Aron - Center for bæredygtigt arbejdsliv

Hvordan skaber I et stærk arbejdsfællesskab?

Formålet med teambuildingen og foredraget er at styrke arbejdsfællesskabet og skabe større samhørighed i virksomheden. Det sker gennem leg og læring, samarbejde og kommunikation.

Er der uro på gangene og sladder mellem medarbejderne? Har I svært ved at nå hinanden i de forskellige afdelinger? Så har I brug for at styrke jeres arbejdsfællesskab.

Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv tilbyder i anledning af Den Mentale Sundhedsdag et halv- eller heldagsarrangement med fokus på arbejdsfællesskabet i jeres virksomhed.

Formålet er at skabe større samhørighed i virksomheden gennem samarbejde og kommunikation. På den måde styrker vi jeres arbejdsfællesskab.

Dagen foregår som en udflugt med teambuilding og foredrag – stedet aftaler vi nærmere. Vi deler medarbejderne op i små grupper på tværs af afdelinger for at bryde de vante rammer og ryste medarbejderne sammen på ny. Teambuilding-øvelserne er lige dele befriende leg og ramme alvor.

Selve foredraget handler om vigtigheden af kommunikation; hvor hurtigt man kan skabe dårlig stemning ved ikke at være tydelig, og hvordan man forholder sig konstruktivt til andres dårlige vibrationer (fx sladder). Under foredraget laver vi øvelser, så medarbejderne kan se, hvordan kommunikationen påvirker arbejdsfællesskabet. Formålet er at vise, hvor afgørende kommunikationen er for trivslen i virksomheden.