Stress som tema

Herunder kan I få inspiration til, hvilke udbydere I kan benytte, hvis I vil holde en workshop om stress på jeres arbejdsplads. Hver udbyder beskriver dét, de kan tilbyde i forhold til temaet.

Kontakt en workshopsholder og forklar, hvad I gerne vil blive klogere på. Det kan være helt grundlæggende eller noget mere avanceret. De fleste udbydere kan tilpasse deres tilbud, så det passer til jeres ønsker.

Der kan sagtens søges støtte til et foredrag med nogen, der ikke står på listen herunder. 

 • ArbejdsmiljøCenteret

  Rejsen fra stress til mental sundhed
  Stress er desværre et tilbagevendende emne på mange arbejdspladser, og vi støder på det i alle brancher og på alle arbejdspladser. Grundlæggende ønsker alle virksomheder en god og produktiv arbejdsplads, hvor fokus er på kerneopgaven, og hvor stemningen blandt medarbejderne er god. Når det alligevel glipper, og enkeltpersoner rammes af stress, er det både en menneskelig og økonomisk belastning, som alle er kede af og lider under.

  Under dette tema får I inspiration til, hvordan I som virksomhed arbejder med det gode arbejdsmiljø på en måde, der forebygger stress, og hvordan I håndterer det. For når der opstår uoverensstemmelser og konflikter, og der er følelsesmæssige reaktioner eller upassende adfærd i afdelingen, og arbejdsbelastningen samtidig er for høj, kan stresssygemeldinger være en konsekvens. Der vil også være fokus på arbejdet med stresshåndtering hos både medarbejderen, i arbejdsfællesskabet og for lederen.

  Der tilbydes en workshop af 3 timers varighed.

  Kontakt
  Pernille Vedsted, direktør Vest
  M: pv@amcentret.dk
  T: 3177 8082

  Stine Moesmand, afdelingsleder Øst
  M: sm@amcentret.dk
  T: 3157 4854

  ArbejdsmiljøCentret

 • Athenas

  Athenas er landets største foredragsbureau og tilbyder inspirerende foredragsoplevelse, kurser eller workshops til landets arbejdspladser og virksomheder. Vores kerneområder er trivsel, samarbejde, kommunikation, arbejdsglæde, sundhed og forandringer.

  Storm Stensgaard er en populær foredragsholder inden for mental sundhed og stress. Storm Stensgaard sig konstruktivt og løsningsorienteret til den store udfordring, at mange arbejdspladser byder på forandringer, besparelser, arbejdspres, præstationskrav – helt generelt: store forstyrrelser. Men hvad kan man som medarbejder selv gøre for at holde sig langtidsfrisk og præstere på den lange bane?

  Kommunikationseksperten Rune Strøm er klar med et livsbekræftende foredrag om personlige kriser og modstandskraft. Når vi går gennem livet, vil vi alle opleve svære følelser, belastende tanker og bøvlede relationer. Rune Strøm sætter ord på de svære følelser der kan sætte sig fast og blive kroniske - og minde os om, at kriser og konflikter også kan føre til fornyelse, vækst eller meningsfuld forandring.

  Stresseksperten Thomas Milsted er klar med et inspirerende og tankevækkende foredrag om personlig trivsel – og hvad det betyder for den enkelte medarbejder på jeres arbejdsplads. I lærer at være mere til stede, nærværende, engagerede, glade og at bidrage positivt til den generelle trivsel på arbejdspladsen.

  Få et godt tilbud på jeres næste foredragsholder ved at kontakte Athenas på booking@athenas.dk eller tlf. 4445 0096.

  Læs mere på www.athenas.dk

 • Cabi

  Vi ved hvor vigtigt, det er som arbejdsplads at tale åbent, om mistrivsel og stress. Endvidere vigtigt, at vi tager ansvar over for hinanden, hvis vi i fællesskab skal forebygge stress og mistrivsel.
  Men hvad kan vi sammen og hver for sig gøre for at forebygge stress? Hvordan tager vi den fælles dialog og hvem har ansvaret? Det er nogle af de spørgsmål, vi vil komme omkring med udgangspunkt i Jeres konkrete virksomhed og behov.

  Der vil være høj grad af deltagerinvolvering.

  Om Cabi

  Cabi er en landsdækkende privat selvejende virksomhed med bevilling fra Beskæftigelsesministeriet, som igennem mange år har arbejdet med viden og konkrete værktøjer i forhold til trivsel og sygefravær. Vores tilbud bygger på mange års erfaringer omkring dialog, med både private og offentlige virksomheder, samt forskning inden for området.

  Kontakt
  Dorte Rosendahl Kirkegaard, dor@cabiweb.dk, tlf. 2080 5007 eller Marlene Fabrien fab@cabiweb.dk, tlf.2234 3965, for muligheder eller læs mere på www.cabiweb.dk/brug-cabi

 • Center for Psykisk Sundhedsfremme

  Center for Psykisk Sundhedsfremme

  I Center for Psykisk Sundhedsfremme udvikler og kvalitetssikrer vi forskningsbaserede indsatser til bl.a. forebyggelse af stress. Vi har højeste faglige niveau og vores undervisere tæller nogle af landets førende eksperter inden for arbejdsmiljø- og stressområdet. Vi har selvfølgelig også erfaring med processer og undervisning, så det bliver ikke kedeligt.

  Tema 1. Workshop om hvordan vi i fællesskab sikrer høj trivsel

  Vi inspirerer til hvordan I på arbejdspladen i fællesskab bedst arbejder med at fremme trivsel og sikre et godt psykisk arbejdsmiljø. Workshoppen vil gøre jer klogere på det gode produktive arbejdsmiljø, hvordan udfordringer opstår og hvordan I i fælleskab styrker trivslen.

  Eksempler på temaer vi kan tage fat i:

  • Forebyg stress og stressrelateret sygefravær
  • Forebyg og håndter mobning og konflikter
  • Få det bedste ud af forandringer

  Alle workshops tager udgangspunkt i den nyeste forskningsbaserede viden, og giver jer adgang til en række konkrete værktøjer, der kan bruges på jeres arbejdsplads efterfølgende.

  Skriv en e-mail eller ring, så tager vi en dialog om hvad der er mest behov for på netop jeres arbejdsplads.

  Yun Ladegaard, Ph.d. Erhvervspsykolog. Leder af de Erhvervsrettede Indsatser i Center for Psykisk Sundhedsfremme. Email: yun.ladegaard@cfps.dk, tlf. 2076 2106

  Janne Skakon, Ph.d. Erhvervspsykolog. E-mail: janne.skakon@cfps.dk tlf. 2298 3737

 • DA Arbejdsmiljøuddannelse

  I uge 41 udbyder DA arbejdsmiljøuddannelse 5 workshops til såvel offentlige og private virksomheder.

  Under temaet STRESS afvikler vi følgende to workshops:

  1. Reducer stress med mindfulness – frem trivslen på arbejdspladsen

  I et travlt arbejdsliv kan mindfulness være med til at skabe balance, så der bliver mere overskud og større trivsel hverdagen. I får et sæt guidelines med hjem, så det er lettere at fastholde de teknikker, I lærer på workshoppen.

  • Mindfulness på dagsordenen, hvorfor?
  • Hvordan I kan bruge mindfulness i dagligdagen, så I kan holde fokus og være til stede i nuet.
  • I prøver forskellige mindfulnessteknikker, så I kan indkredse den teknik, der er bedst for jer.

  2. Forebyg stress på arbejdspladsen – hvad er din rolle?

  Samarbejdet, den gensidige respekt og arbejdsindsatsen bliver påvirket, hvis der er stress på arbejdspladsen, så det er vigtigt at forebygge, at det opstår. På workshoppen får I viden om, hvad I helt konkret kan gøre for forebygge, spotte og tackle stress på din arbejdsplads. 

  • Begrebet stress.
  • Hvad kan skabe stress.
  • Fysiske og psykiske tegn på stress.
  • Konkrete indsatser for stressramte kolleger.
  • Stress på dagsordenen – hvem gør det hos jer?

  En workshop hos jer varer 2,5 time og der kan være op til 25 deltagere. 

  Oplægsholdere:

  Kathrine Arenstorff, Stresscoach og arbejdsmiljøunderviser.     
  Susanne Green, Stresscoach og arbejdsmiljøunderviser.
  Lene Lindh, Stress og traume provider, arbejdsmiljøunderviser.

  Vores undervisere har stor erfaring i at afvikle workshops i emner, der kan bidrage til en arbejdsdag med mental sundhed og trivsel.

  Målgruppe: Ledere og medarbejdere.

  Pris: 10.000,- kr. ekskl. moms. og underviserens transportudgifter.

  Reservation: DA arbejdsmiljøuddannelse Jonas Björk tlf. 33 38 94 70, mail@dakurser.dk. Kontakt os, så sammensætter vi et program, der giver mening for jer. 

  DA arbejdsmiljøuddannelse www.dakurser.dk

 • Dansk Center for Mindfulness

  En stresset hjerne, en stresset arbejdsplads, et stresset menneske er ikke et godt udgangspunkt for noget som helst godt. Heller ikke gode arbejdsvilkår og arbejdspladser og arbejdsliv. Dansk Center for Mindfulness er blandt Europas førende forskningscentre i mindfulness-baseret stress reduktion (MBSR). Vi varetager uddannelsen af MBSR-lærere og forsker i programmerne både hos mennesker, der er stressede, syge eller blot gerne vil have bedre trivsel.

  Vi tilrettelægger både workshops og foredrag, der tager udgangspunkt i den seneste forskning fra Danmark og internationalt. Samtidigt er vores undervisning meget hands-on med fokus på, at deltagerne prøver værktøjer af, der kan bruges i praksis. Vores viden giver indblik i, hvordan man som individ og organisation kan styrke mental sundhed og forebygge stress.

  Læs mere om centret på http://mindfulness.au.dk/

  Kontakt:

  Anne Mette Kvist Vester, Administrationsleder, Dansk Center for Mindfulness

  E: annemette@clin.au.dk 

  T: 24 61 96 64

 • Falck Healthcare

  I vil få viden om de vigtigste elementer, der udløser stress i arbejdet og få viden om, hvad der reelt skaber trivsel på arbejdspladsen. Vi tager udgangspunkt i den forskning, der ligger til grund for, hvad der skaber stress hos den enkelte, i teamet, ledelsesmæssigt og i organisationen. Samtidig og som en del af det, at minimere stress, får I viden om, hvad der skal til for at have en mental sund arbejdsplads, der skaber engagement og trivsel.

  • Format og varighed: workshop-format af 3 timers varighed
  • Foredragsholder: Erfaren erhvervspsykolog fra Falck Healthcare med spidskompetencer indenfor stress og positiv psykologi.

  Pris

  10.000 kr. eksl. moms + kørselstillæg

  Kontakt 

  Jacob Vindbjerg Nissen, Chefpsykolog hos Falck Healthcare
  mobil: +45 29 37 19 13
  E-mail: jvni@falck.dk

 • Glifberg Processer (hele landet)

  GLIFBERG PROCESSER afholder workshop for ledere og medarbejdere, hvor stress, mental sundhedsfremme og forebyggelse af mentale sundhedsudfordringer er i fokus. Indholdet på en workshop kan fx være:

  • Tema: Ledere pas godt på jer selv og vær gode rollemodeller for jeres medarbejdere – hvordan passer I på jer selv og jeres medarbejdere?

  Målgruppe: Lederteam/ledernetværk

  • Tema: Nye ledere har brug for at komme godt fra start og sørge for et godt arbejdsmiljø – først og fremmest for sig selv – hvad skal vi være opmærksomme på?

  Målgruppe: Lederteam/ledernetværk

   

  • Tema: Forebyggelse af mentale sundhedsudfordringer – kend din stressadfærd som leder og få nye copingstrategier med PersologÒ Stress Profil.

  Målgruppe: Lederteam/ledernetværk

   

  • Tema: Forebyggelse af mentale sundhedsudfordringer – kend din stressadfærd og få nye copingstrategier med PersologÒ Stress Profil.

  Målgruppe: Leder og medarbejdere

   

  • Tema: ”En oplyst anerkendelsesrejse – nyt perspektiv på stress” med udgangspunkt i Pernille Steen Pedersens forskningsprojekt ”Ledelse, kerneopgave, arbejdsfællesskaber og stress”. Vi ser på forebyggelsesværktøjer og nye måder at arbejde sammen om stressforebyggelse.

  Målgruppe: Leder og medarbejdere

  Varighed af workshop er fra 3 til 8 timer alt efter jeres behov og indhold. Der lægges vægt på brug af aktive og kreative læringsmetoder, fordi det er vigtigt at have både hoved, krop og hjerte med. Det sker altid teoretisk og empirisk veldokumenteret - og med en velbegrundet tilgang.

  Kontaktoplysninger

  Kontakt gerne Birgitte Glifberg for at høre om muligheder for samarbejde og evt. andre workshop på mobil 20213515 eller skriv til kontakt@glifbergprocesser.dk

  Du kan læse mere her: www.glifbergprocesser.dk

 • Konsulenthuset Bach (tilbud til alle arbejdspladser)

  Tema stress

  Konsulenthuset Bach (tilbud til alle arbejdspladser)

   

  Erhvervskonsulenterne fra Konsulenthuset Bach, sætter fokus på Danmarks Mentale Sundhedsdag med foredrag eller miniworkshop der skaber arbejdsglæde, trivsel og sætter fokus på stressforebyggelse.

  Foredragene kan holdes for både ledere og medarbejdere på private og offentlige arbejdspladser.

  Ved alle foredrag og miniworkshops, har vi omsat teorien direkte til enkle og anvendelige praktiske øvelser. Allerede dagen efter kan I eksekvere. Alle foredrag og workshop indeholder refleksionsøvelser, med inspiration til efterfølgende handlinger.

  Stressforebyggelse

  Sandheden om stress for ledere – Viden om stress – og stressforebyggelse

  Da stress på nuværende tidspunkt ikke er en specifik diagnose, kan det være svært at kende til hele sandheden om stress. Mange ledere ønsker at være klædt professionelt på til stresshåndtering, for at støtte deres ansatte – det hjælper vi dem med.

  For noget ved vi om stress. Det som vi ved om stress, får du indsigt i på foredraget – så du kan forholde dig proaktiv og empatisk til dine ansatte (- og dig selv).

  Under foredraget får du indsigt i, viden om - og mulighed for refleksion så det er lettere for dig at tage hånd om stress og stressforebyggelse. Bagefter kan du bedre navigerer i alle de historier, der er om stress og forholde dig professionelt til stress. Ansatte sætter stor pris på at deres leder, HR, TR, har viden om stress – og stressforebyggelse.

  Foredraget bygger på kendte stressteorier, som er omsat til hands-on redskaber, så du kan eksekvere din viden allerede næste dag. Du får input, inspiration og refleksions – og handlingsøvelser, som vil gøre en stor forskel for dig og dine medarbejdere.

  Indhold

  Det får du med hjem:

  • En forståelse af den kompleksitet som stress er, ud fra et videnskabeligt afsæt
  • Du kan kende forskel på travlhed og stress – hvornår du skal sætte ind
  • En forståelse for – hvem som har ansvaret
  • Indsatser og vejledning til hvordan du kan spotte stress
  • Hvordan du kan hjælpe dine ansatte

  Varighed - 2 timer – 2½ time

  OM KONSULENTHUSET BACH

  Konsulenthuset Bach er dit humanistiske konsulenthus. De foredrag og miniworkshop vi tilbyder, er altid stressforebyggende, da vi arbejder med ledelse- og medarbejderudvikling med fokus på kommunikation og samarbejde. Netop for at forebygge stress, sikre et fantastisk arbejdsmiljø og skabe plads til glæde i hele organisationen.

  Sted og tidspunkt

  Foredrag eller miniworkshop kan afholdes hos jer eller i vores kontorer. De kan afholdes i uge 41 - morgen, middag og aften.

  Priser

  Priserne på de udvalgte foredrag og kurser på Danmarks Mentale Sundhedsdag er 10.000 kr. ex moms, forplejning, materiale og transport.

  Kontakt

  Kontakt, Janni Bach (+45) 29647919. Mail: kontakt@konsulenthusetbach.dk

  www.konsulenthusetbach.dk

   

 • Mind Social

  Skarpe hjerner og mentalt overskud handler om den enkelte og alt det imellem os – det vi giver til hinanden. Det handler om at have overskud til opgaven og til relationen.

  Hjernen skal ikke alene hjælpe os med at huske, læse, regne og løse strategiske opgaver. Den skal også hjælpe os med at sortere i input og opgaver, navigere i forandringer og i skiftende relationer. Den skal være både åben fleksibel, fokuseret og nysgerrig. Hjernen skal være i god form og den skal have gode vaner.

  Stress påvirker hjernen og de mentale resurser. Det sætter konstant hjernen på overarbejde og det påvirker vores muligheder for at lykkes og trives. På workshoppen sætter vi fokus på hvordan hjernen arbejder, på mulighederne for at kontrollere sin opmærksomhed og træffe aktive valg - hvorfor det er vigtigt og hvordan vi kan arbejde med det.

  Deltagerne går fra workshoppen med konkrete redskaber og et fælles sprog, der kan hjælpe til mere fokus og overskud i hverdagen. De har mærket vigtigheden af at træffe aktive valg og at balancere mellem egne og fælles opgaver og behov.

  Du finder mere om Mind Social og en workshop her : https://mindsocial.dk/teams-organisationer-ledelse-hr/workshop/

  Kontakt:

  Ditte Andersen

  M: ditte@mindsocial.dk

  T: + 45 20 58 51 11

 • TeamArbejdsliv

  Få inspiration til hvordan I forebygger og håndterer stress på arbejdet. På workshoppen får I mulighed for at dele jeres erfaringer med forebyggelse og håndtering af stress hos jer og I får eksempler på:

  • konkrete metoder til at forebygge stress, med fokus på planlægning og prioritering i dagligdagen.
  • Anbefalinger til hvordan I kan inddrage stressforebyggelse i jeres fortløbende arbejdsmiljøarbejde.
  • Anbefalinger til et godt forløb for medarbejdere som sygemeldes på grund af stress

  Kontakt:
  Eva Thoft, email: eth@teamarbejdsliv.dk; Tlf: 2091 7417 eller
  Henrik Ankerstjerne Eriksen hae@teamarbejdsliv.dk, Tlf: 22 86 21 37

  Læs mere på vores hjemmeside 

 • PPvejledning

  Tænker du nogle gange over hvordan du reagerer på forandringer?
  Vi har alle gået og gjort som vi plejer, vi mødes, vi skilles, vi spiser og
  morer os sammen. Vi kommer hjem fra et besøg hos vennerne, og
  klokken er blevet mange, og derfor går vi i seng.
  Næste morgen vågner vi, og starter dagen som vi plejer at gøre, men da
  vi tjekker nyhederne midt på formiddagen, går det op for os at Danmark
  har fået en ny “gæst”. Gæsten er ikke så fremme ude i verdenen som
  her hjemme, og ude i verdenen, er gæsten kendt som Corona. Pludselig
  sker der mange ting på én gang, som vi alle må forholde os til.

  Føler du nogle gange at det er svært at være i en tid hvor
  forandringerne sker så hurtigt?
  Myndighederne kommer med anvisninger til hvordan vi skal forholde os i
  forhold til Corona. Disse forholdsregler for med et trylleslag vores land til
  at ligne noget vi ikke har set før. Vore livsvilkår ændrer sig, og vores
  håndtering af dette nye er pludselig en nødvendighed at forholde sig til.
  Vi har alle vores frie vilje, og vores egne tanker og følelser, vi er alle gjort
  af det samme stof, os så alligevel ikke, fordi vi har alle vore egne
  erfaringer, oplevelser og gensammensætning med i vores egen rygsæk.
  Det er den rygsæk der gør os til individer.

  Denne workshop går i dybden med følgende emner:
  - Hvordan håndterer man en krisesituation?
  - Stress, angst, afmagt, uforudsigelighed.
  - Hvordan sørger du for at passe på dig selv?
  - Refleksion, kost, motion osv.
  - Hvilke metoder kan du bruge?
  - Hvad gør dig glad? og andre ting.
  - Hvordan fastholder du brugen af nye metoder?
  - Opbygning af vaner osv.
  - Workshoppen starter med at spørge publikum.
  - Er der nogen af jer der har følt afmagt?

  Varighed 2 timer.

  Præsentation af AutentiskVejleding.
  AutentiskVejledning har tilsammen 32 års erfaring med i rygsækken
  indenfor det pædagogisk / psykiatriske område. Vi arbejder til dagligt
  med nogle af samfundets svageste borgere som har et enormt
  støttebehov, grundet de ekstreme livssituationer / livsvilkår disse borgere
  står i.
  Vi har tilegnet os viden og kompetencer, som har gjort os i stand til at
  håndtere forandringer og udfordringer på en særlig måde. Vi har lært at
  håndtere uforudsete situationer og gennem vort arbejde med disse
  mennesker har vi været særlig optaget af, hvordan vi har kunne hjælpe
  den enkelte med i krisesituationer at bevare roen, blive mødt i øjenhøjde
  og få ro omkring sin situation for derigennem at forbedre personens
  livskvalitet. Vi tror på at når man arbejder med mennesker, så skal vi
  turde at bruge os selv, og være villige til at lukke mennesker ind, så de
  kan mærke os. Forandringsparat pædagogik kræver en god balance
  mellem refleksion og praksis. Denne balance er svær at finde og svær at
  fastholde men enormt væsentligt for den trivsel, man som både borger
  og personale skal opleve i sit liv og i sit arbejde. Hele sammenhængen
  kræver en stærk bevidsthed om egne reaktionsmønstre, stressmønstre
  og håndteringsmønstre. Det er ved dette kendskab, at personalet kan
  skabe den balance, der gør det muligt at udføre forandringsparat
  pædagogik.

  Prisen er 20000 kr. for en workshop på 2 timer.

  Kontakt: 

  Thomas Petersen

  Pædagogisk Konsulent

  Telefon: 61467030

  Thomas@ppvejledning.dk

  www.ppvejledning.dk

 • CRECEA

  Stress er en udfordring på mange danske arbejdspladser, og stress er forbundet med både store menneskelige og økonomiske omkostninger. Ifølge Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) angiver knap 95 % af de stressramte danskere i 2018 arbejdet som primær eller medvirkende årsag til, at de føler sig stressede. Derfor er det vigtigt, at arbejdspladsen tager stress alvorligt. Stress rammer den enkelte, men skal altid håndteres i fællesskab på arbejdspladsen.

  I workshoppen sætter vi fokus på, hvordan I på arbejdspladsen kan blive bedre til at forstå, forebygge, opspore og håndtere stress – både som kolleger og ledelse.

  Varighed: 2-3 timer

  Antal deltagere: op til 25 deltagere pr. workshop.

  Pris: 10.000 ekskl. moms og transport

  Aktiviteten kan gennemføres i hele Danmark

  Kontakt:

  CRECEA A/S på 70108600 eller på mail crecea@crecea.dk

  CRECEAs mission er at gøre Danmark sundere – én virksomhed ad gangen. CRECEA er autoriseret arbejdsmiljørådgiver, og vi hjælper dig med at gøre dit arbejdsmiljø bedre. Vi tror på, at et bedre arbejdsmiljø både giver trivsel og arbejdsglæde og en bedre bundlinje.

 • Copenhagen Game Lab ApS

  Spilworkshop om stressforebyggelse

  OM SPILLET
  "PÅ FORKANT" er et spil, hvor man på legende vis bliver klogere på, hvordan stress opstår, og hvordan det kan forebygges. Deltagerne bliver ført gennem et år på en arbejdsplads under pres. Som team skal man i fællesskab lykkes med kerneopgaven, samtidig med man opbygger en stressforebyggende kultur og struktur på arbejdspladsen. Deltagerne reflekterer løbende over, hvordan indsigter og pointer kan overføres til deres egen virkelighed. Afslutningsvis diskuterer man hvilke konkrete tiltag, man vil sætte i værk for at opbygge en mere stressforebyggende kultur og struktur på ens egen arbejdsplads.  

  SPILLETS TEMAER
  Opbygger en stressforebyggende kultur og struktur på arbejdspladsen og i teamet
  Hjælper til at spotte tidlige tegn på stress hos dig selv og dine kollegaer
  Gør stressforebyggelse til et kollegialt anliggende

  FAGLIGT FUNDAMENT
  "PÅ FORKANT" er udviklet i samarbejde med Arbejdsmiljø København, som er specialister i psykisk arbejdsmiljø og har mange års erfaring håndtering af stress og stressforebygggelse. PÅ FORKANT tager udgangspunkt i IGLO-modellen, hvor tesen er, at man – ved at styrke den tidligere indsats på gruppeniveau – faktisk kan forebygge stress kollegaer imellem. Spillet bygger bro til virkeligheden ved at fokusere på kerneopgaven, ledelsen, kulturen og strukturen – og hvordan de spiller sammen.

  Særligt tilbud ifm. Danmarks Mentale Sundshedsdag

  Køb 2 stk. "PÅ FORKANT" for 10.000 kr., og så kan op til 12 medarbejdere ad gangen prøve spillet. 

  Da I køber spillene for at beholde dem, kan andre medarbejdere også efterfølgende få glæde af at prøve spillet.

  I forbindelse med køb af spillene er det muligt at få en gratis introduktion til dem, men de er lige til at anvende uden ekstern hjælp.

  Ønsker I at købe mere end 2 stk. "PÅ FORKANT", så kontakt Frederik Diness Ove for nærmere information.

  Kontaktperson

  Frederik Diness Ove, Mob.: 5353 1087, Mail: frederik@cphgamelab.dk

 • Arbejdsflow.dk

  Arbejdsflow i praksis (Varighed – 4 timer)

  Er det muligt at glide gennem en produktiv arbejdsdag uden frustration, pres og jag?

  Er det muligt at skabe basis for kontinuerlig ro i maven og overblik, selvom der er deadlines, forandringer og uvisheder i hobetal?

  Er det muligt at komme hjem fra en arbejdsdag med overskud?

  Det korte svar er JA.

  Kræver det øvelse?

  JA.

  Er det indsatsen værd?

  JA

  På workshoppen om Arbejdsflow i praksis gennemgår deltagerne de 4 faser i arbejdsflow og lærer hvordan de kan bruges til at minimere stress og jag i hverdagen ved simple, kontinuerlige indsatser, der vækker lysten hos til at tage ansvar for egen trivsel.

  Pris: 17.000 kr. plus transport

  Alle priser er ex. moms.

  Om Arbejdsflow.dk

  Fra gode intentioner til reel handling

  Vi hjælper dig med at skabe de bedste betingelser for trivsel og et bæredygtigt arbejdsliv – både for dig og for dine medarbejdere.

  Det gør vi ved at give dig enkle, konkrete værktøjer, du kan bruge i hverdagen til at genskabe flow, skabe engagement og øge den naturlige lyst til at tage ansvar.

  Vi har en mission om at hjælpe mennesker og organisationer med at skabe et bæredygtigt arbejdsliv for så mange som muligt. 

  Du kan få gavn af de mere end 15 års erfaring vi hver især har med undervisning og rådgivning af ledere og medarbejdere: 

  Anja Vintov er FLOW Specialist, forfatter til bøgerne om Hverdagsmod. ‘Flyt dig lidt – små skridt store forandringer (Gads Forlag) og e-bogen Kuren mod frygt (www.kurenmodfrygt.dk)  –  Stifter af FLOW Specialist Uddannelsen, ekstern underviser for bl.a. Lehman & Partners. Anja har drevet egen virksomhed i 20 år og har baggrund i IT / Salgsledelse.

  Selma Kjærbo Hansen er FLOW Specialist, MediYoga- og Mindfulness lærer og ejer af Menna Mind Business. Selma er uddannet MA i virksomhedskommunikation, BA i erhvervsøkonomi og sprog og har arbejdet med HR og kommunikation hos både globale og nationale koncerner, i dag som HR Manager hos Head Energy.

  Kontakt:

  www.arbejdsflow.dk

  Anja Vintov
  Mobil:  (+45) 20 63 74 90
  E-mail: anja@arbejdsflow.dk

  Selma Kjærbo Hansen
  Mobil: (+45) 30 72 08 98
  E-mail: selma@arbejdsflow.dk

 • Klogere sammen, Sarah Warny Berg

  Dialog-kaffe: Hvad kan vi lære af stress?

  De fleste, der har haft stress, oplever, at der kom store erkendelser og vigtige skift ud af den tid, hvor de måtte trække stikket og give hjernen ro. Hvordan sikrer vi os, at den viden ikke går tabt? Hvordan kan vi imødekomme vores kollegaer tilbage på arbejdet med omtanke for den vigtige proces, de har været igennem? Måske de endda har viden, der er vigtig for, at arbejdspladsen kan være et sted, hvor man kan være som et helt menneske?

  Inviter dine medarbejdere til dialog-kaffe hvor formålet er, at skabe forståelse og samhørighed omkring, at vi er hele mennesker – også i vores arbejdsliv. At det er en dialog-kaffe betyder, at det er dialogen mellem dine medarbejdere, der er i centrum, og at vi skaber den under hyggelige og afslappede rammer

  Som facilitator er mit ansvar at skabe trygge rammer for samtalen gennem spørgsmål, øvelser og oplæg, der er designet til netop jeres medarbejdergruppe. Gennem dagen vil jeg skabe overblik og trække den vigtige viden frem i lyset, som dukker op i dialogen mellem dine medarbejdere.

  Det får I ud af dagen:

  • En hyggelig eftermiddag med vedkommende samtaler, der skaber samhørighed.
  • Forståelse for hinandens oplevelser og synspunkter omkring et godt arbejdsmiljø.
  • Blik for hinandens forskelligheder såvel som hvor I er ens.
  • Vigtig information til, hvordan I som kollegaer byder stress-ramte velkommen tilbage.
  • Vigtig information til, hvad arbejdslivet skal indeholde for at undgå stress.

  OBS: Det er ingen forudsætning, at I har haft stress-sygemeldinger på arbejdspladsen. De evt. stressramte har heller ikke en særlig rolle på dagen. Vi kender alle til stress, og alles betragtninger er lige værdifulde.

  Pris: 10.000 Kr. inkl moms for et halvdagsarrangement.

  Læs mere her: https://sarahwarnyberg.dk/index.html

  Læs anbefalinger her: https://sarahwarnyberg.dk/anbefalinger.html

  Kontakt:

  Sarah Warny Berg

  M: Sarahwarny@hotmail.com

  T: 60774057

 • Lederne

  • Workshop af Lederne (for arbejdspladser der har medarbejdere, der er medlem af Lederne, PRO eller Virksom)
  • Konsulenter fra Lederne kan holde workshops om styrkebaseret ledelse, hvordan ledere kan forebygge egen stress eller hvordan ledere kan håndtere medarbejderes stress. På en workshop med en konsulent fra Lederne arbejder man bl.a. med hvordan man kan arbejde med ledere og medarbejderes styrker, så energi, motivation og mental sundhed styrkes, om forskellen på stress og travlhed samt håndtering af stress.
  • Kontakt Signe Tønnesen (smt@lederne.dk, tlf. 2428 2476) eller læs mere på lederne.dk
 • Blenstrup & Bisgaard

  1. Bæredygtig ledelse af egne og andres ressourcer

  Målgruppe: Ledere

  Som leder er din egen mentale sundhed og balance en af de vigtigste faktorer for både din egen og dine medarbejderes trivsel og performance. På godt og ondt er din tilstand afsmittende på dine medarbejdere, og det samme er dine vaner og rutiner. Det betyder også, at du kan påvirke dine medarbejdere positivt ved at gå forrest og tage din egen mentale sundhed seriøst, og samtidigt udleve gode og sunde vaner i hverdagen. En leder i balance kan i langt højere grad:

  • Fremstå autentisk og tillidsvækkende overfor såvel medarbejdere som direktion
  • Skabe, bevare og kommunikere overblik og indsigt
  • Skabe et sundt og bæredygtigt miljø for sine medarbejdere
  • Spotte og hjælpe medarbejdere, der mistrives eller er stressede

  Dette får du med:

  • Metoder til at sætte retning og stå stærkt forankret i dine værdier
  • Du bliver klogere på egne valg? – Er det opnåelse eller undgåelse?
  • Respekt for restitution - Professionel præstation og professionel restitution, 2 sider af samme sag
  • Metode til at opbygge balance i tilværelsens 4 rum - Hvilke rum skaber du for dig selv?

  Sted & dato

  Hos jer i uge 41 eller efter aftale.

  Form:

  Foredrag eller workshop af 3 timers varighed

  Foredragsholder

  Erfaren erhvervspsykolog fra Blenstrup & Bisgaard med mange års erfaring med fremme af mental sundhed hos både private og professionelle.

  Pris

  10.000 kr. eksl.moms + transportudgifter

  2: Håndtering af stressramt medarbejder

  Målgruppe: Ledere

  Når stress rammer en medarbejder, så rammer det ofte også lederen både personligt og ledelsesfagligt. Når en medarbejder bliver stressramt, medfører det en række spørgsmål og overvejelser om egen ledelsesmæssige rolle og funktion, støtte til det resterende team, fordeling af opgaver uden at belaste yderligere, kontakten til den stressramte og en god fastholdelse eller tilbagevenden til arbejde. Gennemgående og helt centralt fylder spørgsmålet om hvor meget og hvor lidt? På workshoppen får I helt konkrete værktøjer, som I kan anvende, næste gang en medarbejder bliver sygemeldt.

  Dette får du med:

  • Hvordan har du det… i forhold til dine opgaver? – Værktøj og skærpet fokus til den vigtige samtale.
  • Tryghed omkring tilbagevenden eller fastholdelse - Det handler mere om opgaverne end om tidsplanen
  • Faktorer der hhv. forbedrer og forværrer et stressforløb
  • Fokus på den øvrige kollegagruppe – en ofte overset del af processen

  Sted & dato

  Hos jer i uge 41 eller efter aftale.

  Form:

  Foredrag eller workshop af 3 timers varighed

  Foredragsholder

  Erfaren erhvervspsykolog fra Blenstrup & Bisgaard med mange års erfaring med fremme af mental sundhed hos både private og professionelle.

  Pris

  10.000 kr. eksl.moms + transportudgifter

  3: Mental sundhed – Øget livskvalitet, mere handlekraft, mindre stress 

  En af de helt store udfordringer i dag er at håndtere de stadigt stigende krav i både det private og det professionelle hverdagsliv. Det handler både om egne krav og forventninger, andres krav og forventninger, og forestillingen om andres krav og forventninger. På workshoppen får I metoder til at balancere de områder af tilværelsen, der har størst betydning for vores mentale sundhed. Mental sundhed handler om mere end fravær af stress og mistrivsel. Mental sundhed handler om at skabe liv, der er værd at leve professionelt såvel som privat.

  Dette får du med:

  • Metoder til at sætte retning og stå stærkt forankret i dine værdier
  • Du bliver klogere på egne valg? – Er det opnåelse eller undgåelse?
  • Respekt for restitution - Professionel præstation og professionel restitution, 2 sider af samme sag
  • Metode til at opbygge balance i tilværelsens 4 rum - Hvilke rum skaber du for dig selv?

  Sted & dato

  Hos jer i uge 41 eller efter aftale.

  Form:

  Foredrag eller workshop af 3 timers varighed

  Foredragsholder

  Erfaren erhvervspsykolog fra Blenstrup & Bisgaard med mange års erfaring med fremme af mental sundhed hos både private og professionelle.

  Pris

  10.000 kr. eksl.moms + transportudgifter

  Om Blenstrup & Bisgaard:

  Vi er alle autoriserede psykologer med en stærk kombineret profil fra både erhvervspsykologiske og kliniske opgaver. Det betyder, at vi både forstår de organisatoriske og menneskelige mekanismer og behov, og det afspejler sig i vores opgaveløsning. Vi tager altid udgangspunkt i de individuelle mål, behov og ressourcer hos vores kunder og klienter. Men vi går aldrig på kompromis med vores overbevisning om, at ethvert forbrug af menneskelige ressourcer skal være langtidsholdbart og meningsgivende. Sammen skaber vi værdifulde forandringer til gavn for både det private og det professionelle liv. Mental sundhed er vores passion. 

  Du er velkommen til at læse mere her: https://www.blenstrupbisgaard.dk/moed-os/virksomhedsprofil/

  Kontakt

  Karin Bisgaard, founding partner, cand.psych.aut.

  e-mail: kb@blenstrupbisgaard.dk

  Mobil: +45 28 146 166

 • Mentalform v. Kenneth Dreyer

  Jeg tilbyder 2 forskellige workshops, hvor I får konkret viden og effektive værktøjer til at
  forebygge og håndtere stress. Hvordan kan I træne jer til overskud og balance? Og hvordan
  kan I være de bedste medspillere for hinanden? Både den korte og lange udgave er meget
  praktiske med øvelser der virker og masser af struktureret og konstruktiv dialog.

  TITEL: STÆRKT!
  1) Kortere workshop - 3 timer
  Pris: 10.000 kr. + kørsel (uden for Fyn)
  2) Længere workshop - 6 timer
  Pris: 15.000 kr. + kørsel (uden for Fyn)

  Kontakt: 
  mentalform
  Nørregade 17 B, 1.
  5000 Odense C
  ksd@mentalform.dk
  31 31 38 30

 • ProcesConsult

  ”Stop stress-spekulatoren”

  Når stressen melder sig hos den enkelte og på en arbejdsplads, så starter de psykologiske mønstre, som er med til at forværre stressen. En stresset hjerne er en sårbar hjerne som hurtigt kommer på overarbejde pga. spekulationer og oplevelse af pres

  Jeg tilbyder en halv dag, der ligger indenfor den økonomiske ramme på 10.000, -

  Indhold på dagen

  • Stop for gult imellem travlhed og alvorlig stress
  • Optimale og belastende faktorer på arbejdspladsen
  • Den forstuvede hjerne på overlevelsesprogram
  • Stop ”spekulatoren” - Metakognitiv tilgang til stress – lær at være ligeglad med dine tanker
  • Ro, regelmæssighed og redelighed – en kur der dur

  Rådgivning og sparring af trioen (Leder, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant) efterfølgende.

  Form

  Cases, øvelser, oplæg, erfaringsudveksling og rådgivning

  Deltagerne får udleveret en 30-siders guide ”Stop spekulatoren

  Tilbuddet vil spille godt sammen med workshoppen Belastning – begejstring i det daglige arbejde:

  Trivsel, arbejdsglæde, samarbejde og forandrings-workshop

  Hvem er jeg?

  Marianne Boje Andersen, ProcesConsult

  Jeg arbejder for mentalt sundhed i mit lille firma ProcesConsult, og jeg ved om nogen, hvad der virker på denne front. Som psykolog, arbejdsmiljøkonsulent og facilitator på et utal af workshop har jeg mange års erfaring med at hjælpe firmaer og enkeltpersoner til større trivsel og især håndtering af stress. Jeg har skrevet flere bøger om ledelse, trivsel og stress, og er i gang med min nyeste bog ”Trioteamet – samspillet om arbejdsmiljøet. Om integration, indflydelse og viden til arbejdet med det psykosociale arbejdsmiljø”.

  I de sidste 5 år har jeg arbejdet med stresshåndtering og forebyggelse i metakognitive terapigrupper, og jeg har stor effekt med min metode ”Stop spekulatoren”.

  Kontaktinfo

  Marianne Boje Andersen, cand.psych.

  Mail: s85@mail.tele.dk

  Mobil: 4085 7506

  www.procesconsult.dk