Konflikthåndtering

"Bag ethvert problem findes en frustreret drøm" Når der opstår personlige konflikter og magtkampe i et team, kan dette dræne teamets energi og distrahere de enkelte medarbejder så de ikke får løst deres opgaver.

Tema
Arbejdsglæde Samarbejde Kommunikation
Type
Workshop Teambuilding

Dette kan desuden resultere i et lavt niveau af samarbejdsvilje og gensidig respekt, hvilket der gør det svært at håndtere konflikten. I stedet kan meningsforskelle blive personlige og destruktive. Hvis sådanne sammenstød fortsætter, kan det være svært at at oprette en positiv atmosfære. Hvis disse problemer skal undgås, er det vigtigt, at teamets interne konflikter ikke ignoreres eller bliver fejret ind under gulvtæppet, men adresseres åbent. Sådanne dialoger kræver tid og energi, men hvis de håndteres rigtigt kan de resultere i et kæmpe effektivitetsboost.

Dagens program vil veksle mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser, som tilsammen sikrer deltagerne en inspirerende og udbytterig dag, hvor den enkelte får ...... En gylden mulighed for at adressere eksisterende konflikter i teamet - Indsigt i hvordan forståelse for andres psykologiske og arbejdsmæssige præferencer kan hjælpe med at forbygge og løse konflikter i teamet - En forståelse for vigtigheden af, at alle i teamet tager ansvar for at løse konflikter, selv om disse ikke nødvendigvis berører alle teamets medlemmer direkte- En række konkrete værktøjer der kan hjælpe jer med at forhindre at professionelle uoverensstemmelser udvikler sig til personlige konflikter og teammæssige effektivitetsbarrierer.