Skyt.nu

Du har kun en energibeholder – så vid hvordan du holder den fuld

Virksomhederne opnår en større arbejdsglæde blandt medarbejderne, fordi de får sat fokus på, hvad der styrker deres glæde i arbejdslivet, og dermed giver dem energi til at præstere det optimale.

Arbejdsglæde bidrager til vores mentale sundhed, fordi når vi trives i vores opgaver, organisation og relationer, så får vi energi, hvorimod det modsatte tapper os for energi. Hvad der for den enkelte skaber arbejdsglæde kan være meget individuelt, der er dog nogle emner, som det er relevante at arbejde med fx hvad er vores værdier i arbejdslivet? Eller hvad giver opgaverne mening? Eller noget helt tredje eller fjerde. Med foredraget får i en nærværende og personlig fortælling om, hvad der er vigtigt at sætte fokus på, ligesom vi arbejder konkret med et par eksempler, så I kan fortsætte arbejdet med at skabe arbejdsglæde sammen.