Skyt.nu

Kommunikation kan skabe og dræbe – vælg den rette strategi så I får hørt hinanden

Virksomhederne opnår indsigt i kommunikation, og de udarbejder en konkret strategi for deres kommunikation, så de bliver bedre i stand til at lytte og forstå hinanden. De opnår endvidere indsigt i, hvordan de sammen forebygger konflikter og dermed styrker den mentale sundhed.

Kommunikation er en drilsk størrelse, fordi vi alle har filtre, som vi lytter og taler med. Vores personligheder spiller også ind, når vi kommunikerer og lytter til/fra hinanden. Det er dog muligt at etablere nogle hensigtsmæssige fælles strategier for, hvordan I kommunikerer indbyrdes – en kommunikation der gør det lettere at lytte og forstå, og som forebygger konflikter, der bunder i misforståelser ud fra kommunikation. Så har I lyst til at skabe mental sundhed ved at forstå hinandens intentioner og forebygge konflikter, så er en workshop med fokus på kommunikation en god ide.

Skyt.nu underviser i kommunikation ud fra teori, men ikke mindst ud fra mangeårige erfaring med kommunikation i grupper og fra ledere til medarbejdere. Så vi sammensætter en dag med kommunikation ud fra jeres specifikke ønsker, så vi rykker i en retning, der er helt rigtig for jer. Dagen bliver sammensat med øvelser, der bliver gode pejlemærker for at huske det indlærte.