Bureau P

Mental sundhed & trivsel er en central del af bæredygtig omstilling – få redskaber til at vise dette.

FN’s Verdensmål og bæredygtig omstilling angår også mental sundhed og trivsel (og ikke kun klima og miljø). Få konkrete værktøjer til at forstå denne sammenhæng og arbejde med den i jeres afdeling.

Når en virksomhed begynder at arbejde strategisk med bæredygtighed og får en vision, der indeholder FN’s Verdensmål, så er klima og miljø rigtig meget i fokus. For her kan forbruget af jordens ressourcer konkret måles i C02-aftryk, og det er relativt tydeligt, hvor stort virksomhedens fodaftryk er.

Men bæredygtig omstilling angår ikke kun klima og miljø. Bæredygtighed bygger på en 3-delt definition og angår både klima og miljø, den økonomiske bundlinje samt den sociale og samfundsmæssige bundlinje. FN’s verdensmål 3 handler specifikt om at sikre et sundt liv for alle og fremme den mentale sundhed og trivsel for alle aldersgrupper (delmål 3.4).

Jeg tilbyder derfor hjælp med at tydeliggøre hvordan arbejdspladser, der arbejder med mental sundhed, kan gøre den sociale dimension tydelig. Et foredrag eller en workshop kan komme ind på disse emner:

  • Hvordan I på jeres arbejdsplads kan bruge trivsel og mental sundhed til at gøre bæredygtighedsdagsordenen tydelig og klar.
  • Hvordan I som arbejdsplads kan måle på fx graden af god kommunikation, samarbejde og arbejdsmiljø, når I måler, hvor bæredygtige I er.
  • Konkrete redskaber til hvordan I får skabt og holder fast i bæredygtige sociale relationer, et godt psykisk arbejdsmiljø og klar kommunikation.
  • Hvordan den sociale dimension kan fastholde og rekruttere nye talenter.

Udbyttet for din arbejdsplads bliver anbefalinger til, hvordan I får det sociale og samfundsmæssige ansvar konkretiseret i jeres arbejde med bæredygtig omstilling og FN’s Verdensmål.

I løbet af en workshop vil I få plads til at arbejde med jeres specifikke udfordringer – dels ift. at styrke jeres interne samarbejde og den mentale sundhed i afdelingen og dels ift. at få formuleret konkrete målsætninger om mental sundhed. Jeg tilrettelægger alle workshops/ foredrag med udgangspunkt i din arbejdsplads’ særlige ønsker og behov.