arbejdsdag med mental sundhed og trivsel.

  Målgruppe: Ledere og medarbejdere.

  Pris: 10.000 kr. ekskl. moms. og underviserens transportudgifter.

  Reservation: DA arbejdsmiljøuddannelse Jonas Björk tlf. 33 38 94 70, mail@dakurser.dk                            
  Kontakt os, så sammensætter vi et program, der giver mening for jer. 

  DA arbejdsmiljøuddannelse www.dakurser.dk

  Dansk Arbejdsgiverforening samarbejder med Velliv Foreningen og indgår i partnerskabet ”Sammen om mental Sundhed” for at udbrede viden om mental sundhed på danske arbejdspladser.

 • Dansk Center for Mindfulness

  Samarbejde og kommunikation lider, hvis man er stresset eller har det dårligt med sig selv. En af de klare effekter af at praktisere mindfulness er, at vi bliver mindre stressede og pressede og føler os mere forbundne med omgivelserne og andre mennesker. Samtidigt finder vi ud af, at vi går og fortæller os selv en masse historier, der ikke nødvendigvis er andet end - historier. Og den oplevelse kan ændre måden vi taler med andre mennesker (og os selv) på.

  Dansk Center for Mindfulness tilrettelægger både workshops og foredrag, der tager udgangspunkt i den seneste forskning fra Danmark og internationalt. Samtidigt er vores undervisning meget hands-on med fokus på, at deltagerne prøver værktøjer af, der kan bruges i praksis. Vores viden giver indblik i, hvordan man som individ og organisation kan styrke mental sundhed og forebygge stress.

  Læs mere om centret på http://mindfulness.au.dk/

  Kontakt:

  Anne Mette Kvist Vester, Administrationsleder, Dansk Center for Mindfulness

  E: annemette@clin.au.dk 

  T: 24 61 96 64

 • Falck Healthcare

  Alle ønsker et godt samarbejde og en let og forståelig kommunikation. På denne workshop får I indsigt i, hvad der skal til samarbejds- og kommunikationsmæssigt for at være et velfungerende team. Workshoppen tager udgangspunkt i teorier og viden om teams, hvad der skal til for at man blive et velfungerende team, hvordan man håndterer uenigheder og giver feedback. I får konkrete metoder til at blive et velfungerende team og indsigt , hvor I fungerer og hvor der er plads til forbedringer.

  • Format og varighed: Workshop-format af 3 timers varighed
  • Foredragsholder: Erfaren erhvervspsykolog fra Falck Healthcare med spidskompetencer indenfor teamsamarbejde og gruppepsykologi

  Pris

  10.000 kr. eksl. moms + kørselstillæg

  Kontakt 

  Jacob Vindbjerg Nissen, Chefpsykolog hos Falck Healthcare
  mobil: +45 29 37 19 13
  E-mail: jvni@falck.dk

 • Glifberg Processer (hele landet)

  GLIFBERG PROCESSER afholder workshop for ledere og medarbejdere, hvor samarbejde og kommunikation, mental sundhedsfremme og forebyggelse af mentale sundhedsudfordringer er i fokus. Indholdet på en workshop kan fx være:

  • Tema: Nye ledere har brug for at komme godt fra start og sørge for et godt arbejdsmiljø – først og fremmest for sig selv – hvad skal vi være opmærksomme på?

  Målgruppe: Lederteam/ledernetværk

  • Tema: Forebyggelse af mentale sundhedsudfordringer – kend din stressadfærd og få nye copingstrategier med PersologÒ Stress Profil.

  Målgruppe: Leder og medarbejdere

  • Tema: ”En oplyst anerkendelsesrejse – nyt perspektiv på stress” med udgangspunkt i Pernille Steen Pedersens forskningsprojekt ”Ledelse, kerneopgave, arbejdsfællesskaber og stress”. Vi ser på forebyggelsesværktøjer og nye måder at arbejde sammen om stressforebyggelse.

  Målgruppe: Leder og medarbejdere

  • Tema: Hvad skal der til, for at vi udvikler vores samarbejde og fastholder et godt arbejdsmiljø, så vi trives og sammen bidrager til, at organisationen fungerer, og kerneopgaven er i fokus?

  Målgruppe: MED-udvalget og TRIO (leder, arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant)

  Varighed af workshop er fra 3 til 8 timer alt efter jeres behov og indhold. Der lægges vægt på brug af aktive og kreative læringsmetoder, fordi det er vigtigt at have både hoved, krop og hjerte med. Det sker altid teoretisk og empirisk veldokumenteret - og med en velbegrundet tilgang.

  Kontaktoplysninger

  Kontakt gerne Birgitte Glifberg for at høre om muligheder for samarbejde og evt. andre workshop på mobil 20213515 eller skriv til kontakt@glifbergprocesser.dk

  Du kan læse mere her: www.glifbergprocesser.dk

 • Konsulenthuset Bach (tilbud til alle arbejdspladser)

  Erhvervskonsulenterne fra Konsulenthuset Bach, sætter fokus på Danmarks Mentale Sundhedsdag med foredrag eller miniworkshop der skaber arbejdsglæde, trivsel og sætter fokus på stressforebyggelse.

  Foredragene kan holdes for både ledere og medarbejdere på private og offentlige arbejdspladser.

  Ved alle foredrag og miniworkshops, har vi omsat teorien direkte til enkle og anvendelige praktiske øvelser. Allerede dagen efter kan I eksekvere. Alle foredrag og workshop indeholder refleksionsøvelser, med inspiration til efterfølgende handlinger.

  Samarbejde/kommunikation

  Foredraget ”Tal Prof” for hele arbejdspladsen

  Foredraget omhandler den gode tone på arbejdspladsen. Når arbejdspladserne har fokus på en god tone og agerer professionelt i teamet, overfor kunder og borgere, så dannes der fundament for et godt arbejdsmiljø. Et arbejdsmiljø med høj arbejdsglæde, god samarbejdsevne, nedsætter mobning og fremmer stressforebyggelse.

  • Assertionstræning og empatisk kommunikation
  • Grundlæggende kommunikationsregler
  • Joharis vindue
  • Forhandlingstaktik
  • Konstruktiv feedback
  • Visuelmapping for at identificerer udviklingsfelter
  • Personlig handlingsplan for bedre kommunikation

  Varighed – 2 – 2½ time

  OM KONSULENTHUSET BACH

  Konsulenthuset Bach er dit humanistiske konsulenthus. De foredrag og miniworkshop vi tilbyder, er altid stressforebyggende, da vi arbejder med ledelse- og medarbejderudvikling med fokus på kommunikation og samarbejde. Netop for at forebygge stress, sikre et fantastisk arbejdsmiljø og skabe plads til glæde i hele organisationen.

  Her er præsenteret et udvalg af kurser, men vi tager naturligvis udgangspunkt i jeres behov og skræddersyer også foredraget – miniworkshoppen. Vores konsulenter er professionelle og brænder for at være med til at skabe et godt og sundt arbejdsmiljø.

  Sted og tidspunkt

  Foredrag eller miniworkshop kan afholdes hos jer eller i vores kontorer. De kan afholdes i uge 41 - morgen, middag og aften.

  Priser

  Priserne på de udvalgte foredrag og kurser på Danmarks Mentale Sundhedsdag er 10.000 kr. ex moms, materiale og transport.

  Kontakt

  Kontakt, Janni Bach (+45) 29647919. Mail: kontakt@konsulenthusetbach.dk

  www.konsulenthusetbach.dk

 • Match and catch (hele landet)

  Match and Catch tilbyder en workshop med aktiv deltagelse på 1,5 time, hvor I skaber forudsætningerne for at udvikle jer, sammen. Altså flytte jer fra, hvor I er nu og til hvor I gerne vil være.

  Det kan være svært at åbne op og finde ordene til at fortælle, hvad du har på hjerte. Derfor kan en workshop med Match and Catch hjælpe med at åbne op for dette. I kommer alle i tale ved hjælp af opgavekort og ud i nogle tankemønstre, I ikke er vant til, ved hjælp af billedkort. Det gøres i et forløb af 4 runder, som sikrer, at der sker en udvikling i dialogen. 

  Resultatet vil være konkrete forslag til, hvad I, som arbejdsplads, kan gøre, for at styrke jeres mentale sundhed. Forslagene vil være med udgangspunkt i jeres personlige ønsker og drømme og på den måde vil forslagene også være nogle, som I kan tage fat i med det samme og arbejde med. Det er helt op til jer, hvad omdrejningspunktet for workshoppen skal være; det skal bare tage udgangspunkt i at gøre en forskel for den mentale sundhed.

  Emner, som vi har arbejdet med før er samarbejde i form af nye ansatte, nye teams og nye arbejdsopgaver (f.eks. efter corona), udvikling af teams, god og sund kommunikation, samt arbejdsmiljø. 

  Match op med os og Catch muligheden for at udvikle jeres mentale sundhed.

  Pris: Afhænger af antallet af deltagere; starter ved 6000 kr.

  Kontakt

  Pernille Østergaard Poulsen
  Telefon: 31123372
  Mail: pernille@matchandcatch.dk

   

 • Mind Social

  Skarpe hjerner og mentalt overskud handler om den enkelte og alt det imellem os – det vi giver til hinanden. Det handler om at have overskud til opgaven og til relationen.

  På workshoppen sætter vi fokus på muligheden og ansvaret for at gøre både sig selv og hinanden – de gode afleveringer. På det at kontrollere sin opmærksomhed og træffe aktive valg - hvorfor det er vigtigt og hvordan vi kan arbejde med det.

  I hverdagen skal vi hele tiden prioritere og balancere mellem egne og fælles opgaver og mål.  Uagtet deadlines, krav og forventninger, så skal vigtige beslutninger træffes med et skarpt fokus, der understøtter de rigtige handlinger og de gode afleveringer. Og under pres og i travle perioder skal vi stadig prioritere og aktivt vælge at gøre både os selv og kollegerne gode.  

  Workshoppen er en kombination af oplæg og praktiske øvelser, der gør deltagerne klogere på, hvordan vores hjerner arbejder i sammenhæng med hverdagens opgaver. De praktiske øvelser flytter på bedste vis læring og refleksioner fra tanke til handling.

  Deltagerne går fra workshoppen med refleksioner og et fælles sprog, der kan hjælpe til mere fokus og overskud i hverdagen. Og de går fra workshoppen med masser af smil og god energi.

  Du finder mere om Mind Social og en workshop her : https://mindsocial.dk/teams-organisationer-ledelse-hr/workshop/

  Kontakt:

  Ditte Andersen

  M: ditte@mindsocial.dk

  T: + 45 20 58 51 11

 • TeamArbejdsliv

  1. Samarbejde mellem forskellige grupper og funktioner

  Hvordan er kommunikationen og samarbejdet mellem forskellige faggrupper, funktioner og afdelinger på jeres arbejdsplads? Og hvad kan I gøre, hvis I gerne vil forbedre kommunikationen og samarbejdet af hensyn til den opgave, I alle bidrager til?

  På workshoppen vil I komme til at arbejde med at styrke kommunikation og samarbejde på tværs med ’balkort-metoden’, som vi har udviklet og som med stor succes har været brugt på en lang række danske arbejdspladser.    

  2. Usund kommunikation

  Af og til udvikler kommunikationen på en arbejdsplads sig i en uheldig retning, og det bliver svært at drøfte opgaverne uden at vi bliver vrede og irriterede på hinanden. Samtidig kan man risikere at sladder fylder mere og mere, og til sidst går det ud over opgaveløsningen og trivslen. Hvordan kan man ændre situationen og i stedet prioritere dialog, god kommunikation og trivsel?

  Oplægget præsenterer teori om usund kommunikation, fx kamp/flugt-instinktet, konfliktoptrapning og -nedtrapning, konflikttyper, lytning, anerkendelse mv. samt metoder og værktøjer til at ændre kommunikationsformen.

  Kontakt:
  Eva Thoft, email: eth@teamarbejdsliv.dk; Tlf: 2091 7417 eller
  Henrik Ankerstjerne Eriksen hae@teamarbejdsliv.dk, Tlf: 22 86 21 37

  Læs mere på vores hjemmeside 

 • CRECEA

  Forskellighed er ofte en nødvendighed for at løse opgaver på en kvalificeret måde. Vores forskelligheder kan spille sig ud som forskellige fagligheder, forskellige måder at gå til tingene på, og forskelle i vores personligheder.

  Det, som på papiret ser berigende ud, kan dog ofte give udfordringer med at få samarbejdet og den gode tone til at spille på arbejdspladsen.

  Workshoppen vil på uformel og humoristisk vis give deltagerne en bedre forståelse af egne og andres personlighed, kommunikation, samarbejdsstil mm. Se dig selv og dine kolleger i et nyt lys. Garanti for både refleksion og et godt grin.

  • Kort test (løses på papir – ca. 10 min)
  • Gruppeopgaver
  • Refleksioner

   

  Varighed: 2-3 timer

  Antal deltagere: op til 25 deltagere pr. workshop.

  Pris: 10.000 ekskl. moms og transport

  Aktiviteten kan gennemføres i hele Danmark

  Kontakt:

  CRECEA A/S på 70108600 eller på mail crecea@crecea.dk

  CRECEAs mission er at gøre Danmark sundere – én virksomhed ad gangen. CRECEA er autoriseret arbejdsmiljørådgiver, og vi hjælper dig med at gøre dit arbejdsmiljø bedre. Vi tror på, at et bedre arbejdsmiljø både giver trivsel og arbejdsglæde og en bedre bundlinje.

 • Arbejdsflow.dk

  Gør det nemmere at få sagt det svære

  - til chefen, medarbejderen, kollegaen

  Vi bruger mange timer på arbejdspladsen og naturligvis opstår der situationer, som kan være svære at tale om, men gør vi det ikke, påvirker det arbejdsindsatsen og arbejdsglæden - for ikke at nævne stemningen i hjemmet, når man efter en lang dag kommer hjem med undertrykte budskaber.

  Det er altafgørende for det daglige arbejdsflow at kunne:

  • Mærke, hvad du har brug for at sige - og vide hvordan du italesætter det
  • Turde være den første, der åbner til en svær samtale, fordi behovet for at genfinde arbejdsglæden er større end frygten for ikke at blive forstået
  • Bede om hjælp fra andre, når du har nået grænsen for din egen formåen (ingen kan alt)
  • Evne direkte og tydelig kommunikation frem for overspringshandlinger og brok
  • Skabe et miljø, der gør det trygt at sige det svære

  Det handler om at turde tage ansvaret for at udtrykke sig tydeligt for det usagte kan skærme for den gode arbejdsindsats og det stærkt sammentømrede kollegaskab.

  Book en workshop og få konkrete værktøjer, som gør det nemmere at få sagt det svære.

  Vores foredrag og workshops er unikke og tager udgangspunkt i jeres hverdag, udfordringer, jeres vision, mission, strategi og værdier.

  Arbejdsflow i praksis (Varighed – 4 timer)

  Er det muligt at glide gennem en produktiv arbejdsdag uden frustration, pres og jag?

  Er det muligt at skabe basis for kontinuerlig ro i maven og overblik, selvom der er deadlines, forandringer og uvisheder i hobetal?

  Er det muligt at komme hjem fra en arbejdsdag med overskud?

  Det korte svar er JA.

  Kræver det øvelse?

  JA.

  Er det indsatsen værd?

  JA

  På workshoppen om Arbejdsflow i praksis gennemgår deltagerne de 4 faser i arbejdsflow og lærer hvordan de kan bruges til at minimere stress og jag i hverdagen ved simple, kontinuerlige indsatser, der vækker lysten hos til at tage ansvar for egen trivsel.

  Pris: 17.000 kr. plus transport

  Alle priser er ex. moms.

  Om Arbejdsflow.dk

  Fra gode intentioner til reel handling

  Vi hjælper dig med at skabe de bedste betingelser for trivsel og et bæredygtigt arbejdsliv – både for dig og for dine medarbejdere.

  Det gør vi ved at give dig enkle, konkrete værktøjer, du kan bruge i hverdagen til at genskabe flow, skabe engagement og øge den naturlige lyst til at tage ansvar.

  Vi har en mission om at hjælpe mennesker og organisationer med at skabe et bæredygtigt arbejdsliv for så mange som muligt. 

  Du kan få gavn af de mere end 15 års erfaring vi hver især har med undervisning og rådgivning af ledere og medarbejdere: 

  Anja Vintov er FLOW Specialist, forfatter til bøgerne om Hverdagsmod. ‘Flyt dig lidt – små skridt store forandringer (Gads Forlag) og e-bogen Kuren mod frygt (www.kurenmodfrygt.dk)  –  Stifter af FLOW Specialist Uddannelsen, ekstern underviser for bl.a. Lehman & Partners. Anja har drevet egen virksomhed i 20 år og har baggrund i IT / Salgsledelse.

  Selma Kjærbo Hansen er FLOW Specialist, MediYoga- og Mindfulness lærer og ejer af Menna Mind Business. Selma er uddannet MA i virksomhedskommunikation, BA i erhvervsøkonomi og sprog og har arbejdet med HR og kommunikation hos både globale og nationale koncerner, i dag som HR Manager hos Head Energy.

  Kontakt:

  www.arbejdsflow.dk

  Anja Vintov
  Mobil:  (+45) 20 63 74 90
  E-mail: anja@arbejdsflow.dk

  Selma Kjærbo Hansen
  Mobil: (+45) 30 72 08 98
  E-mail: selma@arbejdsflow.dk

 • Klogere sammen, Sarah Warny Berg

  Dialog-kaffe: Hvad er vigtigt for at jeg føler mig hørt?

  Alle kan godt lide ”god kommunikation”, men hvad der er god kommunikation for mig er ikke nødvendigvis det, der er god kommunikation for dig. Nogen har brug for at blive forstået, andre har bare brug for, at opgaven bliver løst hurtigst muligt. Vores kommunikation er det, der forbinder os som mennesker og også nøglen til at forstå helt centrale ting, om hvem vi selv er.

  Inviter dine medarbejdere til dialog-kaffe, hvor formålet er at give kommunikationen på jeres arbejdsplads et endnu bedre udgangspunkt ved, at I hver især og som gruppe gør jer tanker om, hvad I har brug for for at føle jer hørt. Dialog-kaffe betyder, at det er dialogen mellem dine medarbejdere, der er i centrum, og at vi skaber den under hyggelige og afslappede rammer.

  Som facilitator er mit ansvar at skabe rammerne for samtalen gennem spørgsmål, øvelser og oplæg, der er designet til at skabe tryghed i netop jeres medarbejdergruppe. Gennem dagen vil jeg skabe overblik og trække den vigtige viden frem i lyset, som dukker op i dialogen mellem dine medarbejdere.

  Det får I ud af dagen:

  • En hyggelig eftermiddag med vedkommende samtaler, der skaber samhørighed.
  • Forståelse for hinandens oplevelser og synspunkter omkring god kommunikation
  • Blik for hinandens forskelligheder såvel som hvor I er ens.
  • Værktøjer og huskeregler for kommunikation, som I kan anvende i jeres dagligdag.
  • Vigtig information til, hvordan I undgår opsigelser pga. samarbejdsproblemer.

  Pris: 10.000 Kr. inkl moms for et halvdagsarrangement.

  Læs mere her: https://sarahwarnyberg.dk/index.html

  Læs anbefalinger her: https://sarahwarnyberg.dk/anbefalinger.html

  Kontakt:

  Sarah Warny Berg

  M: Sarahwarny@hotmail.com

  T: 60774057

 • Blenstrup & Bisgaard

  Med et stærkt samarbejde og klar kommunikation, kan I styrke både teamets trivsel og den enkeltes mentale sundhed. Pres i hverdagen øger risikoen for, at kommunikation, koordinering og samarbejde nedprioriteres til fordel for nu-og-her hasteopgaver. På workshoppen får I viden om, hvorfor netop kommunikation, koordinering og samarbejde er afgørende for vores trivsel og effektivitet i en travl hverdag. Med den rette kommunikation kan I styrke jeres sammenhængskraft, få glæde og tryghed i arbejdet, opleve øget mening og I kan tilmed sænke tidsforbruget. Kommunikation og samarbejde er i høj grad forbundet med mental sundhed og et bæredygtigt arbejdsliv, hvor vi trives, udvikler os og bidrager til et fælles sigte.

  Dette får du med:

  • 5 faktorer der blokkerer kommunikation og samarbejde
  • Metode til at opdage og håndtere konkurrerende formål - Når der er flere formål, og vi ikke har samme behov
  • 3 effektive værktøjer:
   • Sådan gør du det lettere for dig selv at kommunikere og stille kvalificerende spørgsmål.
   • Disse spørgsmål kan øge tryghed, skærpe fokus og spare dig for tid.
   • Så lidt skal der til, for at du trænger igennem med dit budskab.

  Sted & dato

  Hos jer i uge 41 eller efter aftale.

  Form:

  Foredrag eller workshop af 3 timers varighed

  Foredragsholder

  Erfaren erhvervspsykolog fra Blenstrup & Bisgaard med mange års erfaring med fremme af mental sundhed hos både private og professionelle.

  Pris

  10.000 kr. eksl.moms + transportudgifter

  Om Blenstrup & Bisgaard:

  Vi er alle autoriserede psykologer med en stærk kombineret profil fra både erhvervspsykologiske og kliniske opgaver. Det betyder, at vi både forstår de organisatoriske og menneskelige mekanismer og behov, og det afspejler sig i vores opgaveløsning. Vi tager altid udgangspunkt i de individuelle mål, behov og ressourcer hos vores kunder og klienter. Men vi går aldrig på kompromis med vores overbevisning om, at ethvert forbrug af menneskelige ressourcer skal være langtidsholdbart og meningsgivende. Sammen skaber vi værdifulde forandringer til gavn for både det private og det professionelle liv. Mental sundhed er vores passion. 

  Du er velkommen til at læse mere her: https://www.blenstrupbisgaard.dk/moed-os/virksomhedsprofil/

  Kontakt

  Karin Bisgaard, founding partner, cand.psych.aut.

  e-mail: kb@blenstrupbisgaard.dk

  Mobil: +45 28 146 166

 • Gøre God

  WORKSHOP i Kunsten at Gøre God

  Vi tilbyder 3-4 timers workshop på alle hverdage i uge 41 i hele Danmark.

  Deltagerens læring/ effekt:

  • Et tryggere miljø for medarbejdere, som øger mental sundhed, tillid, mod og trivsel.
  • Træning som sætter tydelige, praksisnære spor og som giver Jer en tydelig effekt, der kan ses med det samme.
  • Et indbygget konfliktberedskab i Jeres samarbejdsprocesser, samt en skærpet feedback-kultur med fokus på, at hver enkelt har øje for potentialet i samspillet.
  • Fuld udnyttelse af medarbejder-diversiteten og et kvalitetsløft til processer og produkter.
  • Træning af innovativ adfærd gennem sam- og nyskabelse.
  • Et indbygget konfliktberedskab i Jeres samarbejdsprocesser, samt en skærpet feedback-kultur med fokus på, at hver enkelt har øje for potentialet i samspillet.

  Det skal være praksisnært, for at være relevant, så vi tilbyder:

  • Formøde pr tlf ca 20 min, hvor firmaprofil og udfordringer skitseres
  • 60-90 min Workshop del 1: Basis Gøre God-øvelser. SE, SIG JA & GØR GOD
  • 60-90 min Workshop del 2: Praksisnære og firma-relevante øvelser.
  • Transfer/efterspil: Opfølgningsvejledning, samt tilbud om 15 min leder/HR sparring

  At gøre god’ er at gribe det andre gør lige i sekundet og støtte dem i at lykkes med, eller folde det ud, som de bestræber sig på.

  • Det er også at have øje for den positive intention og de potentialer der gemmer sig inde bag et måske famlende forsøg eller en lidt uhensigtsmæssig attitude.

  • At gøre god er derfor også en måde at bryde potentielt konfliktoptrappende mønstre og vende ’nej-attituder’ til ’ja-attituder’.

  • Grundlæggende handler det om at fremme det bedste i hinanden. Det kan kun lade sig gøre, hvis du er fuldt tilstede og i kontakt og retter din opmærksomhed udad, og hvis du i situationen tør og formår at slippe kontrollen og spille efter gehør.

  Kontakt-info:

  • Troels Bom, Tlf:  25 30 41 11, troels@troelsbom.dk
  • Gitte Xenia Feddersen, Tlf: 31 44 83 00, kontakt@gittexenia.dk

  ’Gøre God’ er vores bidrag til at skabe sunde dynamiske fællesskaber (arbejdspladser, foreninger, relationer m.v.), hvor mennesker trives og udvikler sig. Vi skærper bevidst vores blik for hinandens kvaliteter og sammen skaber dét, som ingen af os kunne have skabt alene. Vi bestræber os på at skabe et psykisk arbejdsmiljø, som understøtter, at vi når de mål fællesskabet (organisationen) er sat i verden for, på en psykisk, social sund samt bæredygtig måde.

 • ProcesConsult

  ”Belastning – begejstring i det daglige arbejde”

  Trivsel, arbejdsglæde, samarbejde og forandrings-workshop

  Workshoppen indeholder et tjek af det psykiske arbejdsmiljø og inspiration til det videre trivselsarbejde på arbejdspladsen. Brug den fx til at samle op efter coronafasens udfordringer.

  Belastning – begejstringsworkshop med afdelingen

  Jeg arbejder med en metode og en workshop, som jeg har brugt med succes igennem årene. Arbejdspladsens udfordringer bliver italesat på en nænsom og kreativ måde. Alle deltagere har mulighed for at tage aktivt del i processen og komme til orde. Workshoppen er især brugbar, hvis det er et stykke tid siden, at I lavede jeres APV. Den fungerer nemlig som en minitrivselsundersøgelse, med fokus på det der belaster og begejstrer i det daglige arbejde. Hele afdelingen deltager, og det er især vigtigt, at trioen, leder, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljøkonsulenten er med. De skal nemlig i arbejdstøjet efterfølgende.

  Forløbet tager i alt ca. 5-6 timer og er delt op i del 1 og 2. Del. Workshoppen ligger indenfor den økonomiske ramme på 10.000, -

  Del 1 – hele afdelingen

  Her arbejder hele afdelingen med deres oplevelser af belastning og begejstring. Vi starter med brainstorm over det, der belaster og herefter begejstrer i arbejdet. Jeg vil som facilitator guide jer gennem nogle spændende timer, hvor I vil få svar på flg.:

  Hvilke tendenser ser vi umiddelbart? Hvad fylder meget? Stemmer det overens med resultaterne fra sidste APV eller det I ellers italesætter i afdelingen? Hvad har I indflydelse på? Hvilke ønsker har I for fremtiden?

  Del 2 – rådgivning og sparring til trioen eller leder

  Hvordan kommer I videre med jeres viden om trivslen i afdelingen? Trioen er her i fokus, og de skal arbejde med de input, som kommer frem i del 1. Trioen vil få kyndig supervision som en del af pakken.

  Hvem er jeg?

  Marianne Boje Andersen, ProcesConsult

  Jeg arbejder for mentalt sundhed i mit lille firma ProcesConsult, og jeg ved om nogen, hvad der virker på denne front. Som psykolog, arbejdsmiljøkonsulent og facilitator på et utal af workshop har jeg mange års erfaring med at hjælpe firmaer og enkeltpersoner til større trivsel og især håndtering af stress. Jeg har skrevet flere bøger om ledelse, trivsel og stress, og er i gang med min nyeste bog ”Trioteamet – samspillet om arbejdsmiljøet. Om integration, indflydelse og viden til arbejdet med det psykosociale arbejdsmiljø”.

  Kontaktinfo

  Marianne Boje Andersen, cand.psych.

  Mail: s85@mail.tele.dk

  Mobil: 4085 7506

  www.procesconsult.dk