Mindfulness Works

Foredrag om mindfulness

Få redskaber til at håndtere og reducere stress, som I efterfølgende nemt kan implementere i jeres hverdag. - inspiration til at skabe effektfulde (mikro)pauser i hverdagen - konkret erfaring med, hvordan I kan geare ned indvendigt, skabe rodfæste og nærvær, hjemme såvel som på arbejdspladsen. - adgang til guidede meditationer fra workshoppen, som I efterfølgende kan lytte til på smartphones, computere ol.

Forskning viser, at mindfulness har en gunstig effekt på stress og mental sundhed. Men hvordan kan I på jeres arbejdsplads anvende mindfulness til at håndtere og reducere stress? Det vil vi se på i foredraget.

– Ofte er det et godt sted at starte at få afmystificeret mindfulness, så det fremgår, at det er en veldokumenteret metode, som henvender sig til og kan give mening for alle.

Afhængig af, hvad I ønsker at opnå med foredraget, kan indholdet være:

- indblik i, hvad stress er og hvordan vi kan anvende mindfulness til at håndtere og reducere stress

  • Smagsprøver på forskellige mindfulnessøvelser, som I efterfølgende selv kan anvende I jeres hverdag.
  • Mindsettet i mindfulness.
  • Måden hvorpå vi forholder os indadtil og udadtil.
  • Inspiration og vejledning i, hvordan I helt konkret kan anvende mindfulness i jeres hverdag.

Workshoppen skræddersyr jeg til jeres ønsker og behov ud fra mange års undervisning i mindfulness og Mindfulness på Arbejdspladsen. I begge tilfælde kan det foregå fysisk eller online på Zoom eller Microsoft Teams.

Et foredrag varer 1,5 timer.