Arbejdsmiljøcentret Human House A/S

ET BÆREDYGTIGT MINDSET

ET BÆREDYGTIGT MINDSET ER NØGLEN TIL SUCCESFULDE FORANDRINGER OG ORGANISATIONSÆNDRINGER. Flere og flere organisationer har bæredygtighed på dagsordenen, og mange virksomheder har taget stilling til hvilke af FN’s verdensmål, de bidrager til.

Vi erfarer et stigende menneskeligt behov for at bidrage til, at verden bliver bæredygtig, og coronakrisen har pustet til denne udvikling og understreget, at vi befinder os i en tid, hvor arbejdslivet er i konstant forandring.

Med et bæredygtigt mindset kan virksomheder arbejde på at skabe en organisation, som kontinuerligt har fokus på at tilpasse sig den tid og de strømninger, der er inden for jeres branche. God ledelse og godt arbejdsmiljø er en forudsætning for at lykkes med det.

Under temaet Forandringer og organisationsændringer arbejder vi med bæredygtighed på ledelses- og medarbejderniveau. Vi sætter fokus på den indre bæredygtighed, der retter sig mod mental balance hos leder og medarbejder, samt arbejdsfællesskabet præget af psykologisk tryghed, compassion og godt samarbejde. Vi stiller skarpt på de ledelsesmæssige dilemmaer og problemstillinger, du som leder bør forholde dig til, når du skal bidrage til at skabe en bæredygtig verden, virksomhed og virkelighed for dine medarbejdere, og vi ser på det ansvar og de vaneændringer, fællesskabet og den enkelte medarbejder skal tage på sig, for at vi sammen kan sikre en mere bæredygtig og mentalt sund fremtid.

Foredrag
Varighed: 1-2 timer
Pris: kr. 10.000 ekskl. moms + transport

Workshop
Varighed: 3-4 timer
Pris: kr. 14.000 ekskl. moms + transport