KRUNIKA I/S

KRUNIKA tilbyder at facilitere jeres måske første trivselsmåling

Få eksperthjælp til at starte dialogen om medarbejdertrivsel. Sammen begynder I rejsen med at gøre medarbejdertrivsel konkret, håndterbart samt nemmere at forstå. KRUNIKA tilbyder at facilitere jeres måske første trivselsmåling. Har jeres virksomhed ikke tidligere arbejdet målrettet med at gennemføre trivselsmålinger? Eller har I haft tvivlsomme og negative oplevelser med trivselsarbejdet, så er her muligheden for at komme trygt og godt i gang.

”Der findes næppe et område, i en mindre SMV-virksomhed, hvor der er mere uudnyttet værdi end i at skabe bedre trivsel, arbejdsglæde og mindre stress”.

Jeg tager udgangspunkt i UNIKA Trivselsmetoden, som jeg har udviklet med baggrund i min egen lederkarriere og det igangværende trivselsprojekt ”Et bedre Arbejdsliv”, som Velliv Foreningen velvilligt støtter økonomisk, da det ofte er svært for mindre SMV-virksomheder at igangsætte den vigtige dialog om trivsel både for ledere og medarbejdere.

Du er velkommen til at læse nærmere om UNIKA trivselsmetoden på www.krunika.dk

Mentalsundhedspakken 2022

Alt gennemføres på 1 personalemøde på ca. 3 timer, i tidsintervallet 17.00 – 21.00.

 • Sammen gennemfører vi en GAIS trivselsmåling, med 100% medarbejder deltagelse.
 • Alle ansatte introduceres til selve GAIS trivselsdialog-værktøjet og får en forståelse for formål og ansvarsfordeling i det efterfølgende arbejde med at udvikle og samskabe bedre trivsel.
 • GAIS trivselsmålingen gennemføres på en online trivselsplatform, der er udviklet siden 2015 af Videncenter for god arbejdslyst og GAIS. Det tager ca. 10 minutter at gennemføre.
 • Kort pause på 15 min.
 • KRUNIKA præsentere af resultaterne for alle ansatte – altså trivselsmåling og resultatformidling samme aften.
 • Ledelsen tilbydes efterfølgende en 1 times videomøde, med sparring på resultaterne.

Forudsætninger er at virksomheden bidrager med faciliteter og eventuel bespisning af personalet.

”Jeg tror på, at det er vigtigt, at vi udvikler os selv som mennesker igennem hele livet, da vores motivation, lyst og værdier løbende ændrer sig. Derfor tror jeg også på, at alle medarbejdere har en indre naturlig motivation for at lykkes med sine arbejdsopgaver – og dem skal vi have frem”.

Virksomhedens udbytte

På medarbejderniveau:

 • Oplevelse af et reduceret stressniveau
 • Større indsigt i forpligtigelsen for at påvirke egen trivsel
 • Personligt tilpassede værktøjer og anbefalinger
 • Øget fokus på værdien af personlig udvikling
 • Glæden ved personlig bedre præstation

På teamniveau:

 • Bedre dialog i løbet af arbejdsdagen
 • Opmærksomhed på, at vi alle har forskellige personligheder og væremåder
 • Større sammenhold, da det nu bliver nemme at tale om trivsel
 • Teamledere får teori og praktiske ledelsesværktøjer
 • Færre opsigelser – det er hårdt at skulle sige farvel til gode kolleger

På virksomhedsniveau:

 • Færre sygedage og et lavere stressniveau i virksomheden
 • Færre opsigelser
 • Nemmere at rekruttere nye medarbejdere
 • Bedre økonomiske resultater
 • Alle medarbejdere bidrager til skabelsen af trivselskulturen