Core Energy

Håndter en travl hverdag og styrk mental sundhed med brug af kropsligt lederskab

Når en travl arbejdsdag ‘håndteres’, er det dig, der har styringen og ikke opgaverne, der styrer dig. Det betyder, at du har overblik, bevidst kan skifte retning, en bæredygtig arbejdsrytme og en konstruktiv tilgang til fællesskabet. Når du håndterer travlhed er følelsen af at løbe bagefter minimeret. Det giver ro, glæde og mere overskud.

Det får I:

- Forberedende opmærksomhedsøvelse ca. en uge før aktivitet.

- Viden om og ikke mindst konkret oplevelse af krop og hjernes samspil og indvirkning på adfærd og handlinger.

- Afprøvning af konkrete kropslige redskaber og metoder der styrker kapacitet, skaber klarhed, indre ro og stabilitet. Redskaber der kan bruge hvor du står og går.

- Kollektiv bevidsthed om kroppens potentiale i arbejdslivet i forhold til mental sundhed, samarbejde og at arbejde bæredygtigt.

- I går fra aktiviteten med enkelte konkrete redskaber, som I inviteres til at eksperimentere med i ugerne efter. OBS! Brug af redskaberne understøtter en god nattesøvn.

EFTER ARRANGEMENT:

- I får beskrivelse af vigtigste øvelser.

- Mulighed for at genhøre hvad vi har arbejdet med på podcasten MED KROPPEN SOM ØRE og her lytte til guidede hjernepauser.