Mindshift

Mindful Team Walking

Teambuilding workshop for jer, som gerne vil tænke natur, bevægelse og mindfulness ind i arbejdsdagen. Introduktion til naturlige og effektive øvelser, som øger nærvær og fokus til at styrke samarbejdet og problemløsning.

Det er naturligt for os at gå og være ude. Det der adskiller os mennesker fra dyr er, at vi går oprejst på to ben – og at vi tænker tanker. Kroppens fri bevægelse frembringer tanker, der er langt mere idérige og kreative, end når vi sidder ned i en fastlåst stilling. Naturen har samtidig en synergistisk effekt, så vi bliver mere nærværende, som kan forstærkes yderligere med bevidsthedsøvelser. Derfor giver det så meget mening at bevæge sig ud i naturen på denne måde i løbet af arbejdsdagen.

'Mindful Team Walking' er for virksomheder, som gerne vil tænke natur, bevægelse og mindfulness ind i arbejdsdagen. Workshoppen skubber jer i gang med naturlige og yderst effektive øvelser, som I kan indføre på arbejdspladsen med det samme.

Udbytte: Ved at indføre principperne fra ‘Mindful Team Walking’ vil I som team opleve et øget energiniveau og fokus i løbet af dagen. Større åbenhed i teamet. Bedre samarbejde og problemløsning. Generelt øget mental sundhed og livsglæde.

Teambuilding med ‘Mindful Team Walking’ foregår udendørs som 3 timers workshop i to dele, hvor deltagerne får kigget indad og udad. Workshoppen er en kombination af guidet gåtur med bevidsthedstræning og øvelser som skaber relationsopbygning på en autentisk måde.

Vi går 3-5 km i naturen, der bruges som udviklingsrum til stærkere fællesskabsfølelse i teamet gennem øget nærvær og fokus.

Max. antal deltagere: 12