Skyt.nu

Dig og mig og os – Ingen kan alt – alle kan noget – Find styrkerne i jeres forskelligheder

Virksomhederne opnår at få indsigt i personlighederne, og de får dermed et solidt fundament for det videre arbejde med trivsel og mental sundhed. De får helt konkret et styrket samarbejde ud af dagen, og de opnår indsigt i vigtige pointer omkring deres indbyrdes kommunikation.

Gode relationer er afgørende for vores mentale sundhed – og gode relationer skabes med indsigt i hinanden, og dette medvirker til forståelse og respekt på tværs af gruppen. Indsigten i hinanden bevirker også til, at opgaverne kan fordeles ud fra styrker, hvad der skaber mening i jobbet for den enkelte, som er afgørende for vores trivsel. Skyt.nu laver teambuilding med udgangspunkt i profilværktøjet JTI (Jungs Type Indikator), hvor deltagerne inden aktiviteten udfylder en online test. Der vil på dagen være en grundig gennemgang af teorien, ligesom deltagerne undervejs gætter på deres egen profil – så ingen ”sættes i bås”. Når teorien er gennemgået, så ser vi på forskelligheder/ligheder i gruppen ud fra, hvad der styrker eller udfordre samarbejdet, ligesom vi italesætter, hvor de kommunikative misforståelser kan opstå

Når dagen planlægges mellem virksomheden og Skyt.nu, så er det muligt at lytte til særlige ønsker, så dagen får lide den drejning, som I har behov for.