Grunnet & Petersen - facilitering og udvikling

Find nærværet i nye samarbejdsformer

Øg og bevar nærvær i et arbejdsliv under nye forudsætninger.

I kølvandet af Corona står vores arbejdsliv i en brydningstid. Vi arbejder fysisk, online eller hybridt i en blandingsform af online og fysisk. Det stiller nye krav til vores samarbejdsformer og nye betingelser for at være nærværende. Vi giver perspektiver og værktøjer til at øge og bevare nærvær i et arbejdsliv under nye forudsætninger. Nærvær er grundlaget for en række fundamentale elementer i vores liv og arbejdsliv – for fleksibilitet, spontanitet og kreativitet, for relationer og oplevelsen af mening. Det er med til at sikre trivsel og arbejdsglæde, et meningsfuldt arbejdsliv og bidrager til kvalitet og effektivitet. Men hvordan står det til med vores evner til at være nærværende i arbejdslivet post Corona?

Med omdrejningspunkt i 3 niveauer af nærvær arbejder vi med:

• individets evne til at navigere i nye arbejdsformer

• samarbejde og fællesskab under nye forudsætninger

• strukturer og processer, der styrker organisationens evne til at være nærværende og understøtte hybriditet og fleksibilitet.

 

I en 5-timers workshop med masser af deltageraktivitet og refleksion over hvor I er nu, giver vi konkrete eksempler på, hvad I kan gøre alene eller sammen for at styrke mulighederne for nærvær. Vi arbejder med værktøjer, I kan bruge fremover og sætter særligt fokus på nærvær i fysisk tilstedeværelse, online og i blandingsformater.

Med workshoppen får I sat fokus på nærvær som et værktøj til at arbejde med mental trivsel både individuelt og fælles. Et øget fokus på nærvær i arbejdslivet bidrager med større arbejdsglæde, ro og oplevelse af mening. Samtidig er nærvær et stærkt redskab til effektivitet og kvalitet i opgaveløsning.

Efter workshoppen vil deltagerne være klædt på til at:

• forholde sig til eget nærvær

• arbejde videre med opøvelse af nærvær gennem konkrete øvelser og værktøjer

• bruge nærvær til at skabe ro, fordybelse og refleksion i samarbejde og møder

• udøve nærvær både fysisk og online