Klogere Sammen

Lær at være dig – fuldt ud – på din arbejdsplads

Kunne du tænke dig at mærke dig selv fuldt ud i din dagligdag -også mens du arbejder? Kunne du tænke dig at træne din tillid til, at det også kommer din arbejdsplads til gavn, når du følger det, der er mest levende inde i dig? Har din leder modet til, at du kan vise, hvem du er? Kan I sammen gøre noget, der føles endnu bedre end det, I gør nu, hvis I hver især tør træde fuldt og helt ind I jer selv?

Kunne du tænke dig at mærke dig selv fuldt ud i din dagligdag -også mens du arbejder? Kunne du tænke dig at træne din tillid til, at det også kommer din arbejdsplads til gavn, når du følger det, der er mest levende inde i dig? Har din leder modet til, at du kan vise, hvem du er? Kan I sammen gøre noget, der føles endnu bedre end det, I gør nu, hvis I hver især tør træde fuldt og helt ind I jer selv?

Om jer

Denne workshop er for jer, der vil udvikle jer sammen som kollegagruppe. I går op i jeres arbejde, og I går op i jeres liv, og nogle gange føler I måske, at de to ting ikke helt går op i hinanden. I vil gerne føle jer levende hele livet igennem, og I vil gerne hjælpe hinanden til at øve jer i det lige nu og her. I tror på, at en levende arbejdsplads også er en arbejdsplads, der kan skabe vækst ude i verden. Sand vækst, der gør verden til et bedre sted.

Hvorfor?

Det er for de fleste ærgerligt at tænke på at gå gennem et helt arbejdsliv uden rigtig at have haft modet til at vise, hvem de er. Tænk hvis chefen, kollegaerne, samarbejdspartnerne aldrig helt fik muligheden for at opleve dig og dit potentiale fuldt ud, fordi du var for optaget af at passe ind? For mange bliver arbejdspladsen en genindspildning af den familie, de i sin tid voksede op i, og derfor også muligheden for at bryde ud af gamle mønstre og træde ind i deres sande kraft.

Hvordan?

Du og dine kollegaer vil gennem dagen blive sat sammen på kryds og tværs i små øvelser, som handler om at lære jer selv og hinanden bedre at kende. Øvelserne har til formål at træne jer i at mærke og udtrykke, hvornår noget føles levende og sandt inde i jer, og hvornår I siger ja tak til noget blot for at passe ind og ikke gøre hinanden forlegne. I vil se, at når én tør træde ud af sit mønster, vil I andre kunne mærke jeres og få mulighed for at overveje, om I vil fastholde det.

Det her vil I sandsynligvis få med jer:

• Øget opmærksomhed på den medmenneskelige kapacitet, der er til stede i jeres medarbejdergruppe.
• Forstærket evne til at mærke, når noget føles levende inde i jer, så I kan påtage jer og gennemføre opgaver, hvor I giver af jeres fulde potentiale. • Bedre fornemmelse for, hvornår I har lyst til at sige nej og ja, så I kan tage fuldt ud ansvar for det, I siger ja til.
• Ideer til små justeringer I hver især og sammen kan gøre i jeres hverdag, så I kan give jer selv og hinanden mere plads til at være jer.
• En fornemmelse for, hvordan I hver især bliver oplevet af hinanden, når I er jer selv.
• En oplevelse af øget kontakt og samhørighed med jer selv og hinanden.

Om Sarah Warny Berg

Jeg hedder Sarah Warny Berg, og jeg er uddannet antropolog med efteruddannelser i familiebehandling og konfliktmægling. Jeg har derfor et skærpet blik for, hvordan vi mennesker påvirker hinanden i vores handlinger, og hvordan vi kan bryde mønstre ved at bringe bevidsthed ind i vores samvær. Jeg har selv været på en rejse fra at tænke og tale om mig selv til at mærke og gøre som mig selv. En rejse der, med mine egne ord, har bragt mere glæde, tillid og nydelse ind i samværet med andre mennesker. Jeg har virksomheden Klogere Sammen, hvor jeg arbejder med at skabe nærvær og samhørighed mellem mennesker. Her bruger jeg metoder indenfor Surrendered Leadership, The Art of Hosting og Authentic Relating, som alle er legende og udforskende metoder til at træne at mærke og udtrykke sig selv i grupper og herved skabe samhørighed og levende fællesskaber.