Aron - Center for bæredygtigt arbejdsliv

Mental sundhed i virksomheden

Ved dette foredrag/workshop får I tydelige rammer og retning for, at arbejdet skaber klarhed og er med til at motivere medarbejderne. Efter workshoppen har I en række konkrete forslag til at styrke den mentale sundhed, som I nemt kan implementere.

Hvad betyder mental sundhed for jer? Trives medarbejderne i virksomheden, eller føler de sig pressede?

Trivsel er afgørende for et bæredygtigt arbejdsliv. Det har betydning for den enkelte og for virksomhedens resultat.

I anledning af Den Mentale Sundhedsdag tilbyder Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv et halv- eller heldagsarrangement om mental sundhed. På den aftalte dag holder vi et foredrag og en workshop om mental sundhed og arbejdsfællesskab.

Foredraget sætter fokus på mental sundhed i virksomheden. Medarbejderne får en fælles forståelse af begrebet og får konkrete redskaber til at tage hånd om trivslen hos deres kolleger, så mental sundhed i virksomheden ikke er op til den enkelte, men et fælles ansvar.

På workshoppen arbejder vi med virksomhedens arbejdsfællesskab. Ledelsen og medarbejderne skal sætte ord på virksomhedens rammer og retning. Med tydelige rammer og retning bliver det mere klart for medarbejderne, hvad de er sat i verden for at løse. Det er med til at skabe værdi og motivere medarbejderne. Formålet med foredraget og workshoppen er finde ud af, hvad mental sundhed er i netop jeres virksomhed, og hvordan I kan fremme den mentale sundhed.