AsoY

Kompas til Det Gode Arbejdsliv

Få en hands-on oplevelse med resultatskabende værktøj til at lede jer selv og andre gennem konkrete udfordringer i dagligdagen, til bedre samarbejde og bedre beslutninger for at skabe et godt arbejdsliv.

Uanset hvor dygtig en leder eller medarbejder man er, løber man ind i udfordringer.

Blandt de klassiske er at:

 • tage den svære samtale med en chef, kollega eller medarbejder
 • være tydelig i ens kommunikation fx i fht. egne behov, sige fra eller føle sig isoleret
 • styre ens mentale tilstand inkl. stressniveau eller modstand
 • håndtere en humørsvingende kollega, medarbejder eller chef, der fylder i hverdagen og koster mental energi

At håndtere udfordringer kræver personligt lederskab.

Personligt lederskab er ikke kun for ledere og handler om, hvordan man leder sig selv og andre igennem udfordringer og henimod egne og fælles mål og ambitioner ved at trække på de indre og ydre ressourcer, man har til rådighed.

Det handler både om at:

 • “lede indad” dvs. hvordan man bringer det fulde spektrum af personlige ressourcer i spil og bringer sig selv i en ressourcefuld mental tilstand
 • “lede til siden” og “nedad” dvs. hvordan man hjælper kolleger og medarbejdere gennem udfordringer eller modstand, der påvirker samarbejdet i teamet og dermed produktiviteten.
 • “at lede opad” dvs. hvordan man skaber bedre relationer og dialog med ens chef eller ledergruppe

Til denne workshop får I en forsmag på nyt forskningsbaseret, enkelt og konkret værktøj, der er designet som et visuelt kompas til at arbejde let og resultatskabende med Personligt Lederskab med henblik på at skabe godt samarbejde og gode arbejdsliv for en selv og andre.

I får mulighed for at prøve værktøjet hands-on med en udfordring eller et mål, der er aktuelt for den enkelte eller i jeres team.

Værktøjet er en intelligent app med 5 enkle trin, der guider med klare instruktioner og coachende spørgsmål, og som bruger visuel nudging og tracking til at gøre det lettere at få de indsigter, man får med ind i hverdagen.

Til arrangementet faciliteres oplevelsen vha. appen og deltagerne bliver guidet hele vejen.

I får:

 • en kort introduktion til forskningen bag værktøjet
 • en fælles oplevelse, der både er underholdende, overraskende og direkte anvendelig
 • indsigt i personlige ressourcer, I kan bruge med det samme til at styrke kommunikationen, samarbejdet og præstationen

En personlig guidet hands-on oplevelse med et nyt forskningsbaseret værktøj, alle kan bruge bagefter og har på sig hele tiden i en app.

Det:

 • styrker den enkeltes personlige lederskab ved at give direkte adgang til indre og ydre ressourcer som fx styrker, drivere, behov, relationer, løsningsmodeller, muligheder og mentale tilstande, der kan bruges her og nu, helt konkret, til at håndtere udfordringer, udleve ambitioner, træffe bedre beslutninger og handle på dem.
 • bringer medarbejdere tættere sammen, fordi de opdager nye ressourcer og sider af hinanden og måder at kommunikere, samarbejde, forstå og løfte hinanden på – og ikke mindst, hvordan de kan få indsigterne fra workshoppen med ind i hverdagen

I 2021 har > 90% har oplevet arrangementet som inspirerende, overraskende anderledes og konkret:
« Jeg havde ikke forventet at få så meget med på så kort tid. Konkret, håndgribeligt værktøj. Meget relevant. «
« Har fået ideer til at se problemstillinger fra en anden vinkel. «