ARBEJDSMILJØEksperten

Hvem fanden tog min ARBEJDSGLÆDE? - Fra krybdyr til relationel iværksætter

Vrede, harme, glæde, sarkasme, surhed, optimisme, nedladende eller opmuntrende… Følelser smitter –både de gode og de mindre gode, og dårlig stemning koster dyrt på bundlinjen. Følelsesmæssigt intelligente ledere og medarbejdere kender årsagen til deres følelser. Det gør, at de i højere grad end andre er i stand til at løse konflikter og håndtere vanskelige situationer.

Selv om vi i arbejdslivssammenhænge oftest hædre det rationelle og logikken, er det mest rationelt at være subjektiv. De største beslutninger kan ikke tages alene ved hjælp af ”kølig logik”. Arbejdsglæde, trivsel og motivation til enten at gå den ekstra mil, tage den svære samtale eller motivere andre til tage medansvar for opgaveløsningen handler mere om EQ, følelsesmæssig intelligens end IQ, logisk, rationel intelligens.

I dette to timers foredrag ”Hvem fanden tog min ARBEJDSGLÆDE? - Fra krybdyr til relationel iværksætter”, vil jeres vært Cand. mag. Pæd. Anne Heibøll Nielsen inviterer jer indenfor, i hemmeligheden bag hvorfor følelsesmæssigt intelligente leder og medarbejdere, både er de mest værdsatte, og de der skaber de bedste og stærkeste resultater på en arbejdsplads.

Gennem et langt arbejdsliv som både leder, underviser, og konsulent har Anne anvendt et utal af teorier, metoder og modeller, men hun er ikke i tvivl – Følelsesmæssig intelligens EQ, er arbejdspladsens guld - Den vigtige kompetence som skaber mental trivsels, gør ledere og medarbejdere proaktive, og som gør at vi oplever arbejdsglæde, og yder optimalt på vores arbejdsplads.

Vel Mødt! – til to spændende, lærerige og inspirerende timer, hvor tilhørende med garanti går derfra med motivation til at lære endnu mere om og træne deres følelsesmæssige intelligens.

Oplægget vil veksle mellem evidensbaseret teori og små energigivende øvelser, og henvender sig til både medarbejdere og ledere. I vil få to spændende og lærerige timer sammen, hvor I vil få viden om, hvordan I som virksomhed, aktivt kan rettet blikke mod at anerkende betydningen af følelsesmæssig intelligens, og om hvorfor følelsesmæssig intelligens er dobbelt så vigtigt i forhold til andre kompetencer, i jobs på alle niveauer. I oplægget vil I få viden og værktøjer til hvordan ledelse, medarbejdere og teams i fællesskab kan fokusere indsatser, der har en reel effekt på arbejdsglæde, mentale sundhed, samarbejdsevnen og trivslen i jeres virksomheden.