Konsulenthuset Beritkafton.dk

Dit mentale sundheds boost - med kulturen som medskaber

I denne workshop får I en viden og forståelse for, hvad mental sundhed er og indsigter i de forskelligartede oplevelser I som team kan have heraf.

Vi vender blikket mod kulturen og i får en viden om, hvad kultur er for noget, hvilke mekanismer kulturen rummer og ikke mindst en forståelse og indsigt i, hvordan kulturen kan være en værdifuld medskaber af et mentalt sundheds boost hos jer.

Formål:

• Opnå indsigter i, hvad mental sundhed kan opleves som - på individ niveau og i fællesskab.

• Få en viden og forståelse for, hvad fænomenet kultur kan siges at være, hvordan kulturen
medskaber vores arbejdsdag i dag og hvorledes vi kan påvirke og samarbejde med
kulturen omkring et boost af den mentale sundhed hos jer.

• Lære at observere og spotte nye handlemuligheder.

• Konkrete redskaber og værktøjer til effektivt at booste den oplevede mentale sundhed.