STOP lige en gang… skal der andre boller på suppen?

Hvad fungerer godt på jeres arbejdsplads? Er der noget, der bør ændres? Brug den mentale sundhedsdag på at få taget snakken og styrket fællesskabet.

Tema
Samarbejde Kommunikation
Type
Workshop Teambuilding

Der behøver ikke være noget rivende galt, men det er en god ide at få øje på alt det, der virker og selvfølgelig også på det, der udfordrer jeres arbejdspladskultur og arbejdsglæde.

Det kan være:

  • Tonen imellem afdelingerne
  • En opmærksomhed på, at folk er begyndt at pege fingre af hinanden og derfor en tendens til at brokke sig mere.
  • En større rotation eller flere sygemeldinger
  • At jeres APV/ trivselsmålinger fortæller jer, at der er et emne/tema, som I skal være særlig opmærksom på.

Uanset hvad får I her muligheden for at komme mere i dybden med et emne og få taget den vigtige dialog, der giver god energi efterfølgende.

Om workshoppen: Det vil være en god blanding af oplæg, teamøvelser, dialog og konkret arbejde. Der vil være stort fokus på mulige handlinger, i forhold til det, der virker, og det der udfordrer. Vi bruger værktøjet: Stop – Mere – Nyt.

Alt med fokus på at nogle boller i suppen faktisk er rigtig givende for trivslen, hvorimod andre måske skal smides ud og erstattes af en anden bolle, der smager bedre.

På workshoppen får I talt om et emne der er vigtigt for jeres arbejdsplads’ fremtid, I kommer til at arbejde med ideer til handlinger og får øje på, at trivsel er noget, vi skaber sammen. Handlingerne vil være så konkrete at I, dagen efter kan gøre noget andet end i plejer og som giver energi og arbejdsglæde. Det er de små skridt der tæller.