Fonden Mental Sundhed

Hvordan sikrer vi i fællesskab et godt psykisk arbejdsmiljø og høj trivsel

Inspiration til hvordan I på arbejdspladsen i fællesskab bedst arbejder med at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø, fremme trivsel og evt. reducere sygefravær. Gennem deltagerinvolverende foredrag bliver I klogere på det gode produktive arbejdsmiljø, hvordan udfordringer opstår, og hvordan I i fællesskab styrker arbejdsmiljøet.

Eksempler på temaer vi kan tage fat i:

- Forebyg stress og stressrelateret sygefravær – hvilke forhold i arbejdet kræver ekstra opmærksomhed, og hvordan arbejder vi systematisk med forebyggelse på både organisations-, ledelses-, kollegagruppe- og individniveau?

- Få det bedste ud af forandringer - hvilke psykologiske mekanismer er i spil ved forandringer, hvilke forhold kræver ekstra opmærksomhed og hvordan arbejder vi systematisk med forebyggelse af negative konsekvenser på både organisations-, ledelses-, kollegagruppe- og individ niveau?

Facilitator: Yun Ladegaard, Ph.d. Erhvervspsykolog. Leder for Erhverv i Fonden Mental Sundhed. E-mail:yla@fondenmentalsundhed.dk tlf. 2076 2106

I får: 

- En spændende proces med udgangspunkt i jeres behov, udført af Danmarks førende eksperter. Medarbejdere og ledelse får efterfølgende 3 mdr. gratis adgang til vores forskningsbaseret online kursus, som styrker mental sundhed, livskvalitet og forebygger stress. Se mere på arbejdsliv.åbenogrolig.dk