Kongruens

Fra ord til handling - den daglige mentale sundhed

Mange mennesker er blevet introduceret og inspireret til gode værktøjer indenfor mental sundhed. Det kan være svært at få omsat de gode ideer og intentioner med at tage ansvar for sin mentale sundhed i reel handling. Vi vil sammen med Jer gå nye skridt, og samtidig genbesøge værktøjskassen med ambitionen om, at endnu flere af de gode sunde vaner bliver integreret i hverdagen. Dagen bliver således ”gaven, der bliver ved med at give”.

Mange mennesker er blevet introduceret og inspireret til gode værktøjer indenfor mental sundhed. Det kan være svært at få omsat de gode ideer og intentioner med at tage ansvar for sin mentale sundhed i reel handling. Vi vil sammen med Jer gå nye skridt, og samtidig genbesøge værktøjskassen med ambitionen om, at endnu flere af de gode sunde vaner bliver integreret i hverdagen. Dagen bliver således ”gaven, der bliver ved med at give”.

 

Konkret starter dagen med samklang. Klang er afspænding af krop og hjerne, og bidrager til at lande i en ny kontekst. Klang er smukke lyde og blide vibrationer og øger dit nærvær og styrker dit fokus forud en dag med mødeaktivitet.

 

Derefter foregår en del af dagen ude i naturen med individuelle opgaver, med gruppeopgaver og hele teamet samlet. Vi skal arbejde med hvad der skal til for at omsætte gode intentioner til handling i en travl hverdag. Det er ofte ganske små forskelle i handling, som giver den store effekt. Processen gennemføres delvist i stilhed samt med inspiration fra bevægelserne i Otto Scharmers Teori U, hvor ”presencing” her helt central.

 

Vi nyder naturen, de gode grin, stilheden samt de forskellige øvelser og opgaver i en afstemt blanding.

 

Det får I ud af arrangementet

Deltagerne får genopfrisket kendt viden, ny inspiration til sunde vaner – og forpligter sig selv og fællesskabet på at indføre små, realistiske handlinger til fremme for den mentale sundhed i hverdagen.

Det er en sjov, stille og lærerig dag, som sætter point ind på fælleskontoen.