Mindfulness Works

Mindfulness – en vej til mindre stress og bedre trivsel

Forskning viser, at mindfulness har en gunstig effekt på stress og mental sundhed. Men hvordan kan I på jeres arbejdsplads anvende mindfulness til at håndtere og reducere stress?

Ofte er det et godt sted at starte at få afmystificeret mindfulness, så det fremgår, at det er en veldokumenteret metode, som henvender sig til og kan give mening for alle.

Afhængig af, hvad I ønsker at opnå med workshoppen, kan indholdet være:

- indblik i, hvad stress er og hvordan vi kan anvende mindfulness til at håndtere og reducere stress

  • Smagsprøver på forskellige mindfulnessøvelser, som I efterfølgende selv kan anvende I jeres hverdag.
  • Mindsettet i mindfulness.
  • Måden hvorpå vi forholder os indadtil og udadtil.
  • Inspiration og vejledning i, hvordan I helt konkret kan anvende mindfulness i jeres hverdag.

Workshoppen skræddersyr jeg til jeres ønsker og behov ud fra mange års undervisning i mindfulness og Mindfulness på Arbejdspladsen. I begge tilfælde kan det foregå fysisk eller online på Zoom eller Microsoft Teams.

En workshop varer 2,5 timer.

Mindfulness har en gunstig effekt på stress og mental sundhed, viser forskning. Men hvordan kan I på jeres arbejdsplads anvende mindfulness til at håndtere og reducere stress? – Det vil vi se på i workshoppen/foredraget.

I vil få:
- indsigt i, hvad mindfulness er i teori og praksis
- indblik i, hvad forskningen viser om effekten af mindfulnesstræning på arbejdspladsen
- redskaber til at håndtere og reducere stress, som I efterfølgende nemt kan implementere i jeres hverdag
- inspiration til at skabe effektfulde (mikro)pauser i hverdagen

Efter workshoppen/foredraget får I adgang til guidede meditationer, som I kan lytte til på smartphones, computere ol.