Balance ApS

Forstå stress og skab trivsel

I denne workshop får I et fælles sprog/udgangspunkt, viden til videre brug i organisationen, ledelsen eller AMO. Derudover får I en forståelse for et vigtigt emne som kan ramme alle og viden og værktøjer, der kan tages i brug med det samme.

Du får vigtig viden om, hvad stress er og hvordan det udvikler sig

• Hvilke signaler du skal være opmærksom på

• En lang række værktøjer til at undgå stress

• Indblik i trivsel og hvad der skal til for at skabe trivsel og flow.

Oplægget kan også indeholde:

• Tilbage efter stress (Den gode opstart, undgå en ny sygemelding)

Oplægget vil være med mindre øvelser og fælles dialog, og kan i mindre omfang tilpasse virksomheden efter nærmere aftale. Der udleveres materiale ifb. med oplægget. Varighed op til 3 timer.