Gør-det-selv

Gør-det-selv-dialogen er til selvbyggerne, der vil bruge værktøjerne på deres egen måde.


En gør-det-selv-dialog er en god idé til jer, der helst vil gøre tingene selv. Der er meget materiale på nettet som I kan bruge til at tilrettelægge et event om mental sundhed i arbejdslivet. På www.mentalsundhed.dk er der en række dialogværktøjer, der kan sætte gang i samtaler og læring.

Hvad skal I gøre:

Gå f.eks. ind på www.mentalsundhed.dk og få inspiration til at sammensætte jeres helt eget event om mental sundhed. Se på beskrivelser af, hvad mental sundhed i arbejdslivet er, hvordan I taler om det på arbejdspladsen og hvordan I kan forstå og støtte hinanden, så I alle kan holde jer mental sunde.

Hvem er det egnet til:

En-gør-det-selv-dialog er til jer, der helst vil gøre tingene selv. Det er også oplagt for jer, der synes, I har ressourcer til selv at planlægge et møde og eller en aktivitet, hvor I selv sætter samtalerne i gang og styrer et forløb med lidt hjælp og inspiration fra f.eks. vejledninger og websites.

Økonomi:

Der kan bl.a. søges støtte til udgifter til medarbejdere, der skal arbejde med at arrangere en gør-det-selv-dialog, ekstra kontorartikler og redskaber, teknisk udstyr, transport, forplejning og andre omkostninger ved at arrangere jeres helt egen gør-det-selv-dialog.

Internetværktøjer:

Der er mange steder på nettet, hvor der er godt materiale om mental sundhed i arbejdslivet. Det mest omfangsrige site er www.mentalsundhed.dk, der drivers af Partnerskabet Sammen om mental sundhed. 

Partnerskabet Sammen om mental sundhed har udvalgt forskellige dialogværktøjer, som kan bruges til en gør-det-selv-udgave af et event om mental sundhed. 

Mistrivsel som stress, angst og depression kan ramme alle. Men alle kan også gøre noget for at tackle det.

Få gode råd og værktøjer på www.mentalsundhed.dk til medarbejderen, kollegaen, lederen og nøglepersonen. Her er et udvalg af muligheder, men mere på sitet i forhold til lige din rolle på jobbet: