CRECEA A/S

Det gode arbejdsfællesskab – hvordan sikrer vi det efter Corona

Med denne workshop/foredrag får I viden om arbejdsfællesskaber og konkrete tips og tricks til at styrke jeres arbejdsfællesskab og derigennem øge arbejdsglæden.

Mange danske virksomheder har i forbindelse med nedlukningen af landet oplevet radikale ændringer i vilkårene for arbejdsfællesskabet: fx ændrede samarbejdsformer, kommunikation og fysisk adskillelse. Flere virksomheder har oplevet, at bl.a. fleksibiliteten i hjemmearbejdet og effektiviteten i onlinemøder bidrager positivt til en succesfuld arbejdsdag og høj trivsel blandt de ansatte. Samtidig har tvungne hjemmearbejdspladser også vist behovet for, at vi indgår i det fællesskab, som udgøres af relationer til kolleger, samarbejdspartnere, kunder og ledelse.

Derfor er det nu, det er oplagt at være opmærksom på, hvordan arbejdsfællesskabet er i jeres organisation, og hvordan det skal være fremover. Her kommer vi ind på:

• Det gode arbejdsfællesskab – hvad er det og hvilken betydning har det?
• Hvordan har Corona-tiden påvirket arbejdsfællesskabet? 
• Tips og tricks til at sikre det gode arbejdsfællesskab fremadrettet