Anette Birkegaard

Metakognitiv stresshåndtering - en ny og effektiv måde at reducere stress

Oplæg og efterfølgende workshops med bl.a. VR-briller.

Mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor det enkelte menneske kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer, stress og indgå i fællesskaber med andre mennesker.
  • Og de fleste ved, at gode præstationer – både privat og i arbejdslivet - bygger på mental sundhed og vi vil alle gerne præstere
  • Og at præstere kræver vores energi og ressourcer
  • Og vi kender også det at løbe tør for energi og ressourcer – at føle os stressede
  • Og vi ved også, at når vi føler os stressede, så skal vi lige tage en slapper fra alle bekymringerne….
 
… men HVORDAN gør man det?
 
Metakognitivt fællesskab er et netværk af metakognitive coaches og terapeuter og vi vil gennem vores oplæg introducere den metakognitive metode, som er en nyere terapi- og coachingform, hvor det handler om at lære at styre den metakognitive bevidsthed – altså blive bevidst om, hvad vi GØR med vores tanker.