Nærværskonsulenterne ApS

Løft af virksomhedens mentale sundhed – foredrag/workshops

Mental Sundhed – events ude på virksomheden. Nærværskonsulenterne tilbyder et event, i form af enten foredrag eller workshop med fokus på at formidle og implementere nye forståelses- og handleværktøjer, som kan skabe et varigt løft i virksomhedens mentale sundhed.

Grundindstilling: Det er vores opfattelse, at de største forandringer og forbedringer skabes gennem respekt for virksomhedens hidtidige erfaringer med at forbedre den mentale sundhed.

Metode: Som forberedelse til selve foredragsarrangementet vil vi gerne sættes grundigt ind i det, virksomheden allerede gør og har succes med. På den baggrund tilrettelægges både form – foredrag eller workshop – og indhold af eventet. Eventet gennemføres med henblik på at beslutte nogle ændringer, som kan løfte den mentale sundhed i virksomheden. Efter afholdelse af eventet – f.eks. tre måneder efter – tilbydes et opfølgende møde med ledelsen, så ændringerne kan forankres og give resultater på den lange bane.

Vores erfaring viser, at blivende forbedringer i den mentale sundhed bedst skabes via ejerskab blandt virksomhedens medarbejdere. Vi lægger derfor op til, at medarbejderrepræsentanter er inddraget i tilrettelæggelsen.