Opdag stress hos dine medarbejdere i tide og gør noget ved det - foredrag

Det er vores opfattelse, at de største forandringer og forbedringer skabes gennem respekt for virksomhedens hidtidige erfaringer med at forbedre den mentale sundhed.

Tema
Stress Arbejdsglæde Sygefravær
Type
Foredrag

Metode: Som forberedelse til selve foredraget vil vi gerne sættes grundigt ind i den stresspolitik, virksomheden allerede har. På den baggrund tilrettelægges både form og indhold af foredraget.
Foredraget gennemføres med henblik på, at den enkelte leder efterfølgende er klædt på til at kunne løfte den mentale sundhed og trivsel i afdelingen.

Plan for forløbet

1. Der afholdes et indledende møde via teams/zoom mellem Nærværskonsulenterne og repræsentanter fra ledelsen, hvor Nærværskonsulenterne stiller uddybende spørgsmål til brug for tilrettelæggelse af eventet.
2. Nærværskonsulenterne planlægger og afvikler et foredrag på 3 timer ude på virksomheden, eller hvor det ønskes. Lederne får gennem oplæg og øvelser ny viden om mental sundhed og trivsel.

Nærværskonsulenterne tilbyder et event, i form af et foredrag med fokus på at formidle nye forståelses- og handleværktøjer, som kan skabe et varigt løft i forhold til forebyggelse og håndtering af stressede medarbejdere.

Vi hjælper dig som leder med:

- gode råd og vejledning til forebyggelse samt håndtering af stress i din afdeling
- hvordan du i tide opdager tegn på stress hos dine medarbejdere og forebygger en eventuel sygemelding
- hvordan du bedst muligt hjælper en stress-sygemeldt medarbejder tilbage på job igen
- hvordan du undgår, at stress smitter resten af afdelingen