Nystrup Consult

Faglig stolthed

Ønsker I at afholde en workshop om faglig stolthed i jeres organisation? - så er jeg klar til at hjælpe jer!

Jeg tilbyder at facilitere en proces om faglig stolthed som led i Danmarks Mentale Sundhedsdag.

En proces der medvirker til at øge bevidstheden om den enkelte og gruppens fornemmelse for, hvad der giver stolthed i arbejdet med netop jeres målgruppe/kundegruppe. En bevidsthed og fokus herpå er med til at understøtte arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Forinden workshoppen sendes enkle refleksionsspørgsmål til deltagende medarbejdere omkring i hvilke situationer, den enkelte oplever faglig stolthed.

Workshoppen foregår med oplæg omkring faglig stolthed og drøftelse og definition af, hvad faglig stolthed er for jer.

Afslutningsvis definerer gruppen/grupperne hvad faglig stolthed er for den enkelte gruppe. Formuleringen er med til at give et afsæt for en kultur, hvor der i dagligdagen er øget fokus på den gode historie.

Jeg er uddannet socialrådgiver og coach og arbejder til dagligt med trivsel på individ- og organisationsniveau.

Workshoppens varighed er 6 timer, afholdes uge 41 og foregår på jeres arbejdsplads.

Max antal deltagere: ca. 10-50 Pris: kr. 8.000 + moms + transport

Som arbejdsplads får I med dette tilbud en dag med fokus på mental sundhed. Dagen er tilrettelagt så I selv kommer på banen og der veksles mellem oplæg og arbejde med temaet i mindre grupper. Der vil være plads til, at I selv sætter jeres præg på rammen for dagen.

I vil som arbejdsplads få øget bevidstheden om og fokus på, hvad der giver stolthed i arbejdet med netop jeres målgruppe/kundegruppe. En bevidsthed og fokus herpå er med til at understøtte arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen