Godt Arbejdsliv

Hvordan skal vi arbejde stærkt sammen fremover?

Godt Arbejdsliv tilbyder en samtale om, hvordan dette samarbejde og jeres mentale sundhed udfordres af diversitet, grænseløshed, teknologi, work/life balancer, arbejdslivenes forskellighed og opgavernes krav.

Nedlukning og hjemsendelse har sat nye standarder for, hvad der er muligt og ønskeligt for medarbejdere og for virksomhed. Nogle vil gerne fortsat arbejde hjemmefra i en eller anden grad, andre vil tilbage på kontoret så meget som muligt.

Godt Arbejdsliv tilbyder en samtale om, hvordan dette samarbejde og jeres mentale sundhed udfordres af diversitet, grænseløshed, teknologi, work/life balancer, arbejdslivenes forskellighed og opgavernes krav. Og ikke mindst; hvad I så kan gøre for at komme styrket videre.

Oplægget tilpasses jeres situation og behov. Vi kan eksempelvis sætte fokus på:

• Det hybride samarbejdes betingelser, hvis det skal fungere
• Den enkeltes udfordringer og muligheder ved at arbejde løsrevet fra det fysiske arbejdsfællesskab
• Samarbejdets sundhed når det virtuelle bliver en permanent arbejdsbetingelse
• Arbejdsfællesskabets mentale sundhed i de nye omgivelser
• Hvordan arbejdspladsen kan skabe plads til at arbejde sammen og for sig selv

Emnet kan også udvikles til en workshop, varighed efter behov og kan også afholdes som webinar. Kontakt os for en nærmere dialog om, hvordan dette kan passes ind i jeres mentale sundhedsdag.

Hvem er Godt Arbejdsliv?

Godt Arbejdsliv har særligt fokus på de organisatoriske muligheder for at sikre trivsel og mental sundhed i virksomheden. Arbejdet tager udgangspunkt i at sikre en sammenhæng mellem opgaven, virksomheden, fællesskabets og den enkeltes behov og betingelser. Godt Arbejdsliv er især Bettina Prühs; en teoretiske funderet praktiker , der altid leder efter den bedste løsning i netop jeres kontekst. Jeg har arbejdet med digitale arbejdsliv, ledelse og mental sundhed i mange organisatoriske sammenhænge, altid med fokus på at sikre bæredygtige forandringer og gode arbejdsliv. Et samarbejde med Godt Arbejdsliv vil derfor give jer både ny forskningsbaseret viden og konkrete handlingsforslag til, hvordan I styrker jeres mentale sundhed sammen!