ARBEJDSMILJØEksperten

Forebyggelse og håndtering af stress

Jeres vært, Martin Clausen, guider jer gennem en to timers workshop. I løbet af disse to timer lærer I om stress, og om hvordan I kan forebygge og håndtere stress i jeres virksomhed.

Martin er erhvervspsykolog, og har gennem flere år arbejdet med behandling af stress i individuelle- og gruppeforløb. Martin bruger i dag denne viden meget aktivt i arbejdet med forebyggelse af stress i virksomheder ved ARBEJDSMILJØEksperten i Esbjerg.

Stress er et udbredt problem i mange danske virksomheder. Det har store menneskelige og økonomiske omkostninger, og ofte opdages stress for sent, d.v.s. når medarbejderen er sygemeldt eller har opsagt sin stilling.

I mange tilfælde bliver der lagt størst fokus på, hvad de enkelte medarbejdere kan gøre for at forebygge og håndtere stress. Dette kan være uheldigt af flere årsager, ikke mindst fordi det ikke er tilstrækkeligt for at kunne håndtere problemet. I denne workshop vil I derfor høre om, hvordan der kan arbejdes med stress på individ-, gruppe-, ledelses- og organisationsniveau.

I vil få konkrete og forskningsbaserede svar på følgende spørgsmål:

- Hvad er stress?
- Hvilke faktorer i arbejdet kan føre til stress?
- Hvordan kan stress bedst forebygges? Hvad kan medarbejderen selv, kollegagruppen, lederen og organisationen gøre?
- Hvordan kan begyndende stress bedst håndteres? Hvad kan medarbejderen selv, kollegagruppen, lederen og organisationen gøre?

Vel mødt – det bliver en spændende, lærerig og motiverende workshop.

Pris: kr. 10.000 ekskl. moms og transport, og Martin kommer rundt i hele Danmark. 

Hvad får jeres arbejdsplads ud af arrangementet? 

Workshoppen henvender sig til både medarbejdere og ledere, og I vil få to spændende og lærerige timer sammen.

Her vil I få en forskningsbaseret viden om, hvordan stress bedst forebygges og håndteres i det daglige arbejde i jeres virksomhed. I vil også få konkrete værktøjer til, hvordan medarbejdere, kollegagrupper, ledelsen og organisationen i fællesskab kan skabe indsatser, der har en reel effekt på trivslen i virksomheden.