Op med trivsel, ned med stress

Her er en workshop til virksomheder, som vil klæde medarbejderne på i kampen mod stres. Et positiv oplæg, hvor der undervejs bliver tid til at arbejde med emner som "Hvad giver dig følelsen af pres?", "Hvilke redskaber bruger du i hverdagen, for at lette følelsen af pres?" m.v.

Tema
Stress Arbejdsglæde
Type
Workshop

Jeg laver et oplæg, hvor deltageren får forståelse for, hvad der sker i kroppen, når presset bliver for stort eller langvarigt. Undervejs finder vi sammen ud af, hvad der er godt for de fleste, og deltageren vil finde meget inspiration her. Både på job og i fritiden.

I samarbejde med ledelsen kan vi udvide oplægget, hvor medarbejdergrupper kan arbejde med at finde årsager og situationer til stress i virksomheden, og på denne måde få mulighed for at arbejde videre med. Her bliver sikkert nogle opfølgende emner til personalemøder fremadrettet.

Jeg vil give medarbejderne et nyt fælles sprog for stress. Et sprog som de i sjov kan huske hinanden på - selvom det er et alvorligt emne. Medarbejderne bliver opmærksomme på, hvor deres stress score ligger lige nu, og får mulighed for at handle på det selv, med de redskaber de får. Yderligere ser vi på stresstegn, som kan ses hos hinanden, og dermed give mulighed for at hjælpe hinanden til at se tilstanden.
På denne måde minimere og forebygge sygemeldinger - og give gladere medarbejdere.