Håndter en travl hverdag og styrk mental sundhed med brug af kropsligt lederskab

Når en travl arbejdsdag ‘håndteres’, er det dig, der har styringen og ikke opgaverne, der styrer dig. Når I sammen bruger små greb til at håndterer travlhed er følelsen af at løbe bagefter minimeret. Det giver ro, glæde og generelt mere overskud i hverdagen.

Tema
Stress Samarbejde Kommunikation
Type
Foredrag Workshop

DET FÅR I
En workshop hvor vi sætter kroppen i centrum for læring. Krydre med korte oplæg og refleksion. Når vi aktiverer kroppen bevidst i læringsprocesser bygges der bro til praksis og de KONKRETE GREB vi træner, bliver efterfølgende nemmere at tage i brug i praksis.

FØR WORKSHOPPEN
Ca en uge før, får I en lille øvelse der forbereder jer på det vi skal lave. Øvelsen kan laves alle steder, styrker indre ro og giver hjernen en lille pause.

PÅ WORKSHOPPEN
Viden om krop og hjernes samspil og indvirkning på adfærd og handlinger.
Træning af konkrete kropslige redskaber og metoder der styrker kapacitet, skaber klarhed og indre ro. Redskaber der kan bruge hvor du står og går.
Kollektiv bevidsthed om kroppens potentiale i arbejdslivet i forhold til mental sundhed, samarbejde og at arbejde bæredygtigt.
I går fra aktiviteten med enkelte konkrete redskaber, som I inviteres til at eksperimentere med i ugerne efter. OBS! Brug af redskaberne understøtter en god nattesøvn.

EFTER WORKSHOPPEN
I får beskrivelse af de vigtigste øvelser.
Guidede hjernepauser på lyd
Mulighed for tilkøb af online supervision

OBS! Der er mulighed for at aftale en længere workshop, hvis det ønskes.