Konsulenthuset Beritkafton.dk

Fra Bekymringstanker til Mentale Sundhed

I denne workshop får I et unikt indblik i, hvordan bekymringstanker influerer på oplevelsen af trivsel, overskud og mental sundhed.

I får en viden og forståelse for, hvordan I effektivt og "let" kan booste den mentale sundhed hos jer, så I skaber mere overskud og energi til kerneopgaverne, uden det bliver "endnu" en tung ekstraopgave. I lærer, at tager ejerskab for egen og andres mentale sundhed (trivsel).

Formål:

• Afklare hvordan bekymringstanker virker og influerer - selvom du ikke vil have dem

• Lære konkrete og effektive redskaber at kende, til at løfte den mentale sundhed (trivsel)

• Skabe mere overskud og energi til kerneopgaverne, på trods af forandringer

• Tage ejerskab for egen og andres mentale sundhed

• Finde nye handlemåder, der understøtter den oplevede mentale sundhed på individniveau
og som gruppe.